Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 049 732 118€ 2 538 189 231€ 2 157 262 835€ 2 165 740 859€ 2 138 594 455€ 2 000 200 509€ 1 990 835 972€ 2 016 167 991€ 2 219 685 165€ 688 412 727€ 683 992 362€ 689 556 040€ 681 679 315€ 786 560 006€ 509 615 543€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 661 953 793€ 2 415 691 968€ 2 040 162 148€ 2 030 834 465€ 2 001 024 123€ 1 874 506 548€ 1 845 462 217€ 1 935 465 781€ 2 161 564 222€ 640 609 226€ 640 166 040€ 643 577 526€ 637 128 207€ 658 459 332€ 450 411 846€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
4 347 100€ 6 805 186€ 9 204 571€ 9 204 195€ 8 696 741€ 6 274 309€ 5 152 192€ 6 383 071€ 4 385 783€ 1 617 219€ 1 607 362€ 1 505 362€ 1 389 305€ 1 175 238€ 737 770€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
958 928€ 1 423 720€ 1 392 992€ 775 948€ 633 362€ 382 873€ 14 895€ 22 187€ 52 546€ 92 884€ 133 222€ 173 560€ 182 572€ 155 427€ 24 473€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 484 207€ 2 698 545€ 3 316 890€ 4 456 990€ 4 110 858€ 5 533 442€ 990 768€ 1 871 086€ 2 741 260€ 1 181 847€ 1 048 275€ 647 696€ 285 075€ 438 170€ 543 918€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
508 360€ 381 051€ 298 991€ 118 819€ 38 291€ 143 712€ 292 586€ 829 820€ 1 366 068€ 63 300€ 175 662€ 392 517€ 625 571€ 486 800€ 169 379€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
1 395 605€ 2 301 869€ 3 238 926€ 2 716 192€ 157 933€ 214 281€ 274 754€ 175 185€ 225 909€ 279 187€ 250 203€ 291 588€ 296 086€ 94 841€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
956 772€ 1 136 246€ 3 756 297€ 3 579 188€ 3 484 794€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
62 600 421€ 32 170 575€ 33 082 974€ 41 661 457€ 23 009 688€ 23 294 441€ 23 397 695€ 24 611 572€ 26 415 381€ 27 689 990€ 27 256 661€ 35 216 555€ 29 943 793€ 33 080 394€ 25 167 438€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
44 390 687€ 10 236 902€ 10 224 131€ 25 087 906€ 10 087 249€ 9 735 544€ 13 569 854€ 13 617 053€ 13 639 598€ 14 608 033€ 13 641 127€ 22 906 600€ 16 090 986€ 15 985 651€ 13 644 478€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
53 792€ 53 792€ 53 792€ 53 792€ 54 793€ 54 793€ 54 793€ 54 793€ 54 793€ 54 793€ 54 793€ 59 597€ 59 597€ 46 419€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 922 756€ 10 411 579€ 8 601 967€ 9 053 455€ 9 303 231€ 9 723 492€ 6 498 440€ 7 041 397€ 8 106 562€ 8 601 597€ 8 632 173€ 7 876 946€ 8 600 407€ 8 005 632€ 6 945 995€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
7 967 595€ 11 119 316€ 4 814 785€ 2 439 022€ 1 147 501€ 1 751 812€ 1 417 666€ 2 171 245€ 3 509 903€ 3 864 228€ 4 348 623€ 2 590 850€ 2 853 489€ 6 522 015€ 1 420 727€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
213 702€ 280 799€ 357 563€ 436 639€ 405 223€ 257 070€ 101 171€ 121 146€ 16 200€ 21 184€ 2 965€ 72 013€ 627 939€ 847 099€ 1 075 087€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
51 888€ 68 186€ 2 736€ 4 035€ 343 362€ 610 063€ 882 165€ 1 432 434€ 1 088 325€ 540 155€ 576 978€ 617 518€ 676 704€ 0€ 36 347€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
9 028 000€ 4 586 608€ 1 668 329€ 1 161 666€ 873 606€ 173 504€ 0€ 1 093 030€ 1 034 672€ 1 673 578€ 2 044 805€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 595 006 272€ 2 376 716 207€ 1 997 874 603€ 1 979 968 813€ 1 969 317 694€ 1 844 937 798€ 1 816 912 330€ 1 904 471 138€ 2 130 763 058€ 611 302 017€ 611 302 017€ 606 855 609€ 605 795 109€ 624 203 700€ 424 506 639€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
