Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Košice-Kavečany

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 143 005 € 1 188 884 € 1 227 141 € 1 276 162 € 1 309 382 € 1 349 519 € 1 232 738 € 1 229 893 € 1 264 161 € 1 348 098 € 1 285 899 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 083 753 € 1 127 870 € 1 162 887 € 1 203 128 € 1 253 954 € 1 218 285 € 1 092 337 € 1 121 324 € 1 153 757 € 1 205 931 € 1 179 546 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 083 753 € 1 127 870 € 1 162 887 € 1 203 128 € 1 253 954 € 1 218 285 € 1 092 337 € 1 121 324 € 1 153 757 € 1 205 931 € 1 179 546 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
619 941 € 619 941 € 619 071 € 619 071 € 619 071 € 619 071 € 619 071 € 619 071 € 618 958 € 618 958 € 618 967 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
1 350 € 1 350 € 1 350 € 266 € 266 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
457 295 € 500 511 € 537 708 € 579 372 € 630 566 € 593 720 € 465 911 € 495 443 € 526 009 € 468 049 € 495 983 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
33 € 217 € 434 € 650 € 82 € 204 € 327 € 449 € 0 € 834 € 1 859 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 700 € 6 799 € 11 917 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0 € 67 € 267 € 467 € 667 € 0 € 729 € 729 € 0 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
5 134 € 5 852 € 4 325 € 3 702 € 3 702 € 4 823 € 6 361 € 6 361 € 6 361 € 110 562 € 50 820 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
57 879 € 58 801 € 60 619 € 69 366 € 51 832 € 127 084 € 135 717 € 107 641 € 109 733 € 139 525 € 104 096 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
354 € 407 € 417 € 132 € 207 € 293 € 211 € 0 € 0 € 0 € 0 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
354 € 407 € 417 € 132 € 207 € 293 € 211 € 0 € 0 € 0 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 497 € 7 497 € 7 502 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 497 € 7 497 € 7 502 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
9 422 € 2 038 € 50 € 102 € 207 € 723 € 904 € 87 € 33 € 29 772 € 29 941 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 650 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
18 € 99 € 0 € 0 € 0 € 0 € 479 € 0 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
9 404 € 1 939 € 50 € 102 € 207 € 73 € 425 € 32 € 33 € 28 053 € 28 248 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 716 € 1 693 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 € 0 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 55 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
48 103 € 56 357 € 60 152 € 69 132 € 51 419 € 126 069 € 134 602 € 107 554 € 102 203 € 102 256 € 66 653 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
357 € 219 € 489 € 258 € 253 € 66 € 284 € 51 € 0 € 0 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
14 € 149 € 38 € 0 € 0 € 34 € 20 € 0 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
47 732 € 55 989 € 59 624 € 68 874 € 51 166 € 125 969 € 134 297 € 107 503 € 102 203 € 102 256 € 66 653 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 372 € 2 213 € 3 635 € 3 669 € 3 596 € 4 150 € 4 684 € 928 € 671 € 2 642 € 2 257 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 342 € 1 267 € 1 254 € 961 € 1 065 € 938 € 865 € 928 € 671 € 2 642 € 2 091 €
112
2.
Komplexné náklady budúcich období
(382))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 166 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
30 € 946 € 2 381 € 2 708 € 2 532 € 3 212 € 3 819 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 143 005 € 1 188 884 € 1 227 141 € 1 276 162 € 1 309 382 € 1 349 519 € 1 232 738 € 1 229 893 € 1 264 161 € 1 348 098 € 1 285 899 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
924 097 € 948 102 € 969 120 € 982 557 € 971 216 € 969 222 € 964 679 € 964 107 € 972 744 € 1 124 711 € 1 135 232 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
924 097 € 948 102 € 969 120 € 982 557 € 971 216 € 969 222 € 964 679 € 964 107 € 972 744 € 1 124 711 € 1 135 232 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
948 143 € 969 198 € 982 557 € 971 216 € 968 044 € 964 686 € 964 106 € 980 115 € 1 007 951 € 1 136 381 € 1 128 593 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-24 046 € -21 096 € -13 438 € 11 341 € 3 172 € 4 536 € 573 € -16 008 € -35 207 € -11 670 € 6 639 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
63 448 € 74 822 € 83 704 € 105 027 € 135 255 € 179 637 € 83 067 € 92 135 € 108 986 € 191 616 € 149 074 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 330 € 1 300 € 1 400 € 1 300 € 1 430 € 7 260 € 7 435 € 2 640 € 2 400 € 34 134 € 29 675 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 475 € 0 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 330 € 1 300 € 1 400 € 1 300 € 1 430 € 7 260 € 7 435 € 2 640 € 2 400 € 29 659 € 29 675 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 132 € 879 € 499 € 185 € 13 643 € 46 880 € 60 240 € 86 795 € 389 € 149 849 € 114 121 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
3 000 € 0 € 0 € 13 278 € 46 471 € 59 749 € 86 304 € 0 € 0 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 132 € 879 € 458 € 144 € 325 € 368 € 450 € 450 € 348 € 148 € 133 €
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 552 € 7 734 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
41 € 41 € 41 € 41 € 41 € 41 € 41 € 146 149 € 106 254 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
18 858 € 20 470 € 16 589 € 25 282 € 28 878 € 15 496 € 15 392 € 2 700 € 106 197 € 7 633 € 5 278 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
5 865 € 9 162 € 6 258 € 1 696 € 10 270 € 157 € 97 € 0 € 99 709 € 72 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 0 € 0 € 0 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
33 € 108 € 33 € 33 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 258 € 948 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
208 € 297 € 256 € 254 € 253 € 249 € 245 € 237 € 0 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
5 300 € 4 898 € 4 426 € 3 808 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 452 € 0 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
5 € 33 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
5 134 € 4 648 € 3 998 € 3 471 € 0 € 40 € 0 € 0 € 0 € 2 869 € 3 220 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 713 € 1 325 € 1 132 € 969 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 292 € 2 058 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
600 € 486 € 1 773 € 5 077 € 1 773 € 1 773 € 2 463 € 4 230 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
39 128 € 52 172 € 65 216 € 78 260 € 91 304 € 110 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
26 084 € 39 128 € 52 172 € 65 216 € 78 260 € 110 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
13 044 € 13 044 € 13 044 € 13 044 € 13 044 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
155 461 € 165 961 € 174 317 € 188 578 € 202 911 € 200 660 € 184 991 € 173 651 € 182 431 € 31 771 € 1 593 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 0 € 33 € 1 929 € 1 708 € 864 € 1 927 € 1 741 € 630 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
155 461 € 165 961 € 174 317 € 188 578 € 202 878 € 198 731 € 183 284 € 172 787 € 180 504 € 30 030 € 963 €