Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
12 174 840€ 1 344 559€ 884 734€ 855 687€ 952 302€ 782 533€ 665 884€ 843 248€ 619 258€ 1 136 788€ 676 139€ 654 819€ 1 106 113€ 1 940 304€ 1 627 440€
02
501
Spotreba materiálu
11 523 701€ 950 714€ 477 392€ 408 279€ 489 767€ 384 470€ 387 451€ 573 408€ 359 021€ 781 609€ 296 145€ 317 322€ 632 550€ 1 415 896€ 1 145 946€
03
502
Spotreba energie
651 139€ 393 845€ 407 342€ 447 408€ 462 534€ 398 063€ 278 433€ 269 840€ 260 236€ 355 179€ 379 994€ 337 497€ 473 563€ 524 407€ 472 229€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 265€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
12 723 422€ 12 923 269€ 6 781 655€ 7 500 924€ 8 112 022€ 9 592 449€ 12 117 347€ 9 044 538€ 6 359 457€ 6 062 324€ 6 315 922€ 7 925 546€ 13 902 044€ 18 021 452€ 18 414 729€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 661 468€ 1 359 062€ 1 457 016€ 1 593 266€ 1 620 538€ 1 525 550€ 240 969€ 442 671€ 382 469€ 413 783€ 623 971€ 254 565€ 736 995€ 1 100 794€ 269 156€
08
512
Cestovné
405 808€ 151 357€ 62 288€ 490 372€ 329 476€ 592 978€ 690 413€ 545 373€ 365 458€ 401 100€ 333 176€ 376 797€ 1 063 405€ 1 231 526€ 1 585 459€
09
513
Náklady na reprezentáciu
191 903€ 151 273€ 55 311€ 75 928€ 81 623€ 62 488€ 125 251€ 83 810€ 82 590€ 74 499€ 61 425€ 60 150€ 166 339€ 140 243€ 192 888€
10
518
Ostatné služby
10 464 243€ 11 261 576€ 5 207 041€ 5 341 359€ 6 080 385€ 7 411 434€ 11 060 714€ 7 972 684€ 5 528 940€ 5 172 943€ 5 297 350€ 7 234 034€ 11 935 306€ 15 548 889€ 16 367 226€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
19 641 728€ 17 525 806€ 17 733 404€ 16 742 581€ 14 320 278€ 12 762 702€ 11 846 416€ 11 128 163€ 9 833 159€ 9 311 314€ 9 149 591€ 8 469 025€ 13 508 261€ 12 972 652€ 13 689 692€
12
521
Mzdové náklady
13 791 850€ 12 369 989€ 12 289 803€ 11 881 849€ 10 126 823€ 9 030 337€ 8 339 931€ 7 824 811€ 6 938 478€ 6 580 099€ 6 458 230€ 5 896 349€ 10 213 953€ 10 089 127€ 10 843 378€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
4 821 436€ 4 312 315€ 4 271 450€ 4 088 180€ 3 517 473€ 3 166 687€ 2 825 963€ 2 740 822€ 2 370 072€ 2 243 169€ 2 159 139€ 2 119 275€ 2 501 684€ 2 525 203€ 2 570 246€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
261 983€ 228 760€ 228 874€ 224 323€ 193 855€ 139 361€ 169 209€ 156 084€ 142 799€ 133 193€ 138 492€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
766 459€ 614 742€ 943 277€ 548 229€ 482 128€ 426 318€ 502 928€ 406 446€ 366 622€ 347 281€ 364 399€ 202 328€ 203 839€ 95 969€ 235 345€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 8 384€ 15 189€ 7 573€ 29 330€ 251 073€ 588 785€ 262 352€ 40 723€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
123 621€ 141 472€ 417 656€ 6 637 793€ 141 557€ 126 975€ 730 984€ 799 828€ 513 846€ 320 042€ 294 334€ 279 910€ 99 164€ 23 595€ 63 027€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
59 151€ 61 166€ 58 587€ 42 677€ 53 026€ 54 448€ 55 257€ 69 930€ 61 504€ 65 984€ 87 284€ 54 944€ 41 676€ 23 504€ 23 804€
20
538
Ostatné dane a poplatky
