Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská národná strana

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
73 533 € 211 554 € 201 537 € 26 010 €
02
502
Spotreba energie
11 232 € 8 537 € 7 258 € 12 671 €
04
511
Opravy a udržiavanie
43 922 € 27 798 € 1 141 € 1 155 €
05
512
Cestovné
0 € 173 € 228 € 53 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
28 151 € 36 403 € 3 833 € 1 318 €
07
518
Ostatné služby
594 729 € 798 305 € 417 677 € 111 609 €
08
521
Mzdové náklady
115 251 € 141 170 € 48 061 € 36 786 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
39 971 € 37 448 € 16 041 € 11 113 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 531 € 2 661 € 2 190 € 1 821 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
592 € 4 497 € 700 € 505 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
1 199 € 5 € 25 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
90 € 105 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
0 € 97 €
19
544
Úroky
0 € 6 334 € 18 132 €
22
547
Osobitné náklady
60 796 € 0 € 0 € 31 874 €
24
549
Iné ostatné náklady
6 781 € 6 623 € 2 608 € 10 098 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60 580 € 23 876 € 5 255 € 3 575 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 6 402 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0 € 2 992 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 039 357 € 1 305 552 € 712 868 € 269 834 €
Výnosy
51
642
Ostatné pokuty a penále
45 €
53
644
Úroky
1 € 0 € 2 € 3 €
57
648
Zákonné poplatky
0 € 25 €
58
649
Iné ostatné výnosy
1 264 € 4 364 € 10 937 € 509 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 6 500 €
70
664
Prijaté členské príspevky
175 727 € 318 604 € 85 791 € 69 753 €
73
691
Dotácie
894 890 € 2 617 242 € 228 765 € 228 765 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 071 926 € 2 946 710 € 325 495 € 299 055 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
32 569 € 1 641 158 € -387 372 € 29 221 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
32 569 € 1 641 158 € -387 373 € 29 221 €