Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
385 546€ 299 989€ 284 429€ 261 101€ 244 831€ 235 288€ 249 454€ 273 121€ 237 782€ 238 399€ 228 506€ 217 171€ 238 918€ 235 933€ 263 943€
02
501
Spotreba materiálu
259 639€ 234 664€ 220 522€ 193 287€ 186 730€ 167 940€ 179 032€ 200 276€ 171 762€ 158 644€ 150 905€ 153 821€ 146 609€ 152 327€ 187 377€
03
502
Spotreba energie
125 907€ 65 325€ 63 908€ 67 814€ 58 102€ 67 348€ 70 422€ 72 845€ 66 020€ 79 755€ 77 602€ 63 351€ 92 310€ 83 606€ 76 566€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
80 886€ 55 340€ 75 422€ 170 449€ 69 168€ 97 805€ 114 756€ 62 871€ 81 200€ 52 588€ 42 550€ 42 261€ 29 640€ 42 226€ 33 409€
07
511
Opravy a udržiavanie
57 970€ 35 544€ 53 582€ 141 396€ 48 324€ 72 002€ 92 778€ 50 335€ 61 025€ 38 960€ 25 343€ 28 325€ 16 421€ 21 138€ 14 598€
08
512
Cestovné
625€ 557€ 481€ 352€ 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
22 291€ 19 796€ 21 839€ 28 495€ 20 364€ 25 452€ 21 979€ 12 536€ 20 175€ 13 520€ 17 207€ 13 936€ 13 219€ 21 088€ 18 810€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 624 140€ 1 661 336€ 1 514 560€ 1 314 466€ 1 120 579€ 1 026 094€ 902 401€ 677 598€ 604 467€ 550 808€ 533 817€ 533 397€ 510 838€ 496 089€ 453 629€
12
521
Mzdové náklady
1 180 110€ 1 207 989€ 1 091 658€ 958 332€ 822 900€ 752 420€ 666 683€ 501 860€ 443 370€ 402 391€ 390 670€ 388 356€ 373 854€ 363 812€ 331 955€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
405 299€ 416 621€ 376 518€ 328 883€ 282 256€ 258 954€ 225 395€ 168 166€ 151 747€ 139 611€ 135 610€ 137 349€ 129 635€ 127 036€ 116 292€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 174€ 10 697€ 9 778€ 8 445€ 2 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
26 558€ 26 030€ 36 606€ 18 806€ 12 573€ 14 721€ 10 324€ 7 415€ 8 827€ 8 389€ 7 537€ 7 691€ 7 349€ 5 241€ 5 382€
16
528
Ostatné sociálne náklady
157€ 523€ 417€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
297€ 297€ 297€ 297€ 297€ 304€ 561€ 805€ 924€ 795€ 968€ 872€ 289€ 284€ 282€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
297€ 297€ 297€ 297€ 297€ 297€ 268€ 268€ 268€ 237€ 281€ 281€ 281€ 281€ 282€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7€ 293€ 537€ 656€ 558€ 687€ 591€ 8€ 3€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 165€ 6 046€ 3 847€ 88€ 7 293€ 4 905€ 692€ 404€ 1 118€ 106€ 88€ 0€ 0€ 5€ 1 006€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 5€ 80€
26
546
Odpis pohľadávky
8 165€ 5 899€ 3 847€ 7 189€ 4 809€ 310€ 1 020€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 147€ 88€ 104€ 96€ 692€ 94€ 98€ 106€ 88€ 0€ 0€ 0€ 927€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
62 910€ 99 222€ 60 032€ 47 527€ 55 626€ 33 098€ 36 275€ 43 420€ 45 260€ 71 763€ 61 927€ 59 273€ 64 945€ 35 699€ 38 873€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 442€ 35 064€ 28 358€ 22 978€ 25 200€ 33 098€ 36 275€ 43 420€ 39 902€ 38 394€ 37 129€ 37 393€ 35 927€ 17 309€ 12 701€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
26 468€ 64 158€ 31 674€ 24 549€ 30 426€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 038€ 49 305€ 18 483€ 14 006€ 4 290€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 430€ 14 853€ 13 191€ 10 542€ 26 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 207€ 2 125€ 2 130€ 2 376€ 2 620€ 2 619€ 2 620€ 3 641€ 3 837€ 3 824€ 3 823€ 3 834€ 51€ 2€ 176€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 207€ 2 125€ 2 130€ 2 376€ 2 620€ 2 619€ 2 620€ 3 641€ 3 837€ 3 824€ 3 823€ 3 834€ 51€ 2€ 176€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
82€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
82€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
