Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská národná strana

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
150 023€ 71 579€ 73 533€ 211 554€ 201 537€ 26 010€
02
502
Spotreba energie
0€ 9 947€ 11 232€ 8 537€ 7 258€ 12 671€
04
511
Opravy a udržiavanie
9 910€ 17 401€ 43 922€ 27 798€ 1 141€ 1 155€
05
512
Cestovné
0€ 173€ 228€ 53€
06
513
Náklady na reprezentáciu
10 443€ 2 791€ 28 151€ 36 403€ 3 833€ 1 318€
07
518
Ostatné služby
982 444€ 474 172€ 594 729€ 798 305€ 417 677€ 111 609€
08
521
Mzdové náklady
98 514€ 89 912€ 115 251€ 141 170€ 48 061€ 36 786€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
32 794€ 29 948€ 39 971€ 37 448€ 16 041€ 11 113€
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 951€ 2 629€ 2 531€ 2 661€ 2 190€ 1 821€
15
538
Ostatné dane a poplatky
599€ 771€ 592€ 4 497€ 700€ 505€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 1 199€ 5€ 25€
17
542
Ostatné pokuty a penále
195€ 240€ 90€ 105€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 97€
19
544
Úroky
121€ 0€ 6 334€ 18 132€
22
547
Osobitné náklady
127 353€ 100 410€ 60 796€ 0€ 0€ 31 874€
24
549
Iné ostatné náklady
9 355€ 6 032€ 6 781€ 6 623€ 2 608€ 10 098€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
67 415€ 65 320€ 60 580€ 23 876€ 5 255€ 3 575€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 886€ 0€ 6 402€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
139 383€ 0€ 2 992€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 637 388€ 871 153€ 1 039 357€ 1 305 552€ 712 868€ 269 834€
Výnosy
51
642
Ostatné pokuty a penále
195€ 240€ 45€
53
644
Úroky
0€ 1€ 0€ 2€ 3€
55
646
Prijaté dary
43 170€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 3 705€ 0€ 25€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 3 982€ 1 264€ 4 364€ 10 937€ 509€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 500€ 0€ 6 500€
64
656
Výnosy z použitia fondu
532 119€
70
664
Prijaté členské príspevky
159 855€ 39 839€ 175 727€ 318 604€ 85 791€ 69 753€
73
691
Dotácie
894 890€ 894 890€ 894 890€ 2 617 242€ 228 765€ 228 765€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 637 727€ 942 655€ 1 071 926€ 2 946 710€ 325 495€ 299 055€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
339€ 71 502€ 32 569€ 1 641 158€ -387 372€ 29 221€
76
591
Daň z príjmov
339€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
0€ 71 502€ 32 569€ 1 641 158€ -387 373€ 29 221€