Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
200 654€ 170 144€ 181 611€ 155 340€ 147 847€ 133 886€ 154 423€ 131 611€ 130 584€ 162 227€ 178 464€ 142 788€ 143 346€ 144 474€ 176 103€
02
501
Spotreba materiálu
128 317€ 129 121€ 142 283€ 116 434€ 112 222€ 98 956€ 120 758€ 100 251€ 95 948€ 122 225€ 146 374€ 114 708€ 100 421€ 95 740€ 121 646€
03
502
Spotreba energie
72 336€ 41 023€ 39 328€ 38 906€ 35 625€ 34 931€ 33 664€ 31 360€ 34 636€ 40 002€ 32 090€ 28 080€ 42 924€ 48 734€ 51 319€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 3 138€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
36 504€ 31 773€ 33 339€ 49 475€ 48 293€ 34 021€ 23 394€ 20 816€ 19 808€ 26 272€ 32 481€ 48 962€ 44 938€ 39 613€ 26 466€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 439€ 3 698€ 14 188€ 28 435€ 24 692€ 12 876€ 7 153€ 4 244€ 1 017€ 7 281€ 11 353€ 30 557€ 25 822€ 21 140€ 8 917€
08
512
Cestovné
50€ 5€ 41€ 318€ 305€ 128€ 292€ 275€ 108€ 20€ 589€ 16€ 8€ 0€ 47€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
29 016€ 28 069€ 19 111€ 20 722€ 23 297€ 21 016€ 15 949€ 16 297€ 18 682€ 18 970€ 20 539€ 18 389€ 19 108€ 18 473€ 17 503€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
963 004€ 974 156€ 908 601€ 778 728€ 660 953€ 563 940€ 499 579€ 350 428€ 329 097€ 319 499€ 321 752€ 327 280€ 320 420€ 321 521€ 305 936€
12
521
Mzdové náklady
691 012€ 702 660€ 660 626€ 568 324€ 484 414€ 413 608€ 365 593€ 256 569€ 241 535€ 233 407€ 234 289€ 239 839€ 234 349€ 234 349€ 223 295€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
242 452€ 245 575€ 230 007€ 198 936€ 168 526€ 144 441€ 128 167€ 90 021€ 84 766€ 82 270€ 82 374€ 84 837€ 81 896€ 82 036€ 78 338€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
29 539€ 25 921€ 17 968€ 11 468€ 8 013€ 5 891€ 5 819€ 3 837€ 2 795€ 3 821€ 5 090€ 2 605€ 4 175€ 5 137€ 4 303€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 589€ 2 133€ 2 095€ 1 651€ 1 651€ 1 636€ 1 638€ 1 548€ 1 548€ 1 548€ 1 571€ 1 307€ 1 307€ 1 307€ 1 398€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 221€ 221€ 221€ 304€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 369€ 1 912€ 1 875€ 1 430€ 1 430€ 1 415€ 1 418€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 350€ 1 086€ 1 086€ 1 086€ 1 093€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 642€ 4 985€ 2 530€ 50€ 1 138€ 406€ 0€ 80€ 0€ 987€ 2 916€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 642€ 4 985€ 2 530€ 1 138€ 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 50€ 0€ 80€ 0€ 987€ 2 916€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
53 533€ 71 231€ 28 445€ 24 820€ 19 559€ 12 569€ 10 486€ 11 767€ 10 243€ 19 662€ 22 820€ 15 055€ 9 944€ 8 086€ 11 839€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 140€ 19 470€ 20 905€ 19 113€ 16 358€ 12 569€ 10 486€ 11 767€ 10 243€ 11 936€ 12 025€ 8 794€ 3 446€ 3 446€ 3 446€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
34 393€ 51 761€ 7 540€ 5 707€ 3 201€ 7 726€ 10 795€ 6 261€ 6 498€ 4 640€ 8 393€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 750€ 50 961€ 3 327€ 7 726€ 10 795€ 6 261€ 6 498€ 4 640€ 8 393€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 643€ 800€ 4 214€ 5 707€ 3 201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 541€ 2 553€ 2 541€ 2 187€ 1 893€ 1 427€ 1 919€ 2 272€ 3 539€ 4 442€ 3 752€ 4 431€ 4 121€ 4 728€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 541€ 2 553€ 2 541€ 2 187€ 1 893€ 1 427€ 1 919€ 2 272€ 3 539€ 4 442€ 3 752€ 4 431€ 4 121€ 4 728€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
