Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Košice-Šaca

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
156 837 € 151 203 € 149 282 € 163 090 € 158 944 € 144 593 € 107 724 € 187 434 € 145 082 € 161 921 € 136 671 € 151 648 €
02
501
Spotreba materiálu
79 322 € 73 727 € 66 096 € 66 770 € 75 855 € 35 243 € 29 328 € 47 154 € 43 788 € 45 815 € 42 600 € 52 037 €
03
502
Spotreba energie
77 515 € 77 476 € 83 186 € 96 320 € 83 089 € 109 349 € 78 396 € 140 280 € 101 294 € 116 106 € 94 071 € 99 611 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
306 195 € 227 259 € 259 618 € 228 572 € 213 814 € 267 145 € 299 373 € 312 763 € 310 116 € 301 799 € 407 105 € 303 431 €
07
511
Opravy a udržiavanie
142 692 € 88 629 € 105 640 € 104 862 € 76 848 € 112 317 € 129 614 € 169 864 € 224 012 € 202 688 € 262 106 € 157 105 €
08
512
Cestovné
255 € 639 € 148 € 484 € 499 € 154 € 172 € 118 € 338 € 293 € 865 € 857 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 557 € 3 182 € 2 266 € 2 697 € 2 516 € 1 908 € 2 823 € 2 765 € 3 234 € 2 595 € 2 577 € 3 061 €
10
518
Ostatné služby
159 691 € 134 809 € 151 564 € 120 529 € 133 952 € 152 765 € 166 764 € 140 016 € 82 532 € 96 223 € 141 557 € 142 408 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
700 937 € 637 978 € 564 923 € 826 844 € 773 881 € 779 558 € 711 710 € 670 009 € 660 004 € 621 221 € 571 325 € 636 091 €
12
521
Mzdové náklady
492 379 € 445 071 € 397 900 € 574 266 € 537 553 € 531 057 € 490 515 € 473 205 € 461 354 € 440 841 € 404 084 € 453 048 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
172 246 € 157 075 € 139 374 € 201 270 € 189 173 € 188 593 € 176 213 € 158 137 € 160 742 € 145 202 € 135 474 € 156 141 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 578 € 3 914 € 3 765 € 3 549 € 3 150 € 3 608 € 3 390 € 3 270 € 3 328 € 2 991 € 3 225 € 0 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
27 734 € 31 917 € 23 885 € 47 759 € 44 004 € 56 299 € 41 593 € 35 397 € 34 580 € 32 187 € 28 542 € 26 776 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 126 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 843 € 2 177 € 3 177 € 4 050 € 4 161 € 3 106 € 3 116 € 3 124 € 1 898 € 91 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 843 € 2 177 € 3 177 € 4 050 € 4 161 € 3 106 € 3 116 € 3 124 € 1 898 € 91 € 0 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
16 359 € 20 736 € 28 104 € 15 718 € 16 223 € 28 018 € 22 142 € 13 091 € 26 322 € 39 048 € 42 120 € 53 649 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 16 150 € 230 € 919 € 1 379 € 920 € 5 656 € 880 € 0 € 0 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 € 28 € 319 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
292 € 1 511 € 12 € 7 € 18 € 3 975 € 39 € 67 € 0 € 0 € 257 € 66 €
26
546
Odpis pohľadávky
52 € 309 € 176 € 1 611 € 884 € 1 357 € 1 602 € 698 € 1 422 € 5 083 € 20 106 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 016 € 18 916 € 11 765 € 13 870 € 14 401 € 21 306 € 19 582 € 6 670 € 24 020 € 32 170 € 21 729 € 53 264 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 793 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
251 774 € 226 474 € 224 824 € 333 549 € 345 732 € 509 176 € 521 040 € 566 514 € 588 243 € 422 481 € 373 696 € 323 675 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
226 126 € 217 126 € 209 259 € 323 186 € 323 854 € 497 173 € 505 404 € 507 568 € 515 454 € 383 824 € 359 641 € 323 675 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
25 648 € 9 348 € 15 565 € 10 363 € 21 878 € 12 003 € 15 636 € 58 946 € 72 789 € 38 657 € 14 055 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
500 € 500 € 500 € 500 € 4 100 € 800 € 14 224 € 11 693 € 40 160 € 36 812 € 14 055 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
25 148 € 8 848 € 15 065 € 9 863 € 17 778 € 11 203 € 1 412 € 47 253 € 32 629 € 1 845 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
19 438 € 21 358 € 22 713 € 25 036 € 26 690 € 26 939 € 37 519 € 32 672 € 25 529 € 27 992 € 26 359 € 29 993 €
42
562
Úroky
13 113 € 15 816 € 17 142 € 19 088 € 20 877 € 21 777 € 24 728 € 27 012 € 21 218 € 21 218 € 22 260 € 0 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
6 325 € 5 542 € 5 570 € 5 903 € 5 813 € 4 803 € 12 792 € 5 660 € 4 138 € 6 774 € 4 098 € 29 993 €
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0 € 0 € 0 € 45 € 0 € 360 € 0 € 0 € 173 € 0 € 0 € 0 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19 506 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
50
572
Škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19 506 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
