Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
61 872 457€ 56 454 893€ 48 016 820€ 49 198 337€ 47 471 360€ 45 915 839€ 43 768 490€ 41 255 844€ 41 288 708€ 40 143 203€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
62 203 129 € 56 673 943 € 50 443 292 € 51 440 109 € 49 935 068 € 48 365 590 € 46 016 760 € 43 371 143 € 43 320 397 € 42 103 125 € 41 726 093 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
58 583 502€ 53 439 643€ 47 697 874€ 48 854 733€ 47 073 165€ 45 511 069€ 43 361 811€ 40 876 482€ 40 919 899€ 39 799 966€ 39 444 652€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
783€ 1 821€ 808€ 236€ 467€ 319€ 329€ 298€ 354€ 535€ 506€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 288 172€ 3 013 429€ 318 137€ 343 368€ 397 728€ 404 451€ 406 349€ 379 065€ 368 454€ 342 702€ 343 101€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 799€ 23 347€ 29 991€ 10 708€ 10 802€ 21 029€ 14 170€ 13 731€ 23 320€ 16 860€ 29 777€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
320 873€ 195 703€ 2 396 482€ 2 231 064€ 2 452 906€ 2 428 722€ 2 234 101€ 2 101 567€ 2 008 370€ 1 943 062€ 1 908 057€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
59 777 038 € 55 106 195 € 48 975 530 € 49 791 277 € 49 282 041 € 47 321 864 € 44 908 377 € 42 210 293 € 41 866 863 € 41 008 552 € 40 451 660 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
45 769 967€ 41 907 397€ 37 397 234€ 38 308 078€ 37 527 803€ 36 263 129€ 34 541 929€ 32 429 186€ 32 447 005€ 31 626 066€ 31 340 541€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 528 001€ 1 517 909€ 1 010 723€ 1 093 859€ 1 099 084€ 1 072 807€ 1 068 364€ 1 014 773€ 1 096 660€ 1 158 699€ 1 097 464€
13
C.
Opravné položky k zásobám
37 279€
14
D.
Služby
1 241 993€ 1 319 103€ 971 629€ 926 806€ 851 433€ 928 530€ 1 199 618€ 1 153 247€ 1 016 502€ 1 141 619€ 1 251 628€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 235 441 € 9 437 417 € 8 645 436 € 8 437 414 € 8 735 763 € 7 968 937 € 7 091 570 € 6 558 323 € 6 156 515 € 5 912 766 € 5 652 188 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 254 085€ 6 725 485€ 6 181 678€ 6 023 753€ 6 275 270€ 5 756 260€ 5 115 677€ 4 756 425€ 4 439 411€ 4 243 343€ 4 071 226€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 448 044€ 2 267 460€ 2 089 383€ 2 023 078€ 2 105 456€ 1 903 746€ 1 697 261€ 1 536 784€ 1 471 298€ 1 426 463€ 1 347 432€
19
E.4.
Sociálne náklady
533 312€ 444 472€ 374 375€ 390 583€ 355 037€ 308 931€ 278 632€ 265 114€ 245 806€ 242 960€ 233 530€
20
F.
Dane a poplatky
136 308€ 133 849€ 130 056€ 129 570€ 118 871€ 120 427€ 118 670€ 118 186€ 119 233€ 119 776€ 111 226€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
704 988€ 650 962€ 668 758€ 756 620€ 778 909€ 796 630€ 730 836€ 754 274€ 846 754€ 862 655€ 786 678€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
704 988€ 650 962€ 668 758€ 756 620€ 778 909€ 796 630€ 730 836€ 754 274€ 846 754€ 862 655€ 786 678€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 937€ 2 129€ 2 356€ 1 544€ 2 795€ 4 006€ 4 174€ 10 375€ 6 547€ 9 854€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
166€ 1 055€ -2€ 7 461€ 3 949€ -328€ -6 872€ 12 532€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
122 895€ 137 621€ 148 510€ 136 576€ 168 634€ 161 148€ 153 384€ 174 181€ 174 147€ 187 296€ 189 549€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 426 091 € 1 567 748 € 1 467 762 € 1 648 832 € 653 027 € 1 043 726 € 1 108 383 € 1 160 850 € 1 453 534 € 1 094 573 € 1 274 433 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 295 217 € 11 710 484 € 8 637 233 € 8 869 594 € 7 993 040 € 7 651 373 € 6 958 578 € 6 658 639 € 6 728 540 € 6 216 819 € 6 098 626 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
92 436 € 6 469 € 1 288 € 3 142 € 16 404 € 4 288 € 4 297 € 5 664 € 43 297 € 104 653 € 300 877 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
63 733€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
87 € 150 € 150 € 12 957 € 12 440 € 397 € 267 805 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
87€ 150€ 150€ 12 957€ 12 440€ 397€ 267 805€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
92 092 € 6 199 € 398 € 892 € 1 439 € 945 € 1 625 € 3 212 € 18 019 € 25 190 € 18 681 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
92 092€ 6 199€ 398€ 892€ 1 439€ 945€ 1 625€ 3 212€ 18 019€ 25 190€ 18 681€
42
XII.
Kurzové zisky
182€ 87€ 713€ 1 700€ 351€ 1 300€ 1 288€ 917€ 10 819€ 9 243€ 8 269€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
162€ 96€ 27€ 400€ 1 657€ 2 043€ 1 384€ 1 535€ 2 019€ 6 090€ 6 122€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
275 842 € 236 879 € 219 906 € 240 584 € 206 252 € 184 213 € 156 524 € 120 919 € 125 055 € 189 949 € 113 686 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
63 733€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
688 € 284 € 481 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
688€ 284€ 481€
52
O.
Kurzové straty
1 476€ 974€ 526€ 3 201€ 2 395€ 2 675€ 5 666€ 3 457€ 5 836€ 10 042€ 18 943€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
274 366€ 235 217€ 219 096€ 237 383€ 203 857€ 181 538€ 150 858€ 117 462€ 119 219€ 116 174€ 94 262€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-183 406 € -230 410 € -218 618 € -237 442 € -189 848 € -179 925 € -152 227 € -115 255 € -81 758 € -85 296 € 187 191 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 242 685 € 1 337 338 € 1 249 144 € 1 411 390 € 463 179 € 863 801 € 956 156 € 1 045 595 € 1 371 776 € 1 009 277 € 1 461 624 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
482 749 € 284 285 € 269 268 € 312 373 € 99 938 € 186 869 € 203 596 € 234 824 € 306 161 € 224 580 € 279 455 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
482 749€ 284 285€ 269 268€ 312 373€ 99 938€ 186 869€ 203 596€ 234 824€ 306 161€ 224 580€ 279 455€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 759 936 € 1 053 053 € 979 876 € 1 099 017 € 363 241 € 676 932 € 752 560 € 810 771 € 1 065 615 € 784 697 € 1 182 169 €