Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Košice-Nad Jazerom

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 060 023€ 3 095 236€ 3 246 742€ 3 333 285€ 3 438 656€ 3 587 614€ 3 761 145€ 3 806 381€ 3 852 167€ 3 981 065€ 4 392 835€ 4 408 800€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 706 100€ 2 865 102€ 2 997 452€ 3 058 095€ 3 106 282€ 3 287 308€ 3 466 345€ 3 462 427€ 3 582 463€ 3 746 428€ 4 050 161€ 3 927 798€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
139€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 1 405€ 2 332€ 5 412€ 7 173€ 4 912€ 5 804€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
139€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 1 405€ 2 332€ 5 412€ 7 173€ 4 912€ 5 804€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 705 961€ 2 865 102€ 2 997 452€ 3 058 095€ 3 106 282€ 3 286 508€ 3 464 940€ 3 460 095€ 3 577 051€ 3 739 255€ 4 045 249€ 3 921 994€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
600 696€ 600 696€ 600 696€ 600 696€ 609 621€ 593 021€ 561 520€ 466 578€ 432 876€ 428 038€ 657 145€ 601 421€
014
3.
Predmety z drahých kovov
(033) -
(092AÚ))
763€ 763€ 763€ 763€ 763€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 001 170€ 2 177 898€ 2 304 180€ 2 309 899€ 2 417 369€ 2 605 059€ 2 765 725€ 2 790 021€ 2 955 163€ 3 022 830€ 3 147 249€ 1 922 636€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
18 899€ 30 236€ 41 552€ 26 672€ 39 306€ 41 141€ 58 837€ 75 561€ 81 459€ 75 185€ 87 176€ 20 136€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
23 197€ 5 736€ 11 902€ 13 525€ 19 431€ 4 494€ 8 406€ 12 318€ 17 911€ 11 110€ 9 753€ 13 789€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 629€ 73 629€ 73 629€ 73 629€ 73 629€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€ 621€ 1 505€ 2 178€ 2 851€ 3 524€ 3 467€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
61 236€ 49 771€ 38 359€ 106 540€ 19 792€ 42 675€ 69 831€ 40 483€ 13 835€ 125 612€ 66 773€ 1 286 916€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
341 789€ 224 610€ 241 189€ 264 415€ 324 686€ 294 894€ 291 587€ 342 824€ 259 024€ 221 941€ 334 160€ 472 508€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 143€ 771€ 496€ 4 883€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 143€ 771€ 496€ 4 883€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 965€ 1 464€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 965€ 1 464€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
6 320€ 3 940€ 5 928€ 2 069€ 8 027€ 11 262€ 6 083€ 6 372€ 6 847€ 6 608€ 10 408€ 36 096€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 718€ 2 538€ 2 763€ 598€ 2 336€ 6 830€ 2 974€ 3 715€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
936€ 812€ 2 652€ 943€ 4 682€ 3 848€ 2 998€ 889€ 3 108€ 6 462€ 10 076€ 13 717€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
225€ 225€ 147€ 218€ 144€ 101€ 112€ 144€ 114€ 146€ 98€ 102€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
3 441€ 365€ 365€ 310€ 866€ 483€ 0€ 1 625€ 3 625€ 0€ 234€ 22 277€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
335 469€ 220 670€ 235 261€ 262 345€ 316 659€ 282 667€ 283 897€ 335 680€ 251 681€ 210 450€ 323 752€ 436 412€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
748€ 2 126€ 528€ 1 678€ 1 149€ 1 070€ 452€ 1 410€ 1 311€ 469€ 1 465€ 781€
087
2.