1 956 758 458€ 1 740 467 207€ 1 361 624 207€ 1 342 827 107€ 1 332 778 963€ 1 208 649 067€ 1 180 623 599€ 1 267 994 783€ 1 200 488 283€ 315 425 953€ 315 425 953€ 313 057 189€ 311 996 689€ 330 405 280€ 130 762 033€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
634 398 711€ 634 398 711€ 634 398 711€ 634 398 711€ 634 398 711€ 634 398 711€ 634 398 711€ 634 398 711€ 928 197 131€ 293 798 420€ 293 798 420€ 293 798 420€ 293 798 420€ 293 798 420€ 293 744 606€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
1 850 289€ 1 850 289€ 1 851 685€ 1 851 685€ 1 890 020€ 1 890 020€ 1 890 020€ 2 077 644€ 2 077 644€ 2 077 644€ 2 077 644€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
1 998 814€ 891 310€ 250 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
382 170 178€ 116 126 064€ 111 555 703€ 129 421 397€ 132 145 020€ 120 252 925€ 138 521 261€ 74 233 578€ 48 998 315€ 47 696 103€ 43 691 881€ 45 925 401€ 44 455 045€ 128 041 299€ 59 128 976€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
86 402€ 34 766€ 6 334€ 10 360€ 15 467€ 19 068€ 29 273€ 51 538€ 51 336€ 68 445€ 67 727€ 91 160€ 95 102€ 129 650€ 85 478€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
86 402€ 34 766€ 6 334€ 10 360€ 15 467€ 19 068€ 29 273€ 51 538€ 51 336€ 68 445€ 67 727€ 91 160€ 95 102€ 129 650€ 85 478€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
20 643 159€ 19 185 328€ 19 302 813€ 15 393 179€ 15 475 594€ 6 741 731€ 6 062 046€ 6 391 143€ 5 931 957€ 7 101 436€ 7 719 868€ 8 629 755€ 9 405 206€ 28 754 193€ 22 590 857€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
20 643 159€ 19 185 328€ 19 302 813€ 15 393 179€ 15 475 594€ 6 741 731€ 6 062 046€ 6 235 410€ 5 819 607€ 7 101 436€ 7 719 868€ 8 629 755€ 9 405 206€ 28 754 193€ 22 590 857€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 155 733€ 112 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
2 647 015€ 1 993 448€ 2 083 688€ 2 382 784€ 2 687 186€ 2 992 642€ 3 419 806€ 3 938 402€ 4 608 770€ 4 177 360€ 94 287€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 647 015€ 1 993 448€ 2 083 688€ 2 382 784€ 2 687 186€ 2 992 642€ 3 419 806€ 3 938 402€ 4 608 770€ 4 177 360€ 94 287€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
310 920 646€ 68 059 186€ 63 189 459€ 85 352 492€ 87 643 318€ 83 673 487€ 95 750 995€ 32 489 228€ 10 412 747€ 9 221 674€ 8 651 785€ 9 568 741€ 9 766 379€ 75 693 214€ 14 899 737€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
9 042€ 3 739€ 0€ 0€ 2 179€ 6 886€ 3 749€ 8 302€ 2 386€ 8 198€ 395€ 1 648€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
37 353 943€ 15 315 406€ 10 175 272€ 3 290 242€ 6 406 047€ 2 933 385€ 46 753€ 6 520 338€ 9 350€ 9 208€ 9 809€ 3 342€ 259 691€ 14 143 716€ 14 732 309€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 151€ 0€ 0€ 0€ 27 408€ 20 144€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
8 270€ 8 270€ 8 270€ 8 270€ 8 270€ 8 270€ 9 026€ 9 064€ 8 255€ 9 114€ 312 636€ 363 889€ 493 703€ 31 975€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
771€ 637€ 625€ 0€ 673€ 518€ 237€ 416€ 0€ 0€ 1 073€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 732€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
273 557 661€ 52 731 000€ 53 005 281€ 82 053 356€ 81 229 001€ 80 731 159€ 95 695 455€ 25 957 684€ 10 387 210€ 9 200 312€ 8 624 144€ 9 250 377€ 9 134 602€ 61 026 920€ 97 929€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
45 596 972€ 24 208 455€ 24 074 771€ 23 130 186€ 22 802 164€ 22 935 809€ 29 368 954€ 26 873 080€ 27 792 276€ 26 925 959€ 26 956 982€ 27 400 515€ 25 188 357€ 23 464 242€ 21 552 904€
087
2.