38 864 € 35 449 € 46 069 € 37 036 € 27 479 € 60 885 € 32 088 € 35 706 € 15 419 € 76 597 € 43 650 € 98 005 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
16 314 € 21 849 € 25 519 € 20 456 € 18 973 € 15 422 € 16 966 € 13 111 € 13 159 € 9 444 € 12 501 € 98 005 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 700 € 2 200 € 1 700 € 1 500 € 1 530 € 1 500 € 1 500 € 1 750 € 1 910 € 51 993 € 0 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
19 850 € 11 400 € 18 850 € 15 080 € 6 976 € 43 963 € 13 622 € 20 845 € 350 € 15 160 € 31 149 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 492 248 € 1 322 634 € 1 298 709 € 1 633 896 € 1 566 925 € 1 819 420 € 1 754 219 € 1 821 312 € 1 772 613 € 1 651 150 € 1 600 926 € 1 596 492 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
10 861 € 8 381 € 11 295 € 13 713 € 13 152 € 11 552 € 9 881 € 8 908 € 15 522 € 8 058 € 7 605 € 30 497 €
67
602
Tržby z predaja služieb
10 861 € 8 381 € 11 295 € 13 713 € 13 152 € 11 552 € 9 881 € 8 908 € 15 522 € 8 058 € 7 605 € 30 497 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
805 350 € 711 826 € 681 300 € 675 714 € 664 594 € 670 832 € 666 415 € 663 043 € 637 677 € 619 278 € 669 932 € 981 745 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
780 581 € 684 877 € 651 825 € 639 501 € 622 701 € 629 375 € 629 375 € 629 375 € 607 940 € 580 109 € 636 230 € 661 213 €
82
633
Výnosy z poplatkov
24 769 € 26 949 € 29 475 € 36 213 € 41 893 € 41 457 € 37 040 € 33 668 € 29 737 € 39 169 € 33 702 € 320 532 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
311 557 € 296 270 € 362 994 € 546 933 € 569 324 € 650 122 € 663 044 € 584 089 € 576 953 € 519 177 € 466 768 € 221 799 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 291 € 17 016 € 2 625 € 920 € 1 380 € 1 972 € 2 109 € 920 € 444 € 1 300 € 572 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
17 673 € 4 704 € 814 € 1 201 € 1 112 € 3 377 € 2 675 € 2 871 € 3 271 € 1 042 € 4 763 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
293 884 € 291 274 € 345 164 € 543 107 € 567 292 € 645 366 € 658 398 € 579 109 € 572 762 € 517 691 € 460 705 € 221 227 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
11 052 € 8 586 € 7 847 € 18 269 € 17 247 € 92 420 € 18 693 € 67 452 € 27 083 € 27 397 € 29 118 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
11 052 € 8 586 € 7 847 € 18 269 € 17 247 € 92 420 € 18 693 € 67 452 € 27 083 € 27 397 € 29 118 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 400 € 0 € 500 € 2 000 € 0 € 71 057 € 11 693 € 40 510 € 14 395 € 27 249 € 10 408 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 652 € 8 586 € 7 347 € 16 269 € 17 247 € 21 363 € 7 000 € 26 942 € 12 688 € 148 € 18 710 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
55 € 92 € 274 € 1 105 € 1 105 € 1 198 € 3 042 € 4 231 € 3 869 € 1 431 € 6 036 € 26 516 €
102
662
Úroky
55 € 92 € 274 € 1 105 € 1 105 € 1 198 € 3 042 € 4 231 € 3 869 € 1 431 € 6 035 € 26 516 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 0 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 0 € 0 € 0 € 449 € 0 € 0 € 0 € 22 067 € 0 € 0 € 0 €
111
674
Zúčtovanie rezerv
0 € 0 € 0 € 0 € 449 € 0 € 0 € 0 € 22 067 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
306 801 € 257 717 € 175 759 € 244 522 € 206 094 € 189 058 € 210 201 € 126 769 € 140 986 € 139 133 € 113 417 € 80 148 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
245 152 € 192 977 € 112 399 € 185 331 € 151 445 € 105 260 € 104 126 € 86 331 € 105 312 € 113 547 € 91 763 € 78 397 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
45 022 € 43 530 € 38 828 € 36 588 € 36 432 € 68 337 € 88 579 € 27 127 € 25 283 € 614 € 4 959 € 1 751 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 3 103 € 234 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 537 € 5 207 € 0 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 602 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 200 € 500 € 2 033 € 0 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
16 627 € 21 209 € 24 532 € 19 499 € 17 983 € 15 461 € 16 995 € 13 111 € 9 891 € 9 402 € 9 886 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 445 676 € 1 282 871 € 1 239 469 € 1 500 256 € 1 471 966 € 1 615 183 € 1 571 276 € 1 454 492 € 1 424 157 € 1 314 474 € 1 292 876 € 1 340 705 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-46 572 € -39 763 € -59 240 € -133 640 € -94 959 € -204 238 € -182 943 € -366 820 € -348 456 € -336 676 € -308 050 € -255 787 €
136
591
Splatná daň z príjmov
735 € 172 € 195 € 230 € 57 € 227 € 582 € 893 € 780 € 268 € 1 100 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-47 307 € -39 935 € -59 436 € -133 869 € -95 017 € -204 465 € -183 526 € -367 713 € -349 236 € -336 944 € -309 150 € -255 787 €