Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Košice-Kavečany

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
27 837 € 21 726 € 22 866 € 22 685 € 17 940 € 21 370 € 19 881 € 19 962 € 24 311 € 24 873 € 25 539 € 23 269 €
02
501
Spotreba materiálu
18 431 € 11 036 € 12 555 € 9 733 € 4 792 € 5 476 € 4 084 € 4 582 € 7 465 € 7 329 € 5 397 € 6 805 €
03
502
Spotreba energie
9 405 € 10 690 € 10 311 € 12 952 € 13 148 € 15 894 € 15 797 € 15 380 € 16 846 € 17 544 € 20 142 € 16 132 €
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 332 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
55 979 € 74 677 € 44 549 € 36 154 € 17 713 € 27 099 € 25 024 € 25 749 € 38 452 € 78 826 € 65 154 € 101 706 €
07
511
Opravy a udržiavanie
32 972 € 53 916 € 19 647 € 12 172 € 6 335 € 9 982 € 10 533 € 10 718 € 22 078 € 62 203 € 3 367 € 6 240 €
08
512
Cestovné
58 € 185 € 48 € 58 € 0 € 30 € 76 € 30 € 46 € 0 € 47 € 133 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
606 € 473 € 1 156 € 1 210 € 386 € 1 096 € 246 € 374 € 410 € 582 € 579 € 332 €
10
518
Ostatné služby
22 343 € 20 102 € 23 698 € 22 714 € 10 992 € 15 991 € 14 170 € 14 627 € 15 918 € 16 041 € 61 161 € 95 001 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
119 665 € 123 951 € 114 144 € 104 170 € 104 050 € 117 165 € 102 498 € 100 759 € 90 951 € 92 471 € 95 247 € 82 188 €
12
521
Mzdové náklady
85 394 € 88 054 € 80 958 € 73 881 € 70 703 € 79 130 € 73 218 € 72 585 € 65 286 € 68 922 € 71 184 € 60 513 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
29 671 € 31 183 € 28 550 € 25 863 € 25 056 € 26 032 € 24 268 € 23 194 € 21 189 € 19 251 € 19 361 € 17 626 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
996 € 996 € 996 € 996 € 1 195 € 1 693 € 1 594 € 1 594 € 1 594 € 1 594 € 1 803 € 1 726 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 604 € 3 718 € 3 640 € 3 430 € 7 096 € 10 310 € 3 419 € 3 386 € 2 882 € 2 704 € 2 899 € 2 190 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 133 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
164 € 164 € 230 € 166 € 164 € 168 € 220 € 168 € 177 € 299 € 56 € 133 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
164 € 164 € 230 € 166 € 164 € 168 € 220 € 168 € 177 € 299 € 56 € 133 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
5 631 € 5 562 € 4 559 € 2 782 € 335 € 305 € 7 176 € 21 843 € 3 543 € 881 € 1 803 € 1 295 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 9 € 0 € 0 € 0 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 0 € 0 € 6 831 € 21 451 € 3 107 € 563 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 631 € 3 951 € 4 559 € 2 782 € 335 € 305 € 345 € 384 € 436 € 318 € 1 803 € 1 295 €
28
549
Manká a škody
1 611 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
55 389 € 50 813 € 54 261 € 53 017 € 52 993 € 49 058 € 46 212 € 46 099 € 50 842 € 71 438 € 38 529 € 63 799 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
52 413 € 49 071 € 49 259 € 51 617 € 51 693 € 47 628 € 38 952 € 38 664 € 40 705 € 69 038 € 34 054 € 34 157 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 976 € 1 743 € 5 002 € 1 400 € 1 300 € 1 430 € 7 260 € 7 435 € 10 137 € 2 400 € 4 475 € 29 642 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 310 € 1 330 € 1 300 € 1 400 € 1 300 € 1 430 € 7 260 € 7 435 € 2 640 € 2 400 € 4 475 € 29 642 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 666 € 413 € 3 702 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 497 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 871 € 2 053 € 2 796 € 2 647 € 3 039 € 3 667 € 1 424 € 983 € 1 082 € 816 € 1 417 € 1 626 €
