Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Košice-Šaca

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
12 902 251€ 13 180 597€ 13 220 409€ 11 759 222€ 12 030 309€ 12 352 273€ 12 720 826€ 13 140 058€ 13 836 681€ 15 401 311€ 12 122 952€ 11 712 735€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
12 444 943€ 12 729 632€ 12 782 612€ 11 167 531€ 11 350 409€ 11 712 851€ 11 912 397€ 12 518 148€ 13 061 313€ 14 627 591€ 10 970 186€ 10 763 128€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 175€ 1 049€ 1 923€ 0€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 175€ 1 049€ 1 923€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
12 444 943€ 12 729 632€ 12 782 612€ 11 167 531€ 11 350 409€ 11 712 851€ 11 912 397€ 12 518 148€ 13 061 138€ 14 619 903€ 10 961 624€ 10 756 489€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
6 699 382€ 6 871 204€ 6 873 297€ 6 932 101€ 6 954 371€ 7 068 001€ 6 854 529€ 6 955 124€ 6 960 091€ 6 922 923€ 2 638 336€ 2 594 698€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
22 020€ 21 224€ 17 724€ 17 724€ 17 724€ 16 424€ 16 424€ 16 424€ 16 424€ 16 424€ 16 424€ 16 424€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
5 218 741€ 5 363 042€ 5 329 676€ 3 861 645€ 4 157 477€ 4 475 676€ 4 961 699€ 5 469 379€ 5 717 863€ 4 511 107€ 4 891 119€ 3 993 187€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
104 973€ 79 738€ 80 607€ 7 605€ 8 756€ 12 732€ 18 443€ 18 801€ 34 383€ 37 745€ 69 885€ 135 049€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 804€ 3 227€ 5 650€ 10 582€ 9 059€ 15 608€ 3 175€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
399 827€ 394 425€ 481 308€ 348 456€ 212 082€ 139 214€ 58 077€ 52 771€ 321 795€ 3 122 645€ 3 330 252€ 4 013 956€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
455 677€ 448 795€ 435 937€ 589 520€ 679 177€ 639 169€ 807 522€ 620 806€ 774 969€ 772 818€ 1 151 729€ 946 905€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
37€ 77€ 75€ 181€ 159€ 258€ 284€ 181€ 168€ 190€ 95€ 97€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
37€ 77€ 75€ 181€ 159€ 258€ 284€ 181€ 168€ 190€ 95€ 97€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
6 397€ 5 987€ 6 636€ 7 662€ 8 625€ 38€ 29€ 763€ 819€ 15 850€ 41€ 7 047€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
386€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
6 011€ 5 975€ 6 636€ 7 662€ 8 625€ 38€ 29€ 0€ 27€ 11 936€ 41€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 763€ 772€ 3 914€ 0€ 7 047€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 381€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 381€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
120 083€ 135 602€ 128 099€ 127 016€ 106 383€ 125 386€ 132 675€ 116 282€ 335 061€ 364 688€ 823 013€ 211 055€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 428€ 428€ 525€ 332€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
3 571€ 3 318€ 73€ 0€ 3 860€ 6 644€ 0€ 0€ 225 867€ 199 271€ 208 787€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
89 703€ 104 157€ 97 880€ 96 189€ 88 267€ 105 730€ 109 119€ 91 663€ 74 701€ 117 491€ 593 938€ 204 526€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 716€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
138€ 138€ 174€ 222€ 207€ 191€ 1 028€ 26€ 0€ 436€ 1 268€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
26 670€ 27 989€ 29 971€ 30 605€ 14 049€ 12 671€ 10 203€ 11 997€ 13 870€ 14 287€ 18 495€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ)-
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 059€ 0€ 6 197€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 12 325€ 12 597€ 20 195€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
329 160€ 307 128€ 301 128€ 454 660€ 564 010€ 513 486€ 674 533€ 503 579€ 438 921€ 392 090€ 328 580€ 724 591€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 521€ 1 291€ 1 171€ 329€ 550€ 297€ 1 073€ 2 109€ 812€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
3 068€ 3 904€ 3 132€ 2 456€ 1 964€ 227€ 202€ 0€ 0€ 243€ 1 046€ 1 445€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
324 570€ 301 933€ 296 825€ 451 876€ 561 495€ 512 962€ 673 259€ 501 469€ 438 109€ 391 847€ 327 534€ 723 146€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 734€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 734€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 631€ 2 169€ 1 860€ 2 172€ 724€ 252€ 907€ 1 104€ 399€ 902€ 1 037€ 2 702€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 631€ 2 169€ 1 860€ 2 172€ 724€ 252€ 907€ 1 104€ 399€ 902€ 1 037€ 2 702€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
