Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SNIP a.s., Nitra [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SNIP a.s., Nitra [zrušená]

 • Názov SNIP a.s., Nitra [zrušená]
 • IČO 00681083
 • Sídlo Leninova trieda 50, 949 01 Nitra
 • Dátum vzniku 26. júla 1990, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 248/N

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 7.septembra 2004
 • Dôvod výmazu zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
Predmety podnikania
Názov Vznik
dovoz opotrebovaných pneumatík a vývoz protektorovaných pneumatík /č. colného sadzobníka 4011 a 4012/ 26.7.1990
sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre československé osoby v odbore výkonov výrobnej povahy, vývozu a dovozu vecí, v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí v mene organizácie na účet československých osôb 26.7.1990
vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo dňa 4.5.1990 ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalších činností, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie pre zahranično-obchodnú činnosť, pre zabezpečenie činnosti v zmysle 2, bodu rozsahu povolenia 26.7.1990
poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR ako aj zahraničí formou zastupiteľskej, techniko-poradenskej činnosti a výkonov v odbore protektorovania pneumatík v súvislosti s predmetom činnosti organizácie 26.7.1990
dovoz vecí potrebných pre zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti organizácie 26.7.1990
prijímanie služieb od zahraničných osôb v oblasti výkonov súvisiacich s predmetom činnosti organizácie 26.7.1990
sprostredkovanie a realizácia reklamnej činnosti 26.7.1990
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. Z - 2 - 1K 318/96 zo dňa 20.12.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.01.2002, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti.
Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 248/N v y m a z u j e sa dňom 07.09.2004 obchodná spoločnosť SNIP a.s., Nitra so sídlom Nitra, Leninova trieda 50, IČO: 00 681 083, v súlade s § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.