42
562
Úroky
739 € 1 030 € 1 321 € 1 616 € 1 905 € 2 418 € 90 € 0 € 0 € 0 € 839 € 1 095 €
47
568
Ostatné finančné náklady
1 132 € 1 023 € 1 476 € 1 030 € 1 135 € 1 250 € 1 334 € 983 € 1 082 € 816 € 578 € 531 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
11 366 € 6 566 € 8 266 € 7 766 € 6 366 € 5 362 € 5 782 € 5 662 € 3 333 € 3 252 € 3 353 € 3 187 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
11 366 € 6 566 € 8 266 € 7 766 € 6 366 € 5 362 € 5 782 € 5 662 € 3 333 € 3 252 € 3 353 € 3 187 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
277 901 € 285 512 € 251 672 € 229 387 € 202 600 € 224 195 € 208 218 € 221 224 € 212 691 € 272 856 € 231 098 € 277 203 €
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
176 405 € 152 962 € 147 924 € 142 494 € 138 057 € 137 128 € 136 708 € 136 635 € 131 022 € 127 181 € 134 103 € 137 854 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
173 649 € 151 625 € 146 683 € 141 489 € 137 163 € 135 955 € 135 955 € 135 955 € 130 515 € 127 181 € 134 083 € 137 854 €
82
633
Výnosy z poplatkov
2 756 € 1 337 € 1 241 € 1 005 € 894 € 1 173 € 753 € 680 € 507 € 0 € 20 € 0 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
32 064 € 24 140 € 32 728 € 40 244 € 46 387 € 46 353 € 46 129 € 47 535 € 45 011 € 48 479 € 66 589 € 138 021 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 30 € 20 € 0 € 0 € 88 € 17 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
32 064 € 24 140 € 32 728 € 40 244 € 46 357 € 46 333 € 46 129 € 47 535 € 44 923 € 48 462 € 66 589 € 138 021 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
3 500 € 1 300 € 1 400 € 1 300 € 1 430 € 7 260 € 14 266 € 24 091 € 5 507 € 5 229 € 0 € 5 610 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
3 500 € 1 300 € 1 400 € 1 300 € 1 430 € 7 260 € 14 266 € 24 091 € 5 507 € 5 229 € 0 € 5 610 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 330 € 1 300 € 1 400 € 1 300 € 1 430 € 7 260 € 7 435 € 2 640 € 2 400 € 4 475 € 0 € 5 610 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 170 € 0 € 0 € 0 € 6 831 € 21 451 € 3 107 € 754 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 € 254 € 154 € 475 € 914 € 871 € 710 € 922 € 471 € 133 €
102
662
Úroky
2 € 254 € 154 € 475 € 914 € 871 € 710 € 916 € 452 € 133 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 € 19 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
31 930 € 83 064 € 48 522 € 31 707 € 27 960 € 36 261 € 14 948 € 12 803 € 14 567 € 56 038 € 18 265 € 2 224 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 070 € 68 167 € 29 818 € 16 955 € 11 160 € 3 546 € 3 840 € 1 316 € 2 283 € 47 215 € 16 096 € 2 224 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 560 € 13 897 € 17 677 € 13 164 € 13 246 € 13 019 € 11 108 € 10 798 € 10 517 € 8 823 € 2 169 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 300 € 1 000 € 1 027 € 1 588 € 3 554 € 19 696 € 0 € 690 € 1 767 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
243 899 € 261 466 € 230 576 € 215 998 € 213 988 € 227 477 € 212 965 € 221 935 € 196 817 € 237 849 € 219 428 € 283 842 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-34 002 € -24 046 € -21 096 € -13 389 € 11 388 € 3 282 € 4 747 € 711 € -15 874 € -35 007 € -11 670 € 6 639 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 48 € 47 € 111 € 211 € 138 € 134 € 200 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-34 002 € -24 046 € -21 096 € -13 438 € 11 341 € 3 172 € 4 536 € 573 € -16 008 € -35 207 € -11 670 € 6 639 €