Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra banka, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
 
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
297 124 000 € 280 852 000 € 300 327 000 € 323 578 000 € 345 734 000 € 353 377 000 € 369 935 000 € 376 792 000 € 335 277 000 € 357 841 000 € 455 084 000 €
 
Náklady na úroky a podobné náklady
17 685 000 € 18 546 000 € 27 608 000 € 32 969 000 € 39 746 000 € 50 775 000 € 78 106 000 € 75 655 000 € 64 229 000 € 114 612 000 € 192 596 000 €
 
Čisté úrokové výnosy
279 439 000 € 262 306 000 € 272 719 000 € 290 609 000 € 305 988 000 € 302 602 000 € 291 829 000 € 301 137 000 € 271 048 000 € 243 229 000 € 262 488 000 €
 
Výnosy z finančných investícií
4 257 000 €
 
Opravené položky a rezervy
26 698 000 € 15 062 000 € 13 094 000 € 33 984 000 € 53 169 000 € 43 450 000 € 38 764 000 € 14 612 000 € 43 948 000 € 52 574 000 € 43 400 000 €
 
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
252 741 000 € 247 244 000 € 259 625 000 € 256 625 000 € 252 819 000 € 259 152 000 € 253 065 000 € 286 525 000 € 227 100 000 € 190 655 000 € 219 088 000 €
 
Výnosy z poplatkov a provízií
149 687 000 € 151 523 000 € 143 802 000 € 153 066 000 € 143 893 000 € 128 959 000 € 121 904 000 € 115 641 000 € 112 475 000 € 96 927 000 € 113 093 000 €
 
Náklady na poplatky a provízie
38 329 000 € 33 071 000 € 29 726 000 € 30 818 000 € 32 276 000 € 25 677 000 € 22 991 000 € 21 246 000 € 19 440 000 € 18 154 000 € 16 520 000 €
 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
111 358 000 € 118 452 000 € 114 076 000 € 122 248 000 € 111 617 000 € 103 282 000 € 98 913 000 € 94 395 000 € 93 035 000 € 78 773 000 € 96 573 000 €
 
Čistá tvorba rezerv na záväzky
-4 003 000 €
 
Zisk alebo strata z obchodovania
23 770 000 € 28 381 000 € 52 788 000 € 23 005 000 € 21 392 000 € 17 355 000 € 25 763 000 € 12 323 000 € 15 962 000 € 48 866 000 € 73 696 000 €
 
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
0 € -1 000 000 € -3 000 000 € -4 100 000 € -3 700 000 € -10 700 000 € -2 286 000 € -1 027 000 € -152 000 € 11 526 000 € 436 000 €
 
Ostatné prevádzkové výnosy
2 076 000 € -2 717 000 € -10 273 000 € -1 156 000 € 159 000 € 1 811 000 € 72 000 € 3 742 000 €
 
Ostatné prevádzkové náklady
86 031 000 € 87 107 000 € 94 474 000 € 98 121 000 € 92 617 000 € 82 066 000 € 86 909 000 € 93 133 000 € 93 725 000 € 97 155 000 € 105 536 000 €
 
Osobné náklady
122 838 000 € 117 351 000 € 112 117 000 € 103 910 000 € 103 615 000 € 106 532 000 € 103 796 000 € 103 891 000 € 101 985 000 € 98 782 000 € 104 917 000 €
 
Mzdové náklady
88 314 000 € 84 001 000 € 81 256 000 € 74 775 000 € 75 824 000 € 79 522 000 € 79 195 000 € 79 969 000 € 78 022 000 € 75 246 000 € 81 341 000 €
 
Náklady na sociálne poistenie
30 597 000 € 26 578 000 € 26 883 000 € 25 186 000 € 24 172 000 € 23 955 000 € 22 619 000 € 22 547 000 € 21 110 000 € 20 889 000 € 21 138 000 €
 
Sociálne náklady
3 927 000 € 3 772 000 € 3 978 000 € 3 949 000 € 3 619 000 € 3 055 000 € 1 982 000 € 1 375 000 € 2 853 000 € 2 647 000 € 2 438 000 €
 
Odpisy
18 657 000 € 21 981 000 € 25 833 000 € 23 769 000 € 21 924 000 € 21 845 000 € 21 539 000 € 19 037 000 € 20 327 000 € 17 811 000 € 26 912 000 €
 
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
22 268 000 € 20 286 000 € 19 365 000 € 17 553 000 € 24 901 000 € 31 833 000 € 28 330 000 €
 
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
140 405 000 € 143 635 000 € 161 427 000 € 153 269 000 € 139 230 000 € 128 624 000 € 134 953 000 € 179 897 000 € 119 908 000 € 116 072 000 € 152 428 000 €
 
Daň z príjmov
30 762 000 € 30 370 000 € 34 844 000 € 37 482 000 € 35 140 000 € 28 063 000 € 26 026 000 € 33 861 000 € 28 601 000 € 25 272 000 € 32 097 000 €
 
Splatná daň
33 579 000 € 31 021 000 € 33 372 000 € 39 511 000 € 36 666 000 € 31 687 000 € 30 649 000 € 32 911 000 € 32 670 000 € 37 811 000 € 45 507 000 €
 
Odložená daň
-2 817 000 € -651 000 € 1 472 000 € -2 029 000 € -1 526 000 € -3 624 000 € -4 623 000 € 950 000 € -4 069 000 € -12 539 000 € -13 410 000 €
 
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
109 643 000 € 113 265 000 € 126 583 000 € 115 787 000 € 104 090 000 € 100 561 000 € 108 927 000 € 146 036 000 € 91 307 000 € 90 800 000 € 120 331 000 €