Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Würth spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 126 883€ 23 369 565€ 20 658 788€ 17 900 937€ 17 055 076€ 17 055 213€ 15 789 410€ 14 903 447€ 13 952 006€ 12 841 598€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
24 344 104 € 23 584 689 € 20 931 419 € 18 055 384 € 17 243 949 € 17 328 681 € 15 997 112 € 15 359 155 € 14 160 593 € 12 839 498 € 11 965 477 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
23 615 361€ 22 917 291€ 20 190 649€ 17 413 211€ 16 587 933€ 16 655 117€ 15 394 127€ 14 534 869€ 13 549 244€ 12 332 951€ 11 388 410€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
511 522€ 452 274€ 468 139€ 487 726€ 467 143€ 400 096€ 395 283€ 368 578€ 402 762€ 388 680€ 276 161€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
308€ 4 858€ 416€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 700€ 11 250€ 30 222€ 26 852€ 98 340€ 50€ 301 540€ 165 582€ 43 531€ 28 625€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
213 521€ 215 124€ 261 381€ 124 225€ 162 021€ 174 820€ 202 794€ 153 752€ 43 005€ 74 336€ 272 281€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 293 325 € 24 283 767 € 20 830 444 € 18 082 196 € 17 328 984 € 17 160 994 € 15 937 720 € 14 867 763 € 13 868 034 € 12 582 940 € 11 811 806 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 616 763€ 11 526 952€ 9 944 610€ 8 476 917€ 8 032 144€ 8 407 924€ 7 923 030€ 7 417 456€ 7 151 340€ 6 154 119€ 5 459 067€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
755 031€ 782 946€ 641 453€ 553 741€ 613 086€ 593 014€ 530 930€ 475 487€ 499 472€ 528 640€ 549 606€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-6 722€ 307 982€ 94 238€ 54 111€ 18 051€ 39 331€ 31 555€ 18 192€ 14 084€ 19 617€ 34 327€
14
D.
Služby
3 971 411€ 3 704 424€ 3 099 594€ 2 676 667€ 2 659 159€ 2 480 279€ 2 408 670€ 2 204 950€ 1 849 832€ 1 481 042€ 1 491 238€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 252 718 € 7 282 571 € 6 539 969 € 5 872 638 € 5 423 548 € 5 018 318 € 4 545 003 € 4 247 965 € 3 758 642 € 3 740 237 € 3 632 253 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 228 125€ 5 197 167€ 4 720 809€ 4 205 536€ 3 878 080€ 3 567 318€ 3 246 519€ 3 074 448€ 2 725 650€ 2 708 965€ 2 639 294€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 853 156€ 1 950 408€ 1 702 546€ 1 531 948€ 1 419 636€ 1 319 944€ 1 206 956€ 1 097 956€ 952 090€ 947 128€ 958 507€
19
E.4.
Sociálne náklady
171 437€ 134 996€ 116 614€ 135 154€ 125 832€ 131 056€ 91 528€ 75 561€ 80 902€ 84 144€ 34 452€
20
F.
Dane a poplatky
61 558€ 61 461€ 60 283€ 60 690€ 52 025€ 51 550€ 44 391€ 53 665€ 58 731€ 59 559€ 61 907€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
539 336€ 421 629€ 330 252€ 318 704€ 338 084€ 376 623€ 333 351€ 324 155€ 431 592€ 450 304€ 421 817€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
539 336€ 421 629€ 330 252€ 318 704€ 338 084€ 376 623€ 333 351€ 324 155€ 431 592€ 450 304€ 421 817€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 563€ 10 031€ 1 703€ 7 851€ 40 291€ 12 539€ 13 587€ 2 894€ 17 315€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
23 685€ 18 637€ 33 890€ 4 432€ 27 738€ 41 078€ 21 495€ 29 286€ 13 788€ 39 702€ 44 059€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
77 982€ 167 134€ 86 155€ 62 593€ 157 298€ 112 586€ 99 295€ 84 068€ 76 966€ 106 826€ 100 217€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
50 779 € -699 078 € 100 975 € -26 812 € -85 035 € 167 687 € 59 392 € 491 392 € 292 559 € 256 558 € 153 671 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 790 400 € 7 047 261 € 6 878 893 € 6 139 501 € 5 732 636 € 5 534 973 € 4 900 083 € 4 787 778 € 4 437 278 € 4 538 213 € 4 130 333 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
357 € 2 395 € 589 € 15 € 7 € 22 € 43 € 307 € 594 € 2 100 € 1 976 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 0 € 1 € 507 € 2 062 € 1 920 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
506€ 2 061€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1 920€
42
XII.
Kurzové zisky
357€ 2 395€ 588€ 14€ 7€ 22€ 43€ 306€ 87€ 25€ 56€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 13€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
227 215 € 124 536 € 47 507 € 35 557 € 34 336 € 36 753 € 13 857 € 12 877 € 12 908 € 11 697 € 10 439 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
195 577 € 97 950 € 24 935 € 18 539 € 19 644 € 16 904 € 146 € 0 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
195 577€ 97 895€ 24 935€ 18 538€ 19 644€ 16 904€ 146€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 55€ 1€
52
O.
Kurzové straty
4 818€ 1 638€ 1 939€ 651€ 750€ 169€ 320€ 131€ 832€ 242€ 177€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
26 820€ 24 948€ 20 633€ 16 367€ 13 942€ 19 680€ 13 391€ 12 746€ 12 076€ 11 455€ 10 262€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-226 858 € -122 141 € -46 918 € -35 542 € -34 329 € -36 731 € -13 814 € -12 570 € -12 314 € -9 597 € -8 463 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-176 079 € -821 219 € 54 057 € -62 354 € -119 364 € 130 956 € 45 578 € 478 822 € 280 245 € 246 961 € 145 208 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-4 400 € -112 921 € 23 202 € 5 114 € -3 321 € 50 029 € 26 732 € 117 312 € 84 401 € 71 390 € 47 201 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
57 688€ 5 718€ 24 072€ 80 169€ 39 646€ 136 626€ 97 029€ 79 913€ 50 692€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 400€ -112 921€ -34 486€ -604€ -27 393€ -30 140€ -12 914€ -19 314€ -12 628€ -8 523€ -3 491€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-171 679 € -708 298 € 30 855 € -67 468 € -116 043 € 80 927 € 18 846 € 361 510 € 195 844 € 175 571 € 98 007 €