64 470€ 80 306€ 359 069€ 6 595 116€ 88 530€ 72 528€ 675 727€ 729 899€ 452 342€ 254 058€ 207 049€ 224 967€ 57 488€ 91€ 39 223€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 678 044€ 3 799 042€ 41 610 066€ 15 092 906€ 2 225 131€ 4 736 539€ 3 604 516€ 29 456 480€ 2 332 764€ 12 209 230€ 4 345 684€ 885 798€ 557 193€ 99 425€ 86 447€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 191 974€ 2 054 114€ 2 768 168€ 466 081€ 339 863€ 3 501 356€ 1 531 941€ 152 079€ 922 487€ 882 726€ 765 298€ 21 669€ 181 772€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 376 229€ 735 349€ 37 816 798€ 13 526 271€ 344 452€ 8 363€ 332€ 27 913 710€ 178 545€ 8 520€ 74 334€ 0€ 1 660€ 949€ 85 924€
26
546
Odpis pohľadávky
4 076 730€ 84€ 0€ 503 453€ 13 939€ 23 107€ 190 379€ 1 275 630€ 0€ 0€ 5 669€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 028 637€ 1 003 114€ 1 023 479€ 1 095 254€ 1 015 294€ 1 224 827€ 2 058 303€ 1 367 584€ 1 040 363€ 11 317 984€ 2 228 870€ 864 129€ 373 761€ 92 807€ 523€
28
549
Manká a škody
4 474€ 6 381€ 1 622€ 5 300€ 22 069€ 1 993€ 1€ 991€ 1 552€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
7 690 459€ 5 677 766€ 8 885 839€ 6 767 845€ 6 389 536€ 13 125 786€ 6 443 707€ 10 751 939€ 17 379 480€ 182 921 013€ 238 425 586€ 6 933 124€ 67 143 218€ 6 230 123€ 13 606 199€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 344 368€ 5 338 343€ 4 895 923€ 3 852 123€ 3 678 450€ 3 147 898€ 3 257 443€ 5 556 293€ 2 806 508€ 2 685 319€ 2 273 262€ 2 708 289€ 7 660 550€ 2 728 958€ 2 700 060€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
346 090€ 339 423€ 3 989 916€ 2 915 722€ 2 711 086€ 9 977 888€ 3 186 264€ 5 195 646€ 14 572 972€ 180 235 694€ 236 152 324€ 4 224 835€ 2 251 805€ 3 501 166€ 10 906 139€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 294 603€ 621 146€ 539 207€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 400€ 1 000€ 3 280 289€ 2 101 489€ 0€ 8 225 291€ 988 011€ 3 945 976€ 14 075 603€ 179 930 826€ 235 663 808€ 2 930 823€ 1 827 880€ 2 876 456€ 10 040 785€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 706 965€ 0€ 0€ 27 534€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
340 690€ 338 423€ 709 627€ 814 234€ 2 711 086€ 1 752 597€ 2 198 253€ 1 249 670€ 497 369€ 304 868€ 488 516€ 587 046€ 129 322€ 3 564€ 298 614€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 57 230 863€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 57 230 863€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
17 512 484€ 24 703 543€ 29 949 134€ 24 909€ 22 528€ 28 504€ 14 870€ 38 726 037€ 132 503€ 2 727 098€ 19 587€ 108 423€ 276 421€ 19 253€ 161 254€
43
563
Kurzové straty
1 607€ 45 803€ 1 238€ 1 278€ 1 457€ 1 442€ 2 996€ 11 158€ 3 036€ 34 061€ 1 440€ 16 576€ 51 215€ 19 253€ 161 254€
47
568
Ostatné finančné náklady
17 510 877€ 24 657 740€ 22 947 897€ 23 631€ 21 071€ 27 062€ 11 875€ 38 714 879€ 129 467€ 21 159€ 18 147€ 91 847€ 225 206€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
7 000 000€ 0€ 0€ 2 671 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 6 726€ 0€ 0€ 1 961 303€ 890 633€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 6 726€ 0€ 0€ 1 961 303€ 890 633€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
