Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

A G R O F A R M A, v.o.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti A G R O F A R M A, v.o.s. [zrušená]

 • Názov A G R O F A R M A, v.o.s. [zrušená]
 • IČO 00679747
 • Sídlo Súťažná 18, 821 08 Bratislava
 • Dátum vzniku 23. mája 1990, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 482/B
 • Historické sídlo Račianska 72, 811 01 Bratislava
  (platné do 10. februára 1992)
  Miletičova 1, 811 01 Bratislava
  (platné do 31. mája 1991)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 31.mája 2006
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
pestovanie, zber a spracovanie rastlinnej produkcie, spracovanie poľnohospodárskej živočíšnej produkcie pokrokovými metódami biotechnológie spojené s predajom a nákupom vstupných a výstupných produktov na území ČSFR a v zahraničí 31.5.1991
prevádzkovanie kúpeľov a športovorehabilitačných zariadení spojené s aplikáciou liečivých účinkov rastlinnej a živočíšnej produkcie 31.5.1991
prevádzkovanie služieb údržbárskych, maliarskonatieračských, sklenárskych, zámočníckych a kovovýroby 31.5.1991
nákup. predaj a sprostredkovanie obchodu v oblasti spotrebného, potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu, vrátane zahranično-obchodnej činnosti mimo komodít vyžadujúcich povolenie FMF a FMZO 31.5.1991
prevádzkovanie pohostinských zariadení 31.5.1991
predaj priemyselného tovaru v oblasti spojov a dopravy 31.5.1991
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 132/95-89 zo dňa 24.5.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.1999 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka A G R O F A R M A, v.o.s. zamietnutý pre nedostatok majetku.

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 33Exre/1678/2005 zo dňa 4.4.2006 súd začal konanie o výmaz spoločnosti A G R O F A R M A, v.o.s. z obchodného registra.

V y m a z u j e s a :

Obchodná spoločnosť A G R O F A R M A, v.o.s., Súťažná 18, 821 08 Bratislava, IČO: 00 679 747, zapísaná v odd. Sr vl. č. 482/B sa dňom 5.4.2006 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 132/95-89 zo dňa 24.5.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.1999 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka.
História zmien a podania
 • 2006
 • 31.5. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy A G R O F A R M A, v.o.s.
  • zrušenie adresy firmy Súťažná 18, 821 08 Bratislava
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť bude zastupovať a podpisovať štatutárny orgán Mikuláš Rybjanský.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • pestovanie, zber a spracovanie rastlinnej produkcie, spracovanie poľnohospodárskej živočíšnej produkcie pokrokovými metódami biotechnológie spojené s predajom a nákupom vstupných a výstupných produktov na území ČSFR a v zahraničí
   • prevádzkovanie kúpeľov a športovorehabilitačných zariadení spojené s aplikáciou liečivých účinkov rastlinnej a živočíšnej produkcie
   • prevádzkovanie služieb údržbárskych, maliarskonatieračských, sklenárskych, zámočníckych a kovovýroby
   • nákup. predaj a sprostredkovanie obchodu v oblasti spotrebného, potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu, vrátane zahranično-obchodnej činnosti mimo komodít vyžadujúcich povolenie FMF a FMZO
   • prevádzkovanie pohostinských zariadení
   • predaj priemyselného tovaru v oblasti spojov a dopravy
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 132/95-89 zo dňa 24.5.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.1999 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka A G R O F A R M A, v.o.s. zamietnutý pre nedostatok majetku. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 33Exre/1678/2005 zo dňa 4.4.2006 súd začal konanie o výmaz spoločnosti A G R O F A R M A, v.o.s. z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť A G R O F A R M A, v.o.s., Súťažná 18, 821 08 Bratislava, IČO: 00 679 747, zapísaná v odd. Sr vl. č. 482/B sa dňom 5.4.2006 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 132/95-89 zo dňa 24.5.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.1999 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka.
 • 1992
 • 10.2. 1992
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Súťažná 18, 821 08 Bratislava z Račianska 72, 811 01 Bratislava

 • 1991
 • 31.5. 1991
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Račianska 72, 811 01 Bratislava z Miletičova 1, 811 01 Bratislava
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • pestovanie, zber a spracovanie rastlinnej produkcie, spracovanie poľnohospodárskej živočíšnej produkcie pokrokovými metódami biotechnológie spojené s predajom a nákupom vstupných a výstupných produktov na území ČSFR a v zahraničí
   • prevádzkovanie kúpeľov a športovorehabilitačných zariadení spojené s aplikáciou liečivých účinkov rastlinnej a živočíšnej produkcie
   • prevádzkovanie služieb údržbárskych, maliarskonatieračských, sklenárskych, zámočníckych a kovovýroby
   • nákup. predaj a sprostredkovanie obchodu v oblasti spotrebného, potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu, vrátane zahranično-obchodnej činnosti mimo komodít vyžadujúcich povolenie FMF a FMZO
   • prevádzkovanie pohostinských zariadení
   • predaj priemyselného tovaru v oblasti spojov a dopravy
   Zrušené predmety
   • spracovanie netradičných druhov rastlín, druhotných surovín a zároveň zabezpečenie ich predaja do rôznych sfér. Ich využitie bude predovšetkým v potravinárskom a krmovinárskom priemysle. Podľa pôvodných zámerov za účelom zceloročnenia podnikateľskej činnosti a racionálneho využitia jednotlivých prevádzok, údržbárskych dielní a iných základných prostriedkov bude vzkonávať ako vedľajšiu činnosť rôzne opravárenské služby pre obyvateľstvo, štátny a súkromný sektor v oblasti zámočníctva, sklenárstva a pod.
 • 1990
 • 23.5. 1990
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy A G R O F A R M A, v.o.s.
  • novú adresu firmy Miletičova 1, 811 01 Bratislava
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť bude zastupovať a podpisovať štatutárny orgán Mikuláš Rybjanský.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • spracovanie netradičných druhov rastlín, druhotných surovín a zároveň zabezpečenie ich predaja do rôznych sfér. Ich využitie bude predovšetkým v potravinárskom a krmovinárskom priemysle. Podľa pôvodných zámerov za účelom zceloročnenia podnikateľskej činnosti a racionálneho využitia jednotlivých prevádzok, údržbárskych dielní a iných základných prostriedkov bude vzkonávať ako vedľajšiu činnosť rôzne opravárenské služby pre obyvateľstvo, štátny a súkromný sektor v oblasti zámočníctva, sklenárstva a pod.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.5.1990 podľa § 106 zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.