Ceniny (213)
6 804€ 18 394€ 50 326€ 65 396€ 75 140€ 27 583€ 21 035€ 13 187€ 36 234€ 22 111€ 11 880€ 3 209€ 672€ 3 829€ 2 242€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
45 590 168€ 24 190 061€ 24 024 445€ 23 064 790€ 22 727 024€ 22 908 226€ 29 347 919€ 26 859 893€ 27 756 042€ 26 903 848€ 26 945 102€ 27 397 305€ 25 187 686€ 23 460 413€ 21 550 662€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
1 705 859€ 2 074 755€ 2 443 650€ 2 582 270€ 2 951 166€ 3 320 062€ 3 688 958€ 3 688 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
1 705 859€ 2 074 755€ 2 443 650€ 2 582 270€ 2 951 166€ 3 320 062€ 3 688 958€ 3 688 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
570 126€ 570 126€ 454 988€ 570 126€ 570 126€ 570 126€ 201 230€ 801 230€ 201 230€ 201 230€ 201 230€ 235 230€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 600 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
570 126€ 570 126€ 454 988€ 570 126€ 570 126€ 570 126€ 201 230€ 201 230€ 201 230€ 201 230€ 201 230€ 235 230€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 608 146€ 6 371 199€ 5 544 984€ 5 484 996€ 5 425 311€ 5 441 037€ 6 852 495€ 6 468 632€ 9 122 628€ 107 398€ 134 441€ 53 114€ 96 063€ 59 374€ 74 721€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
20 496€ 43 135€ 37 192€ 41 643€ 47 273€ 41 285€ 1 207 593€ 34 515€ 16 366€ 106 069€ 134 136€ 35 345€ 88 759€ 59 374€ 74 721€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
5 587 650€ 6 328 065€ 5 507 792€ 5 443 353€ 5 378 038€ 5 399 752€ 5 644 902€ 6 434 117€ 9 106 262€ 1 330€ 305€ 17 769€ 7 304€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 049 732 118€ 2 538 189 231€ 2 157 262 835€ 2 165 740 859€ 2 138 594 455€ 2 000 200 509€ 1 990 835 972€ 2 016 167 991€ 2 219 685 165€ 688 412 727€ 683 992 362€ 689 556 040€ 681 679 315€ 786 560 006€ 509 615 543€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 796 024 659€ 2 361 837 637€ 1 961 592 587€ 1 956 503 858€ 1 955 456 961€ 1 813 487 714€ 1 791 956 033€ 1 874 446 887€ 2 141 254 890€ 445 272 050€ 374 974 883€ 185 039 888€ 184 129 731€ 234 065 294€ -8 619 669€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 37 349 091€ 37 349 091€ 37 349 091€ 37 349 091€ 36 301 591€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
37 349 091€ 37 349 091€ 37 349 091€ 37 349 091€ 36 301 591€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
99 462 495€ 109 799 081€ 156 382 788€ 156 382 788€ 156 722 258€ 178 052 404€ 179 107 241€ 208 663 749€ 209 411 608€ 226 007 406€ 233 273 489€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
99 462 495€ 109 799 081€ 156 382 788€ 156 382 788€ 156 722 258€ 178 052 404€ 179 107 241€ 208 663 749€ 209 411 608€ 226 007 406€ 233 273 489€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 696 562 164€ 2 252 038 556€ 1 805 209 799€ 1 800 121 070€ 1 798 734 703€ 1 635 435 309€ 1 612 848 793€ 1 665 783 138€ 1 931 843 282€ 181 915 553€ 104 352 303€ 147 690 798€ 146 780 641€ 197 763 703€ -8 619 669€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 262 366 491€ 2 074 156 151€ 1 800 121 070€ 1 798 775 190€ 1 637 616 647€ 1 612 848 793€ 1 695 152 022€ 1 639 060 191€ 1 755 865 392€ 112 750 996€ 337 911 087€ 149 605 106€ 207 955 514€ 12 449 949€ -2 428 608€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
434 195 673€ 177 882 405€ 5 088 729€ 1 345 880€ 161 118 057€ 22 586 517€ -82 303 229€ 26 722 947€ 175 977 890€ 69 164 557€ -233 558 784€ -1 914 308€ -61 174 873€ 185 313 754€ -6 191 061€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
211 091 843€ 167 667 115€ 185 962 418€ 183 064 120€ 171 630 525€ 175 347 882€ 184 334 373€ 126 668 877€ 62 636 314€ 239 693 104€ 307 061 805€ 504 374 239€ 491 364 734€ 551 415 939€ 518 235 212€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 336 793€ 4 706 415€ 4 720 535€ 3 192 016€ 4 710 669€ 21 165 056€ 13 037 540€ 17 929 886€ 14 075 603€ 179 930 826€ 248 307 931€ 12 957 472€ 10 321 252€ 9 596 500€ 10 579 992€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 10 026 649€ 8 975 354€ 10 040 785€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