296 029€ 282 102€ 273 469€ 252 216€ 240 210€ 235 633€ 241 108€ 212 256€ 200 337€ 231 283€ 177 752€ 180 810€ 156 851€ 140 925€ 122 361€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
262 645€ 243 896€ 237 256€ 223 348€ 223 930€ 209 610€ 217 868€ 199 403€ 191 843€ 219 044€ 177 752€ 179 451€ 150 964€ 128 012€ 122 359€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
33 384€ 38 206€ 36 213€ 28 868€ 16 280€ 26 023€ 23 240€ 12 853€ 8 494€ 12 239€ 0€ 1 360€ 5 887€ 12 913€ 2€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 556 496€ 1 534 091€ 1 435 087€ 1 264 415€ 1 122 937€ 983 161€ 933 685€ 731 103€ 695 156€ 764 932€ 738 593€ 720 713€ 680 925€ 661 642€ 647 019€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
298 856€ 280 575€ 277 272€ 257 873€ 243 807€ 232 323€ 235 588€ 210 280€ 200 334€ 231 277€ 177 738€ 180 788€ 156 429€ 128 085€ 122 223€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
298 856€ 280 575€ 277 272€ 257 873€ 243 807€ 232 323€ 235 588€ 210 280€ 200 334€ 231 277€ 177 738€ 180 788€ 156 429€ 128 085€ 122 223€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
0€ 405€ 43€ 291€ 1 748€ 6 655€ 0€ 0€ 398€ 25€ 76€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 405€ 43€ 291€ 1 748€ 6 655€ 0€ 0€ 398€ 25€ 76€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
52 419€ 5 647€ 4 985€ 7 726€ 10 795€ 6 261€ 6 498€ 4 640€ 8 477€ 9 681€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
52 419€ 5 647€ 4 985€ 7 726€ 10 795€ 6 261€ 6 498€ 4 640€ 8 477€ 9 681€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
50 961€ 3 327€ 7 726€ 10 795€ 6 261€ 6 498€ 4 640€ 8 477€ 9 681€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 458€ 2 321€ 4 985€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
7€ 7€ 7€ 6€ 5€ 4€ 2€ 4€ 7€ 17€ 27€ 23€ 29€ 63€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
7€ 7€ 7€ 6€ 5€ 4€ 2€ 4€ 7€ 17€ 27€ 23€ 29€ 63€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 214 388€ 1 199 171€ 1 155 050€ 1 008 928€ 870 896€ 751 193€ 704 987€ 520 168€ 485 336€ 522 820€ 547 699€ 541 695€ 516 124€ 522 878€ 526 199€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 109 153€ 1 075 257€ 1 063 343€ 973 922€ 842 948€ 727 482€ 684 009€ 502 806€ 471 972€ 507 212€ 534 217€ 531 888€ 512 678€ 519 432€ 522 754€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
19 140€ 19 470€ 20 905€ 19 113€ 16 358€ 12 569€ 10 486€ 11 767€ 10 243€ 11 936€ 12 025€ 8 794€ 3 446€ 3 446€ 3 446€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
85 145€ 101 477€ 65 184€ 8 719€ 7 554€ 7 333€ 7 644€ 970€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
950€ 2 968€ 5 618€ 7 173€ 4 036€ 3 809€ 2 849€ 4 626€ 3 121€ 3 671€ 1 457€ 1 013€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 565 663€ 1 485 401€ 1 437 719€ 1 266 851€ 1 115 000€ 985 269€ 947 234€ 730 450€ 693 400€ 764 898€ 731 716€ 729 008€ 677 614€ 659 494€ 658 242€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
9 167€ -48 689€ 2 631€ 2 436€ -7 937€ 2 108€ 13 549€ -653€ -1 756€ -34€ -6 877€ 8 295€ -3 311€ -2 147€ 11 223€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1€ 3€ 5€ 4€ 6€ 14€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
9 167€ -48 691€ 2 630€ 2 435€ -7 938€ 2 107€ 13 548€ -653€ -1 756€ -35€ -6 880€ 8 290€ -3 315€ -2 153€ 11 208€