Ceniny
(213))
4 901€ 0€ 0€ 0€ 2 267€ 0€ 2 585€ 860€ 2 080€ 3 137€ 3 566€ 2 974€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
329 820€ 218 544€ 234 733€ 260 667€ 313 244€ 281 597€ 280 861€ 333 410€ 248 290€ 206 844€ 318 721€ 432 657€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
12 134€ 5 524€ 8 100€ 10 775€ 7 688€ 5 411€ 3 213€ 1 129€ 10 680€ 12 696€ 8 514€ 8 494€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
457€ 348€ 332€ 589€ 663€ 783€ 704€ 741€ 472€ 436€ 501€ 196€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
11 678€ 5 176€ 7 769€ 10 186€ 7 025€ 4 628€ 2 508€ 388€ 10 208€ 12 260€ 8 013€ 8 298€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 060 023€ 3 095 236€ 3 246 742€ 3 333 285€ 3 438 656€ 3 587 614€ 3 761 145€ 3 806 381€ 3 852 167€ 3 981 065€ 4 392 835€ 4 408 800€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 552 699€ 1 518 681€ 1 586 248€ 1 551 267€ 1 506 009€ 1 536 636€ 1 592 889€ 1 603 366€ 1 720 229€ 1 986 910€ 2 115 017€ 2 127 848€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 552 699€ 1 518 681€ 1 586 248€ 1 551 267€ 1 506 009€ 1 536 636€ 1 592 889€ 1 603 366€ 1 720 229€ 1 986 910€ 2 115 017€ 2 127 848€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 520 720€ 1 584 238€ 1 551 267€ 1 506 009€ 1 536 599€ 1 587 489€ 1 574 438€ 1 625 103€ 1 741 099€ 2 103 620€ 2 165 610€ 2 102 100€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
31 979€ -65 558€ 34 982€ 45 258€ -30 590€ -50 853€ 18 451€ -21 737€ -20 870€ -116 710€ -50 593€ 25 748€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
775 668€ 834 727€ 853 203€ 1 040 993€ 1 140 268€ 1 214 641€ 1 287 127€ 1 298 830€ 1 288 829€ 1 381 781€ 1 697 291€ 1 737 528€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
7 980€ 7 780€ 7 780€ 107 300€ 104 010€ 100 770€ 121 180€ 112 492€ 109 689€ 112 200€ 91 399€ 89 996€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
6 480€ 6 480€ 6 480€ 105 950€ 102 710€ 99 470€ 99 470€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 500€ 1 300€ 1 300€ 1 350€ 1 300€ 1 300€ 21 710€ 112 492€ 109 689€ 112 200€ 91 399€ 89 996€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
639 689€ 687 564€ 731 768€ 775 972€ 829 100€ 856 704€ 865 983€ 867 873€ 878 207€ 917 405€ 1 190 782€ 1 178 860€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 234€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
639 689€ 687 564€ 731 768€ 775 972€ 829 100€ 856 704€ 865 983€ 867 873€ 878 207€ 917 405€ 1 190 548€ 1 178 860€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 230€ 3 648€ 4 846€ 2 952€ 2 296€ 2 282€ 2 161€ 1 860€ 1 214€ 523€ 753€ 1 451€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
4 230€ 3 648€ 4 846€ 2 952€ 2 296€ 2 282€ 2 161€ 1 860€ 1 214€ 523€ 753€ 1 451€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
123 769€ 135 736€ 108 809€ 108 212€ 108 116€ 107 950€ 100 679€ 69 291€ 2 216€ 3 961€ 16 476€ 6 772€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
4 416€ 1 671€ 2 409€ 1 812€ 1 716€ 1 550€ 3 691€ 2 891€ 2 216€ 789€ 16 476€ 6 772€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 172€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
12 732€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 589€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
222€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 15 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
106 400€ 118 400€ 106 400€ 106 400€ 106 400€ 106 400€ 96 400€ 66 400€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 46 557€ 96 746€ 146 935€ 197 125€ 247 314€ 297 503€ 347 692€ 397 881€ 460 449€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 0€ 0€ 46 557€ 46 557€ 96 746€ 146 935€ 197 125€ 247 314€ 297 503€ 347 692€ 460 449€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 0€ 50 189€ 50 189€ 50 189€ 50 189€ 50 189€ 50 189€ 50 189€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
731 657€ 741 828€ 807 291€ 741 025€ 792 379€ 836 336€ 881 129€ 904 185€ 843 109€ 612 374€ 580 527€ 543 424€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
3 450€ 1 620€ 1 658€ 1 465€ 2 951€ 2 275€ 3 186€ 1 941€ 2 493€ 8 250€ 3 870€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
728 207€ 740 208€ 805 633€ 739 560€ 789 429€ 834 062€ 877 943€ 902 244€ 840 616€ 604 124€ 576 657€ 543 424€