Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
28 999€ 35 011€ 31 159€ 37 818€ 30 497€ 25 232€ 56 595€ 46 658€ 34 117€ 34 206€ 21 684€ 12 871€ 15 758€ 27 710€
02
501
Spotreba materiálu
11 272€ 16 791€ 10 188€ 13 735€ 11 713€ 8 600€ 42 194€ 31 336€ 17 323€ 16 609€ 6 917€ 5 083€ 5 702€ 19 050€
03
502
Spotreba energie
17 727€ 18 220€ 20 970€ 24 082€ 18 784€ 16 632€ 14 401€ 15 321€ 16 794€ 17 597€ 14 767€ 7 788€ 10 056€ 8 660€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
66 712€ 58 494€ 54 736€ 141 823€ 81 872€ 85 067€ 73 555€ 114 845€ 107 437€ 36 511€ 89 381€ 81 296€ 42 155€ 17 960€
07
511
Opravy a udržiavanie
16€ 0€ 320€ 0€ 9€ 19 157€ 36 898€ 87 467€ 71 184€ 17 971€ 75 879€ 66 788€ 30 228€ 7 540€
08
512
Cestovné
3 943€ 2 359€ 3 402€ 3 294€ 1 011€ 114€ 0€ 30€ 269€ 1 875€ 1 051€ 322€ 438€ 370€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 374€ 3 519€ 5 816€ 4 068€ 2 815€ 9 230€ 8 893€ 6 670€ 5 995€ 3 739€ 1 498€ 960€ 880€ 5 240€
10
518
Ostatné služby
57 380€ 52 616€ 45 199€ 134 461€ 78 036€ 56 565€ 27 764€ 20 678€ 29 989€ 12 925€ 10 953€ 13 226€ 10 609€ 4 810€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
83 112€ 74 748€ 72 858€ 67 787€ 57 033€ 60 389€ 65 886€ 53 944€ 42 938€ 32 197€ 34 096€ 24 479€ 25 900€ 21 320€
12
521
Mzdové náklady
61 932€ 56 419€ 55 374€ 52 023€ 43 254€ 44 267€ 50 312€ 40 897€ 31 661€ 24 128€ 25 026€ 18 525€ 20 139€ 16 270€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
21 023€ 17 211€ 16 121€ 15 764€ 13 603€ 16 014€ 15 574€ 13 048€ 10 935€ 7 216€ 8 463€ 5 954€ 5 761€ 5 050€
15
527
Zákonné sociálne náklady
157€ 1 117€ 1 362€ 0€ 175€ 108€ 0€ 0€ 342€ 853€ 607€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
50€ 0€ 83 048€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
50€ 0€ 83 048€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 131€ 743€ 900€ 1 245€ 2 318€ 761€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 9€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 131€ 743€ 891€ 1 231€ 2 318€ 761€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 300€ 28 075€ 119 588€ 0€ 39 504€ 37 854€ 10 544€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 28 075€ 119 588€ 0€ 39 504€ 37 854€ 10 544€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 702€ 7 600€ 6 769€ 5 710€ 4 965€ 5 008€ 4 078€ 273€ 199€ 191€ 185€ 246€ 268€ 270€
42
562
Úroky
4 726€ 4 825€ 4 588€ 4 179€ 4 250€ 4 735€ 3 749€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 976€ 2 775€ 2 182€ 1 531€ 715€ 273€ 329€ 273€ 199€ 191€ 185€ 246€ 268€ 270€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 955€ 3 520€ 5 189€ 6 043€ 2 260€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 347€ 849€ 224€ 200€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 2 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 347€ 849€ 224€ 200€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 955€ 3 520€ 5 189€ 6 043€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
198 960€ 208 192€ 374 247€ 260 425€ 178 944€ 215 960€ 237 968€ 226 264€ 185 191€ 103 104€ 145 693€ 119 741€ 84 305€ 67 460€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
24 646€ 28 585€ 21 071€ 16 894€ 65 521€ 16 253€ 11 078€ 22 016€ 3 192€ 1€ 3 897€ 9 162€ 608€ 4 350€
67
602
Tržby z predaja služieb
24 646€ 28 585€ 20 729€ 16 894€ 52 442€ 16 253€ 11 078€ 22 016€ 3 192€ 1€ 3 897€ 9 162€ 608€ 4 350€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 342€ 0€ 13 079€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
178 897€ 174 296€ 161 071€ 135 406€ 131 826€ 128 128€ 140 388€ 145 629€ 131 735€ 97 146€ 89 111€ 82 644€ 88 385€ 83 690€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
153 726€ 147 851€ 144 221€ 126 851€ 122 544€ 123 608€ 137 383€ 139 167€ 128 697€ 94 045€ 81 799€ 78 646€ 85 411€ 77 380€
82
633
Výnosy z poplatkov
25 171€ 26 445€ 16 850€ 8 555€ 9 283€ 4 521€ 3 006€ 6 463€ 3 038€ 3 101€ 7 312€ 3 998€ 2 974€ 6 310€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
16 893€ 18 570€ 18 791€ 18 008€ 18 531€ 26 156€ 17 681€ 10 011€ 0€ 1 053€ 0€ 0€ 0€ 700€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 30€ 3 572€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 530€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
16 893€ 18 570€ 18 791€ 18 008€ 18 531€ 26 146€ 17 651€ 6 439€ 0€ 1 053€ 0€ 0€ 0€ 170€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 121 063€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 121 063€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 121 063€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 4€ 11€ 13€ 11€ 6€ 29€ 31€ 30€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 4€ 11€ 13€ 11€ 6€ 29€ 31€ 30€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
35 973€ 28 439€ 36 468€ 2 679€ 2 148€ 21 777€ 27 894€ 5 160€ 127 559€ 845€ 9 611€ 2 272€ 4 086€ 3 030€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 000€ 0€ 1 086€ 0€ 12€ 2 055€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
35 973€ 11 532€ 0€ 2 679€ 2 148€ 11 287€ 7 754€ 2 497€ 120 473€ 845€ 7 963€ 217€ 4 086€ 870€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 14 406€ 36 468€ 0€ 9 790€ 8 140€ 2 663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 636€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 2 500€ 0€ 0€ 700€ 0€ 0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 160€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
256 409€ 249 889€ 237 401€ 294 050€ 218 026€ 192 316€ 197 047€ 182 828€ 262 499€ 99 056€ 102 625€ 94 107€ 93 110€ 91 800€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
57 449€ 41 697€ -136 847€ 33 625€ 39 082€ -23 644€ -40 920€ -43 437€ 77 308€ -4 048€ -43 068€ -25 634€ 8 805€ 24 340€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
57 449€ 41 697€ -136 847€ 33 625€ 39 082€ -23 644€ -40 920€ -43 437€ 77 308€ -4 048€ -43 068€ -25 634€ 8 805€ 24 340€