Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 315 123€ 2 327 432€ 2 042 090€ 2 053 618€ 2 213 949€ 2 126 604€ 2 193 525€ 1 822 673€ 2 090 805€ 2 189 460€ 2 137 065€ 1 984 715€ 1 953 217€ 1 992 960€ 2 145 716€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 958 742€ 1 980 783€ 1 771 255€ 1 869 170€ 2 170 937€ 2 074 444€ 2 085 312€ 1 436 289€ 1 704 892€ 1 718 231€ 1 643 183€ 1 706 589€ 1 424 058€ 1 433 815€ 1 320 880€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
17 706€ 11 716€ 852€ 3 412€ 14 345€ 25 931€ 19 202€ 3 200€ 5 379€ 5 074€ 1 724€ 170€ 256€ 0€ 152€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 8 978€ 20 564€ 13 104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 559€ 0€ 0€ 170€ 256€ 0€ 152€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
17 706€ 11 716€ 852€ 3 412€ 5 367€ 5 367€ 6 098€ 3 200€ 4 820€ 5 074€ 1 724€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 428 893€ 1 456 925€ 1 258 261€ 1 379 796€ 1 727 308€ 1 619 229€ 1 636 826€ 1 146 195€ 1 412 619€ 1 426 262€ 1 354 564€ 1 419 524€ 1 136 907€ 1 146 920€ 1 033 833€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
289 411€ 276 538€ 276 538€ 268 370€ 266 806€ 266 123€ 256 577€ 262 230€ 168 942€ 168 581€ 124 359€ 173 359€ 170 723€ 129 432€ 177 777€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 077 528€ 1 142 766€ 956 382€ 1 089 571€ 1 438 705€ 1 328 087€ 1 241 084€ 748 361€ 1 175 967€ 1 183 339€ 1 158 568€ 1 185 391€ 950 118€ 1 007 947€ 833 189€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
37 006€ 27 211€ 10 475€ 13 818€ 1 883€ 3 979€ 0€ 3 771€ 9 726€ 5 804€ 4 898€ 4 938€ 5 868€ 6 454€ 9 644€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 10 813€ 12 917€ 130 215€ 117 083€ 34 809€ 46 546€ 53 712€ 49 791€ 3 061€ 0€ 51€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
3 683€ 2 776€ 7 231€ 7 812€ 8 877€ 8 123€ 8 951€ 14 750€ 23 174€ 19 758€ 8 078€ 6 045€ 7 137€ 2 592€ 10 931€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
7 634€ 7 634€ 7 634€ 225€ 225€ 0€ 0€ 0€ 2 234€ 4 949€ 0€ 0€ 495€ 1 416€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
13 632€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 825€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
512 142€ 512 142€ 512 142€ 485 962€ 429 284€ 429 284€ 429 284€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 286 895€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
225 247€ 225 247€ 225 247€ 199 067€ 142 389€ 142 389€ 142 389€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 286 895€ 286 895€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
353 836€ 344 716€ 266 504€ 176 462€ 39 725€ 48 526€ 106 324€ 383 592€ 380 543€ 465 946€ 490 913€ 262 649€ 511 868€ 546 266€ 821 452€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 284€ 1 640€ 791€ 1 004€ 829€ 1 123€ 791€ 577€ 580€ 692€ 527€ 417€ 398€ 287€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 284€ 1 640€ 791€ 1 004€ 829€ 1 123€ 791€ 577€ 580€ 692€ 527€ 417€ 398€ 287€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 1 986€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 1 986€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
1 311€ 1 311€ 2 640€ 6 506€ 2 050€ 3 244€ 679€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
1 311€ 1 311€ 2 640€ 6 506€ 2 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 697€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 547€ 679€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
9 548€ 9 757€ 71€ 179€ 994€ 177€ 498€ 2 958€ 3 963€ 4 083€ 4 383€ 523€ 197€ 2 224€ 712€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 813€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
7 953€ 9 237€ 71€ 179€ 973€ 177€ 333€ 1 400€ 3 365€ 3 668€ 0€ 151€ 61€ 1€ 712€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
335€ 520€ 0€ 0€ 21€ 165€ 409€ 598€ 415€ 4 383€ 372€ 136€ 410€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
340 693€ 332 008€ 261 016€ 168 773€ 35 851€ 47 227€ 101 792€ 379 377€ 376 000€ 461 166€ 486 003€ 261 709€ 511 273€ 543 755€ 820 740€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 074€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