12 902 251€ 13 180 597€ 13 220 409€ 11 759 222€ 12 030 309€ 12 352 273€ 12 720 826€ 13 140 058€ 13 836 681€ 15 401 311€ 12 122 952€ 11 712 735€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 897 029€ 5 944 337€ 5 984 272€ 4 785 698€ 4 919 568€ 5 014 584€ 4 887 506€ 11 165 625€ 11 901 400€ 13 612 455€ 10 267 647€ 9 955 678€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -6 639€ -6 639€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -6 639€ -6 639€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
5 897 029€ 5 944 337€ 5 984 272€ 4 785 698€ 4 919 568€ 5 014 584€ 4 887 506€ 11 172 264€ 11 908 039€ 13 612 455€ 10 267 647€ 9 955 678€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
5 944 337€ 5 984 272€ 6 043 708€ 4 919 568€ 5 014 584€ 5 219 049€ 5 071 032€ 11 539 977€ 12 257 275€ 13 949 399€ 10 576 797€ 10 211 465€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-47 307€ -39 935€ -59 436€ -133 869€ -95 017€ -204 465€ -183 526€ -367 713€ -349 236€ -336 944€ -309 150€ -255 787€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
6 394 660€ 6 648 939€ 6 726 962€ 6 558 909€ 6 696 334€ 6 913 107€ 7 363 681€ 1 453 462€ 1 619 690€ 1 695 105€ 1 781 862€ 1 689 366€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 600€ 5 600€ 5 600€ 5 600€ 5 600€ 1 249€ 84 031€ 81 500€ 110 317€ 106 619€ 97 056€ 104 481€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
5 600€ 5 600€ 5 600€ 5 600€ 5 600€ 1 249€ 84 031€ 81 500€ 110 317€ 106 619€ 97 056€ 104 481€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
5 696 887€ 5 882 316€ 5 905 281€ 5 658 064€ 5 698 919€ 5 820 622€ 5 974 218€ 0€ 0€ 0€ 950€ 199€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 950€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
5 696 887€ 5 882 316€ 5 905 281€ 5 658 064€ 5 698 919€ 5 820 618€ 5 974 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
475 291€ 555 755€ 631 853€ 707 930€ 783 300€ 856 484€ 1 096 990€ 1 170 740€ 1 126 171€ 1 194 764€ 1 278 786€ 1 457 173€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
472 163€ 553 669€ 631 225€ 706 995€ 782 363€ 855 941€ 1 096 032€ 1 168 565€ 1 120 386€ 1 193 427€ 1 266 465€ 1 412 548€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 128€ 2 085€ 628€ 935€ 937€ 543€ 958€ 790€ 814€ 1 337€ 1 141€ 2 128€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 385€ 4 971€ 0€ 11 180€ 40 904€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 593€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
216 882€ 205 269€ 184 228€ 187 316€ 208 515€ 234 752€ 208 442€ 201 222€ 383 202€ 393 722€ 405 070€ 127 513€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
36 885€ 38 963€ 38 739€ 28 680€ 37 338€ 34 574€ 42 107€ 35 241€ 42 653€ 86 890€ 88 991€ 63 188€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
32 544€ 26 272€ 18 460€ 23 784€ 38 859€ 50 844€ 21 057€ 5 214€ 201 998€ 208 394€ 204 780€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
83 855€ 81 399€ 78 642€ 76 931€ 74 021€ 72 137€ 74 633€ 82 431€ 86 006€ 85 811€ 89 176€ 9 291€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 934€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 385€ 3 586€ 2 998€ 11 180€ 13 923€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
8 450€ 6 876€ 3 380€ 5 693€ 5 614€ 6 284€ 7 333€ 3 282€ 2 494€ 1 447€ 8 200€ 3 028€
163
12.
Zamestnanci
(331))
26 963€ 26 969€ 23 198€ 26 310€ 27 864€ 39 446€ 25 824€ 35 577€ 19 998€ 0€ 0€ 33 119€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 1 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
22 145€ 20 084€ 17 645€ 20 798€ 21 237€ 25 909€ 30 756€ 26 978€ 22 854€ 0€ 0€ 15 263€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
735€ 172€ 147€ 20€ 54€ 0€ 5€ 90€ 46€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 305€ 4 533€ 4 017€ 3 792€ 3 528€ 5 557€ 5 341€ 5 888€ 4 155€ 0€ 0€ 3 624€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
610 561€ 587 321€ 509 175€ 414 615€ 414 408€ 424 582€ 469 639€ 520 971€ 315 591€ 93 751€ 73 443€ 67 691€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
610 561€ 587 321€ 509 175€ 414 615€ 414 408€ 424 582€ 469 639€ 520 971€ 315 591€ 93 751€ 73 443€ 67 691€