Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
235 447€ 190 355€ 188 069€ 199 209€ 234 891€ 284 464€ 292 366€ 263 807€ 297 686€ 317 509€ 341 626€ 389 780€ 476 228€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
143 032€ 161 164€ 129 929€ 132 781€ 152 201€ 192 137€ 232 949€ 228 605€ 253 971€ 280 322€ 323 896€ 368 824€ 407 252€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 230€ 627€ 1 335€ 2 043€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 230€ 627€ 1 335€ 2 043€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
143 032€ 161 164€ 129 929€ 132 781€ 152 201€ 192 137€ 232 949€ 228 605€ 253 971€ 280 092€ 323 270€ 367 490€ 405 210€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
34 157€ 34 157€ 34 157€ 34 157€ 34 157€ 34 157€ 34 157€ 34 157€ 34 157€ 34 157€ 34 157€ 34 157€ 34 157€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
33 808€ 33 808€ 33 808€ 33 808€ 30 489€ 30 489€ 30 489€ 30 489€ 30 489€ 30 489€ 30 489€ 30 489€ 30 489€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
32 555€ 34 751€ 36 947€ 42 693€ 75 187€ 110 635€ 146 083€ 136 375€ 169 627€ 202 879€ 236 131€ 269 383€ 302 635€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
9 672€ 13 104€ 18 231€ 15 338€ 5 583€ 7 515€ 9 447€ 11 379€ 61€ 1 111€ 3 561€ 7 053€ 10 545€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
26 340€ 38 844€ 286€ 286€ 286€ 2 842€ 6 274€ 9 706€ 13 138€ 4 957€ 12 433€ 19 909€ 27 385€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
72 113€ 29 191€ 58 140€ 43 388€ 60 851€ 60 287€ 38 723€ 35 202€ 43 714€ 34 668€ 17 730€ 20 956€ 68 976€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
67 235€ 26 808€ 56 447€ 39 751€ 57 173€ 57 313€ 35 655€ 30 507€ 39 848€ 29 080€ 16 425€ 19 958€ 24 467€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
67 235€ 26 808€ 56 447€ 39 751€ 57 173€ 57 313€ 35 655€ 30 507€ 39 848€ 29 080€ 16 425€ 19 958€ 24 467€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
50€ 131€ 3 243€ 0€ 3 845€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
97€ 3 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
34€ 0€ 3 845€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 827€ 2 383€ 1 693€ 3 638€ 3 678€ 2 974€ 2 936€ 1 452€ 3 866€ 1 743€ 1 305€ 998€ 44 509€
087
2.
Ceniny (213)
32€ 176€ 48€ 2 680€ 50€ 36€ 0€ 23€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 827€ 2 383€ 1 662€ 3 462€ 3 678€ 2 974€ 2 936€ 1 404€ 1 186€ 1 693€ 1 269€ 998€ 44 486€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
20 302€ 23 040€ 21 840€ 32 040€ 20 694€ 0€ 2 520€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
20 302€ 23 040€ 21 840€ 32 040€ 20 694€ 0€ 2 520€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
235 447€ 190 355€ 188 069€ 199 209€ 234 891€ 284 464€ 292 366€ 263 807€ 297 686€ 317 509€ 341 626€ 389 780€ 476 228€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
56 781€ 26 341€ 51 359€ 135 492€ 133 119€ 144 554€ 96 276€ 12 671€ 25 597€ 20 102€ 1 153€ 4 621€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
56 781€ 26 341€ 51 359€ 135 492€ 133 119€ 144 554€ 96 276€ 12 671€ 25 597€ 20 102€ 1 153€ 4 621€ 0€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
26 341€ 51 359€ 62 457€ 133 119€ 144 554€ 97 526€ 9 446€ 11 887€ 20 102€ 1 153€ 4 621€ 13 534€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
30 440€ -25 018€ -11 098€ 2 373€ -11 435€ 47 028€ 86 830€ 784€ 5 495€ 18 949€ -3 467€ -8 913€ 0€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
178 666€ 164 014€ 136 710€ 63 717€ 101 773€ 139 910€ 196 090€ 251 136€ 272 089€ 297 407€ 340 473€ 385 159€ 476 228€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
15 410€ 14 182€ 14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 12 462€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
15 410€ 14 182€ 14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 12 462€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
143 032€ 161 164€ 129 929€ 59 109€ 96 993€ 136 929€ 177 741€ 217 089€ 240 261€ 280 322€ 323 896€ 368 824€ 420 786€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
143 032€ 161 164€ 129 929€ 59 109€ 96 993€ 136 929€ 177 741€ 217 089€ 240 261€ 280 322€ 323 896€ 368 824€ 420 786€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 802€ 2 850€ 1 630€ 4 098€ 3 678€ 2 974€ 2 936€ 1 404€ 2 016€ 1 693€ 1 269€ 1 860€ 1 349€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 802€ 2 850€ 1 630€ 4 098€ 3 678€ 2 974€ 2 936€ 1 404€ 1 185€ 1 693€ 1 269€ 998€ 919€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
830€ 0€ 0€ 863€ 430€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
30 832€ 5 152€ 510€ 1 102€ 8€ 2€ 18 461€ 15 107€ 3 299€ 3 470€ 1 321€ 41 632€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
7 971€ 5 152€ 338€ 8€ 2€ 18 461€ 15 107€ 3 001€ 806€ 1 053€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 44€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
173€ 170€ 0€ 298€ 2 664€ 268€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
22 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 137€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
611€ 932€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 489€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 962€