339 619€ 332 008€ 261 016€ 168 773€ 35 851€ 47 227€ 101 792€ 379 377€ 376 000€ 461 166€ 486 003€ 261 709€ 511 273€ 543 755€ 820 740€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 546€ 1 933€ 4 332€ 7 987€ 3 287€ 3 634€ 1 888€ 2 792€ 5 369€ 5 283€ 2 968€ 15 477€ 17 291€ 12 879€ 3 384€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 863€ 1 824€ 1 692€ 1 481€ 1 237€ 827€ 1 462€ 1 793€ 2 035€ 1 614€ 1 668€ 1 677€ 2 321€ 2 755€ 2 022€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
683€ 108€ 2 640€ 6 506€ 2 050€ 2 807€ 426€ 999€ 3 335€ 3 668€ 1 301€ 13 800€ 14 970€ 10 124€ 1 362€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 315 123€ 2 327 432€ 2 042 090€ 2 053 618€ 2 213 949€ 2 126 604€ 2 193 525€ 1 822 673€ 2 090 805€ 2 189 460€ 2 137 065€ 1 984 715€ 1 953 217€ 1 992 960€ 2 145 716€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 579 365€ 1 544 043€ 1 474 928€ 1 441 049€ 1 521 407€ 1 510 083€ 1 561 465€ 1 496 671€ 1 929 819€ 2 021 295€ 2 018 187€ 1 859 061€ 1 930 022€ 1 964 398€ 2 123 746€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 579 365€ 1 544 043€ 1 474 928€ 1 441 049€ 1 521 407€ 1 510 083€ 1 561 465€ 1 496 671€ 1 929 819€ 2 021 295€ 2 018 187€ 1 859 061€ 1 930 022€ 1 964 398€ 2 123 746€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 544 043€ 1 469 356€ 1 441 049€ 1 521 407€ 1 510 083€ 1 561 465€ 1 496 671€ 1 800 219€ 2 021 295€ 2 018 187€ 1 859 063€ 1 923 786€ 2 000 957€ 2 086 946€ 1 184 316€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
35 322€ 74 687€ 33 879€ -80 357€ 11 324€ -51 382€ 64 793€ -303 547€ -91 475€ 3 108€ 159 123€ -64 725€ -70 935€ -122 548€ 939 430€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
173 645€ 211 858€ 86 007€ 80 963€ 31 381€ 23 710€ 21 720€ 17 323€ 16 343€ 20 448€ 19 165€ 17 754€ 19 041€ 22 587€ 15 504€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
550€ 550€ 550€ 2 550€ 700€ 700€ 700€ 700€ 2 000€ 5 737€ 4 831€ 5 360€ 5 246€ 10 723€ 3 465€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 550€ 700€ 700€ 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
550€ 550€ 550€ 0€ 0€ 0€ 700€ 2 000€ 5 737€ 4 831€ 5 360€ 5 246€ 10 723€ 3 465€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
928€ 2 268€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
928€ 2 268€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
215€ 2 083€ 1 187€ 1 170€ 8 228€ 3 663€ 1 407€ 338€ 307€ 286€ 263€ 272€ 241€ 422€ 233€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
215€ 330€ 1 035€ 1 170€ 1 105€ 713€ 526€ 338€ 307€ 286€ 263€ 272€ 241€ 422€ 233€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 1 754€ 152€ 0€ 7 123€ 2 950€ 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
31 695€ 32 571€ 32 825€ 24 361€ 22 453€ 19 347€ 19 614€ 16 253€ 14 035€ 14 426€ 14 049€ 12 122€ 13 554€ 11 442€ 11 806€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 535€ 3 005€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 224€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 912€ 1 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 880€ 1 442€ 1 083€ 1 217€ 985€ 821€ 645€ 1 232€
163
12.
Zamestnanci (331)
16 153€ 15 846€ 17 046€ 13 318€ 12 019€ 9 921€ 11 183€ 8 722€ 6 702€ 7 223€ 7 385€ 6 483€ 7 642€ 6 270€ 6 108€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
10 056€ 10 296€ 12 509€ 9 113€ 8 573€ 7 812€ 7 014€ 5 502€ 4 937€ 5 141€ 4 622€ 3 999€ 4 328€ 3 928€ 3 775€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 991€ 2 085€ 3 093€ 1 930€ 1 861€ 1 613€ 1 417€ 1 149€ 953€ 979€ 824€ 655€ 763€ 375€ 691€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
140 257€ 174 385€ 51 446€ 52 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
117 500€ 151 628€ 28 689€ 52 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
22 757€ 22 757€ 22 757€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
562 114€ 571 531€ 481 155€ 531 606€ 661 162€ 592 812€ 610 339€ 308 678€ 144 643€ 147 717€ 99 713€ 107 900€ 4 154€ 5 975€ 6 466€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
3 615€ 2 951€ 2 064€ 3 233€ 5 450€ 3 127€ 2 974€ 285€ 5 532€ 3 577€ 1 628€ 3 185€ 2 362€ 0€ 491€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
558 499€ 568 580€ 479 091€ 528 373€ 655 712€ 589 685€ 607 366€ 308 393€ 139 111€ 144 140€ 98 085€ 104 715€ 1 792€ 5 975€ 5 975€