439 022 442€ 807 978 083€ 859 320 938€ 558 238 389€ 190 346 598€ 112 766 430€ 432 074 422€ 388 099 625€ 126 745 018€ 165 174 109€ 164 709 471€ 247 369 236€ 157 997 456€ 257 058 523€ 86 424 400€
61
587
Náklady na ostatné transfery
148 720 592€ 441 451 080€ 579 920 558€ 367 470 962€ 0€ 108 767 028€ 3 388€ 3 555 822€ 5 388 123€ 47 962 500€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
284 146 409€ 360 262 237€ 273 975 903€ 186 057 202€ 184 289 254€ 108 832 878€ 247 924 127€ 365 949 663€ 124 568 733€ 160 409 308€ 164 992 014€ 243 693 644€ 151 423 703€ 185 863 880€ 86 424 400€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
6 155 441€ 6 264 766€ 5 424 476€ 4 710 226€ 6 057 344€ 3 933 552€ 75 383 268€ 22 149 962€ 2 176 286€ 4 764 800€ -285 931€ 119 770€ 1 185 630€ 23 232 143€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
520 567 039€ 874 093 539€ 965 583 426€ 611 861 034€ 222 509 952€ 153 921 918€ 467 504 873€ 488 849 858€ 163 915 486€ 379 861 917€ 423 936 315€ 272 625 881€ 256 551 173€ 297 255 960€ 134 073 187€
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 6 161€ 436 992€ 588 901€ 218 515€ 212 143€ 175 698€ 72 216€ 30 094€ 29 845€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 094€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 6 161€ 436 992€ 588 901€ 218 515€ 212 143€ 175 698€ 72 216€ 0€ 29 845€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
287 488 041€ 361 558 245€ 325 093 603€ 189 346 618€ 184 445 942€ 114 767 155€ 99 027 021€ 76 031 039€ 82 405 472€ 72 480 722€ 3 616 854€ 3 187 661€ 27 445 683€ 314 301 134€ 9 359 496€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 109 109€ 1 540 342€ 1 161 133€ 765 367€ 592 340€ 3 103 235€ 1 629 680€ 406 614€ 1 121 136€ 804 407€ 0€ 132 000€ 5 258€ 14 796€ 37 946€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
143 655€ 46 480€ 7 100€ 25 264€ 33 200€ 116 480€ 7 984€ 6 640€ 94 010€ 16 040€ 3 000€ 204 819€ 0€ 132 488€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 899 483€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
286 235 278€ 359 971 423€ 323 925 370€ 188 555 987€ 183 820 402€ 111 547 439€ 97 389 357€ 75 617 785€ 81 190 326€ 71 660 275€ 3 613 854€ 2 850 842€ 27 440 425€ 314 153 849€ 5 422 066€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
23 015 702€ 71 472 412€ 31 705 990€ 4 034 298€ 40 327 592€ 1 153 329€ 5 970 532€ 116 325€ 180 134 519€ 250 980 545€ 2 327 607€ 294 644€ 3 001 180€ 4 498 175€ 589 888€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 545 245€ 257 558€ 1 779 548€ 3 733 163€ 18 997 445€ 98 493€ 5 970 532€ 116 325€ 180 134 519€ 248 308 667€ 2 327 607€ 294 644€ 3 001 180€ 4 498 175€ 589 888€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 294 603€ 621 146€ 539 207€ 589 888€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 375 023€ 15 120€ 1 751 770€ 3 620 141€ 16 454 387€ 97 775€ 5 880 356€ 91 693€ 179 943 254€ 248 307 931€ 313 350€ 0€ 776 585€ 3 941 886€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 41€ 0€ 5 669€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 170 222€ 242 438€ 27 778€ 113 022€ 2 543 058€ 718€ 90 176€ 24 631€ 191 265€ 736€ 2 014 257€ 0€ 1 603 449€ 11 413€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
