Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

P E R E X, a. s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti P E R E X, a. s. [zrušená]

 • Názov P E R E X, a. s. [zrušená]
 • IČO 00685313
 • DIČ 2020459144
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa streda, 21. apríla 2021
 • Sídlo Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava
 • Dátum vzniku 18. októbra 1990, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 62/B
 • Dátum výmazu 1. apríla 2021
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 2 553 828 €
 • Historický názov P E R E X , a. s.
  (platné do 24. novembra 2017 )
 • Historické sídlo Pribinova 25, 810 11 Bratislava
  (platné do 17. júla 2004)
  Martanovičova 25, 811 01 Bratislava
  (platné do 7. decembra 1992)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 7.12.1992
polygrafická výroba 24.1.1997
automatizované spracovanie údajov 24.1.1997
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod, veľkoobchod) 23.8.1999
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 17.12.2002
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače 17.12.2002
zhotovovanie www stránok 17.12.2002
výroba a distribúcia nosičov údajov pre elektronické média 17.12.2002
poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače 17.12.2002
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 17.12.2002
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň 17.7.2004
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 17.7.2004
prieskum trhu 1.4.2011
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou zo dňa 16. 10. l990 podľa § 22 a nasl. Zák. číslo 1O4/199O Zb. ktorej obsah bol overený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 5. číslo N 61/9O. Nové stanovy zo dňa 1. 7. 1991. Stary spis: Sa 111
2. Stanovy - zmena v dôsledku prispôsobenia Zák. č. 513/1991 Zb. prijatá na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2. 10. 1992. Stary spis: Sa 111
3. Notárska zápisnica o osvedčení priebehu val- ného zhromaždenia zo dňa 3. 5. 1994 pod č. Nz 281/94, na ktorom sa schválil dodatok k stanovám a.s. Stary spis: Sa 111
4. Notárska zápisnica N 44/95, Nz 45/95 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.4.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 111
5. Notárska zápisnica N 82/95, Nz 66/95 napísaná dňa 13.5.1995 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.5.1995. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 1.6.1995. Notárska zápisnica Nz 212/95 napísaná dňa 7.7.1995 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 111
6. Notárska zápisnica č. N 43/96, Nz 39/96 napísaná dňa 29.2.1996 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov a zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica č. N 198/96, Nz 176/96 zo dňa 4.12.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.4.1996, na ktorom bolo schválené nové zloženie predstavenstva. Stary spis: Sa 111
7. Notárska zápisnica N 175/97, Nz 145/97 napí- saná dňa 10.6.1997 notárkou JUDr. Miriam Bu- kovčákovou osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.6.1997, na ktorom bolo schválené nové zloženie predstavenstva. Zápis z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady a predstavenstva konaného dňa 10.6.1997. Stary spis: Sa 111
8. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.7. 1998,ktorého priebeh osvedčuje not.záp. N 305/98, Nz 240/98 spísaná dňa 2.7.1998, bola schválená zmena stanov.
Zápisnica z mimoriadneho rokovania dozornej rady konaného dňa 2.7.1998 na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve.
Zápisnica z mimoriadneho rokovania predstavenstva konaného dňa 2.7.1998, na ktorom bol schválený predseda a podpredseda predstavenstva.
9. Zápisnica z mimoriadneho rokovania dozornej rady konaného dňa 31.7.2000, na ktorom bolo schválené nové zloženie predstavenstva.
10. Notárska zápisnica N 414/02, Nz 400/02 spísaná dňa 12.8.02 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov.
11. Notárska zápisnica N 278/01, Nz 271/01 spísaná dňa 3. 7. 2001 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 3. 7. 2001.
Funkcia člena predstavenstva PhDr. P. Minárika sa končí dňom 3. 7. 2001.
12. Notárska zápisnica N 606/02, NZ 586/02 spísaná dňa 18.11.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnicu z dozornej rady zo dňa 16.9.2002 a 18.11.2002. Funkcia člena predstavenstva J. Korbelovej sa končí dňom 30.9.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing. T. Repkovej sa končí dňom 18.11.2002.
13. Notárska zápisnica č. Nz 586/02, N 606/02 napísaná dňa 18. 11. 2002 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti PEREX, a.s., na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti PEREX, a.s..
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 31.7.2006.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2009.
16. Zápisnica z rokovania dozornej rady konanej dňa 6.1.2010. Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 11.1.2010.
17. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.01.2010.
18. Notárska zápisnica N 73/2010, Nz 6606/2010 zo dňa 26.02.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.6.2010 .
20. Notárska zápisnica č. N 127/2010, Nz 43441/2010, NCRls 44089/2010 zo dňa 12.11.2010.
21. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 28/2011, Nz 9370/2011 dňa 16.03.2011 o zlúčení so spoločnosťou AVÍZO s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 800 160, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 22886/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.

Obchodná spoločnosť P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO : 00 685 313, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 62/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 30/2011, Nz 9392/2011 16.03.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti AVÍZO s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
22. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2011, č.k. 33Exre/128/2011, právoplatné dňa 2.11.2011.
23. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2011, č.k. 33Exre/127/2011, právoplatné dňa 18.11.2011.
24. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.2.2015 č.k. 33Exre/318/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.3.2015.