490 437€ 448 711€ 430 526€ 412 261€ 392 584€ 397 499€ 399 772€ 395 298€ 388 205€ 401 431€ 362 492€ 336 474€ 289 296€ 220 755€ 223 022€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
434 899€ 404 603€ 404 055€ 372 172€ 371 018€ 362 990€ 356 221€ 356 312€ 349 470€ 356 391€ 339 786€ 326 682€ 285 837€ 220 730€ 223 005€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
55 538€ 44 107€ 26 471€ 40 089€ 21 566€ 34 509€ 43 551€ 38 986€ 38 735€ 45 041€ 22 706€ 9 792€ 3 459€ 25€ 17€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 654 588€ 2 573 066€ 2 371 242€ 2 208 564€ 1 892 999€ 1 797 613€ 1 706 531€ 1 457 157€ 1 362 792€ 1 319 714€ 1 234 254€ 1 193 283€ 1 133 978€ 1 030 993€ 1 014 340€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
494 691€ 461 023€ 427 709€ 418 218€ 415 657€ 399 362€ 396 435€ 395 520€ 387 294€ 391 256€ 358 194€ 331 877€ 288 706€ 217 388€ 222 687€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
494 691€ 461 023€ 427 709€ 418 218€ 415 657€ 399 362€ 396 435€ 395 520€ 387 294€ 391 256€ 358 194€ 331 877€ 288 706€ 217 388€ 222 687€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ -312€ 312€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ -312€ 312€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 019€ 46€ 15 664€ 1 462€ 3 650€ 2 946€ 3 338€ 88€ 1 777€ 10 143€ 4 298€ 4 597€ 590€ 3 367€ 335€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 019€ 46€ 15 664€ 1 462€ 3 650€ 2 946€ 3 338€ 46€ 1 777€ 10 143€ 4 298€ 4 597€ 590€ 3 367€ 335€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
60 261€ 25 565€ 16 875€ 7 414€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€ 22 497€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
60 261€ 25 565€ 16 875€ 7 414€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€ 22 497€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
49 305€ 18 483€ 14 006€ 4 290€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€ 22 497€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 956€ 7 082€ 2 869€ 3 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 160 563€ 2 062 326€ 1 909 177€ 1 765 222€ 1 470 071€ 1 397 847€ 1 291 480€ 1 056 423€ 992 948€ 891 513€ 853 481€ 828 040€ 810 232€ 781 546€ 770 199€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 948 858€ 1 815 561€ 1 768 400€ 1 722 070€ 1 422 172€ 1 334 795€ 1 222 013€ 993 956€ 931 783€ 834 199€ 816 080€ 789 986€ 766 334€ 758 291€ 753 867€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
33 871€ 32 492€ 27 360€ 21 980€ 24 202€ 32 099€ 35 277€ 40 148€ 36 630€ 35 122€ 33 858€ 34 121€ 32 655€ 14 066€ 10 930€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
172 170€ 210 900€ 111 801€ 19 133€ 17 914€ 25 175€ 31 819€ 18 538€ 19 182€ 12 346€ 0€ 419€ 4 297€ 4 950€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 173€ 2 173€ 874€ 874€ 874€ 874€ 874€ 2 774€ 2 774€ 2 774€ 2 774€ 2 774€ 2 774€ 2 745€ 1 523€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 093€ 800€ 617€ 1 041€ 4 785€ 4 778€ 1 373€ 510€ 2 081€ 6 574€ 272€ 242€ 3 674€ 996€ 3 630€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
398€ 398€ 125€ 125€ 125€ 125€ 125€ 498€ 498€ 498€ 498€ 498€ 498€ 498€ 249€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 717 534€ 2 548 959€ 2 369 425€ 2 192 315€ 1 889 379€ 1 800 155€ 1 691 252€ 1 457 389€ 1 415 508€ 1 317 711€ 1 237 854€ 1 193 532€ 1 117 919€ 1 028 161€ 1 016 030€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
62 946€ -24 107€ -1 817€ -16 249€ -3 621€ 2 543€ -15 280€ 232€ 52 716€ -2 004€ 3 599€ 249€ -16 059€ -2 832€ 1 689€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
62 946€ -24 107€ -1 817€ -16 249€ -3 621€ 2 543€ -15 280€ 232€ 52 716€ -2 004€ 3 599€ 249€ -16 059€ -2 832€ 1 689€