Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
688 408€ 579 798€ 556 822€ 559 424€ 562 023€ 588 991€ 471 338€ 464 154€ 474 233€ 479 111€ 510 537€ 526 166€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
520 941€ 427 579€ 436 832€ 447 416€ 433 100€ 434 223€ 351 761€ 370 169€ 369 755€ 386 795€ 409 770€ 432 085€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
520 941€ 427 579€ 436 832€ 447 416€ 433 100€ 434 223€ 351 761€ 370 169€ 369 755€ 386 795€ 409 770€ 432 085€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 541€ 1 541€ 1 541€ 1 541€ 1 541€ 1 541€ 1 541€ 1 287€ 1 287€ 1 287€ 1 287€ 1 287€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
500 997€ 401 309€ 410 255€ 419 201€ 399 756€ 304 664€ 318 660€ 333 750€ 348 840€ 364 806€ 381 226€ 391 747€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
17 674€ 21 074€ 18 456€ 17 169€ 17 773€ 9 135€ 10 156€ 11 474€ 14 906€ 13 711€ 27 258€ 39 051€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
729€ 3 655€ 6 580€ 9 505€ 12 430€ 15 355€ 18 464€ 23 658€ 4 722€ 6 991€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 600€ 103 528€ 2 940€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
164 382€ 150 817€ 118 619€ 110 791€ 128 755€ 154 690€ 117 718€ 93 964€ 104 456€ 92 153€ 100 500€ 93 758€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
30 496€ 39 558€ 15 801€ 17 241€ 16 699€ 33 057€ 23 511€ 26 779€ 26 547€ 34 911€ 47 185€ 39 847€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
29 946€ 39 008€ 15 251€ 16 691€ 15 799€ 31 857€ 22 311€ 25 579€ 25 347€ 34 048€ 46 322€ 38 984€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
550€ 550€ 550€ 550€ 900€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 863€ 863€ 863€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
55 949€ 40 482€ 39 502€ 37 237€ 52 396€ 74 396€ 51 900€ 17 896€ 24 611€ 5 914€ 4 512€ 4 298€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
3 148€ 1 184€ 3 925€ 4 870€ 66€ 186€ 2 952€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
52 802€ 39 298€ 35 577€ 32 367€ 52 330€ 74 210€ 48 948€ 17 896€ 24 611€ 5 914€ 4 512€ 4 298€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
77 937€ 70 777€ 63 317€ 56 313€ 59 660€ 47 237€ 42 308€ 49 289€ 53 298€ 51 329€ 48 804€ 49 613€
087
2.
Ceniny
(213))
288€ 152€ 195€ 178€ 136€ 235€ 64€ 114€ 50€ 203€ 110€ 133€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
77 648€ 70 625€ 63 121€ 56 134€ 59 524€ 47 002€ 42 244€ 49 175€ 53 248€ 51 125€ 48 694€ 49 480€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 085€ 1 403€ 1 371€ 1 217€ 168€ 79€ 1 859€ 22€ 22€ 163€ 266€ 323€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 085€ 1 403€ 1 371€ 1 217€ 168€ 79€ 1 859€ 22€ 22€ 163€ 266€ 323€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
688 408€ 579 798€ 556 822€ 559 424€ 562 023€ 588 991€ 471 338€ 464 154€ 474 233€ 479 111€ 510 537€ 526 166€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
22 671€ 28 229€ 8 785€ 10 935€ -9 372€ 7 603€ 280€ -35 113€ -46 468€ -5 389€ 16 610€ 15 780€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
22 671€ 28 229€ 8 785€ 10 935€ -9 372€ 7 603€ 280€ -35 113€ -46 468€ -5 389€ 16 610€ 15 780€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
28 227€ 10 290€ 10 920€ 5 800€ 7 603€ 1 068€ -35 269€ -46 468€ -5 510€ 16 610€ 15 780€ 15 751€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-5 556€ 17 939€ -2 135€ 5 135€ -16 976€ 6 536€ 35 549€ 11 355€ -40 958€ -21 999€ 831€ 29€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
454 803€ 336 433€ 331 012€ 327 819€ 346 924€ 354 887€ 238 666€ 262 802€ 279 383€ 231 363€ 222 633€ 225 152€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 600€ 5 300€ 2 500€ 1 080€ 7 620€ 20 723€ 19 442€ 24 163€ 28 754€ 20 487€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
5 600€ 5 300€ 2 500€ 1 080€ 7 620€ 20 723€ 19 442€ 24 163€ 28 754€ 20 487€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
368 460€ 255 985€ 260 613€ 265 287€ 262 329€ 283 422€ 173 486€ 152 786€ 153 985€ 139 596€ 144 443€ 152 763€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
55 949€ 40 482€ 39 502€ 37 237€ 52 396€ 74 396€ 51 900€ 17 896€ 24 611€ 5 914€ 4 512€ 4 298€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
312 511€ 215 503€ 221 111€ 228 050€ 209 933€ 209 026€ 121 586€ 134 891€ 129 374€ 133 682€ 139 931€ 148 465€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 937€ 945€ 1 788€ 1 007€ 1 580€ 2 784€ 625€ 963€ 965€ 1 488€ 1 252€ 2 876€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 937€ 945€ 1 788€ 1 007€ 1 580€ 2 784€ 625€ 963€ 965€ 1 488€ 1 252€ 2 876€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
78 806€ 74 203€ 66 112€ 60 445€ 83 015€ 68 681€ 56 935€ 88 331€ 104 991€ 66 116€ 48 184€ 49 026€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
5 737€ 6 288€ 4 364€ 5 132€ 11 051€ 9 675€ 3 625€ 19 593€ 34 244€ 16 448€ 1 449€ 3 651€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 714€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
335€ 10 859€ 10 953€ 360€ 749€ 385€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 505€ 1 505€ 1 502€ 1 243€ 1 057€ 1 216€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
40 723€ 36 928€ 33 789€ 28 278€ 46 412€ 39 660€ 36 645€ 37 614€ 38 050€ 29 783€ 27 031€ 26 329€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
1 416€ 1 120€ 1 043€ 972€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
25 346€ 24 418€ 20 977€ 17 597€ 18 208€ 14 821€ 13 768€ 15 832€ 17 866€ 17 314€ 16 456€ 15 540€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 585€ 5 089€ 3 916€ 3 049€ 3 321€ 1 983€ 1 505€ 3 218€ 3 878€ 2 211€ 2 501€ 2 407€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
360€ 517€ 3 912€ 2 521€ 1 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
210 934€ 215 137€ 217 025€ 220 670€ 224 472€ 226 501€ 232 392€ 236 465€ 241 318€ 253 137€ 271 293€ 285 235€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
210 934€ 215 137€ 217 025€ 220 670€ 224 472€ 226 501€ 232 392€ 236 465€ 241 318€ 253 137€ 271 293€ 285 235€