17 470 457€ 71 214 854€ 29 926 442€ 301 135€ 21 330 147€ 1 054 836€ 2 671 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
17 470 457€ 71 214 854€ 29 926 442€ 301 135€ 21 330 147€ 1 054 836€ 2 671 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
373 185 933€ 396 444 698€ 420 213 716€ 379 434 644€ 20 008 245€ 33 034 350€ 32 977 306€ 142 763 167€ 14 373 530€ 31 908 847€ 46 378 760€ 87 229 494€ 30 740 483€ 5 931€ 38 972 374€
102
662
Úroky
21€ 0€ 369€ 1 608€ 292 080€ 62 658€ 173 304€ 41 615€ 45 841€ 181 733€ 72 639€ 546€ 275 435€
103
663
Kurzové zisky
2€ 4€ 772€ 181€ 8€ 61€ 110€ 362€ 226€ 13 018€ 236€ 3 455€ 33 083€ 5 385€ 39 234€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
373 185 931€ 396 444 694€ 420 212 923€ 372 430 529€ 6 000 000€ 5 000 000€ 11 939 272€ 36 465 371€ 14 200 000€ 31 854 214€ 46 280 000€ 87 044 306€ 30 634 760€ 0€ 38 657 704€
108
668
Ostatné finančné výnosy
7 003 934€ 14 007 868€ 28 032 681€ 20 745 844€ 106 234 776€ 52 683€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
28 531€ 0€ 0€ 2 624 255€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
28 531€ 0€ 0€ 2 624 255€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
271 073 035€ 222 472 058€ 193 658 846€ 40 391 354€ 138 846 229€ 27 553 601€ 247 220 623€ 296 225 684€ 62 395 386€ 90 814 791€ 137 854 195€ 179 855 968€ 134 128 030€ 163 734 380€ 78 930 523€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
48 493 555€ 87 260 707€ 188 885 670€ 33 094 177€ 25 167 392€ 24 740 878€ 27 162 875€ 22 835 489€ 18 712 737€ 27 969 645€ 19 575 159€ 21 563 921€ 34 958 426€ 82 385 738€ 34 290 222€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
222 562 796€ 135 197 621€ 4 773 176€ 7 297 177€ 113 678 837€ 2 812 722€ 2 894 969€ 4 839 107€ 2 338 230€ 2 552 246€ 2 266 365€ 2 528 531€ 3 573 357€ 5 887 111€ 2 715 001€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
16 685€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 8 059€ 39 941€ 692 795€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 214 200 176€ 268 551 088€ 41 344 419€ 60 292 899€ 116 004 612€ 155 720 629€ 94 903 452€ 75 364 063€ 41 925 300€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
13 730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 2 962 603€ 0€ 2 946€ 0€ 97 468€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
954 762 712€ 1 051 975 944€ 970 672 155€ 613 206 914€ 383 628 008€ 176 508 435€ 385 201 643€ 515 573 207€ 339 897 808€ 449 027 675€ 190 389 558€ 270 743 466€ 195 387 592€ 482 569 714€ 127 882 126€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
434 195 673€ 177 882 405€ 5 088 729€ 1 345 880€ 161 118 057€ 22 586 517€ -82 303 229€ 26 723 348€ 175 982 322€ 69 165 758€ -233 546 757€ -1 882 415€ -61 163 581€ 185 313 754€ -6 191 061€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 402€ 4 432€ 1 201€ 12 027€ 31 894€ 11 292€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
434 195 673€ 177 882 405€ 5 088 729€ 1 345 880€ 161 118 057€ 22 586 517€ -82 303 229€ 26 722 947€ 175 977 890€ 69 164 557€ -233 558 784€ -1 914 308€ -61 174 873€ 185 313 754€ -6 191 061€