3 336 793€ 4 706 415€ 4 720 535€ 3 192 016€ 4 710 669€ 21 165 056€ 13 037 540€ 17 929 886€ 14 075 603€ 179 546 575€ 247 876 818€ 12 646 523€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
431 113€ 310 950€ 294 603€ 621 146€ 539 207€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
384 251€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
143 223 120€ 122 871 629€ 141 106 950€ 131 786 703€ 131 584 147€ 117 124 143€ 125 014 687€ 64 929 941€ 35 828 709€ 46 917 433€ 43 260 663€ 477 103 581€ 467 919 907€ 517 951 570€ 484 571 209€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
58 946 674€ 59 444 919€ 58 989 161€ 88 269 914€ 89 294 051€ 89 098 249€ 104 760 162€ 36 330 203€ 15 001 899€ 13 381 420€ 8 632 446€ 9 252 763€ 9 144 531€ 23 244 323€ 171 937€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
84 276 446€ 63 426 710€ 62 117 789€ 43 516 790€ 42 290 096€ 28 025 894€ 20 254 524€ 28 599 738€ 20 826 810€ 33 536 013€ 34 628 217€ 467 850 817€ 458 775 376€ 494 707 247€ 484 399 272€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
20 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 453 224€ 1 687 534€ 1 795 647€ 1 910 062€ 2 147 563€ 70 580€ 51 580€ 77 551€ 18 695€ 13 863€ 42 477€ 64 363€ 71 418€ 54 727€ 59 072€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
71 568€ 75 603€ 68 578€ 67 855€ 75 080€ 70 580€ 51 580€ 30 044€ 18 695€ 13 863€ 42 477€ 64 363€ 71 418€ 54 727€ 59 072€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 381 655€ 1 611 931€ 1 727 069€ 1 842 207€ 2 072 483€ 47 507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
63 078 707€ 38 401 537€ 38 339 286€ 46 175 339€ 33 188 147€ 36 988 102€ 46 230 566€ 43 731 499€ 12 713 307€ 12 830 982€ 15 450 734€ 14 248 824€ 13 052 157€ 23 813 142€ 23 024 939€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
656€ 14 446€ 570€ 9 885€ 819€ 1 477€ 1 176 959€ 1 133€ 606€ 20 075€ 3 181€ 0€ 101 346€ 220 376€ 790€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 658 800€ 1 582 590€ 1 679 787€ 1 689 800€ 2 207 301€ 1 891 142€ 9 209 442€ 8 831 870€ 8 435 630€ 8 271 089€ 8 126 771€ 12 732 661€ 11 012 716€ 22 673 027€ 22 506 071€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
488 639€ 159 333€ 253 211€ 147 535€ 272 972€ 151 542€ 212 728€ 61 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
59 192 053€ 35 032 081€ 34 846 894€ 42 752 854€ 29 485 569€ 33 764 137€ 34 564 947€ 34 823 909€ 3 383 994€ 3 739 465€ 6 482 672€ 1 213 539€ 1 482 128€ 471 262€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
948 814€ 865 108€ 823 980€ 805 153€ 615 304€ 614 826€ 560 232€ 466 944€ 426 135€ 430 135€ 0€ 0€ 100 690€ 511 164€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
6 804€ 18 394€ 50 326€ 65 396€ 75 140€ 27 583€ 21 035€ 13 187€ 36 234€ 22 111€ 11 880€ 3 209€ 20 526€ 5 311€ 6 518€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
614 246€ 572 589€ 519 192€ 547 502€ 416 040€ 417 482€ 378 399€ 315 595€ 277 395€ 306 103€ 234 449€ 265 664€ 277 200€ 396€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
168 693€ 156 997€ 165 327€ 157 213€ 115 002€ 119 912€ 106 824€ 74 303€ 74 712€ 89 992€ 64 966€ 169 777€ 65 277€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
42 615 616€ 8 684 479€ 9 707 830€ 26 172 880€ 11 506 968€ 11 364 914€ 14 545 566€ 15 052 226€ 15 793 961€ 3 447 573€ 1 955 674€ 141 913€ 6 184 850€ 1 078 774€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
42 615 616€ 8 684 479€ 9 707 830€ 26 172 880€ 11 506 968€ 11 364 914€ 14 545 566€ 15 052 226€ 15 793 961€ 3 447 573€ 1 955 674€ 141 913€ 6 184 850€ 1 078 774€ 0€