Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov sociálnych služieb v Sabinove

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 331 345€ 5 437 279€ 5 552 323€ 4 989 688€ 5 287 761€ 5 615 904€ 6 042 464€ 6 389 282€ 6 851 731€ 7 192 914€ 7 614 882€ 3 866 734€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 119 138€ 5 269 270€ 5 437 931€ 4 881 765€ 5 183 176€ 5 526 278€ 5 876 376€ 6 225 708€ 6 625 913€ 6 981 692€ 7 355 322€ 3 625 057€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
5 119 138€ 5 269 270€ 5 437 931€ 4 881 765€ 5 183 176€ 5 526 278€ 5 876 376€ 6 225 708€ 6 625 913€ 6 981 692€ 7 355 322€ 3 625 057€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
7 948€ 7 948€ 7 948€ 7 948€ 7 948€ 7 948€ 7 948€ 7 948€ 7 967€ 7 967€ 7 908€ 7 908€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
5 093 380€ 5 258 010€ 5 428 266€ 4 864 890€ 5 169 298€ 5 473 707€ 5 778 115€ 6 082 524€ 6 441 571€ 6 751 461€ 7 061 351€ 107 559€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
17 306€ 2 201€ 41 087€ 86 169€ 130 487€ 176 375€ 222 264€ 284 471€ 22 131€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
505€ 1 111€ 1 718€ 2 324€ 2 930€ 3 537€ 4 143€ 4 750€ 0€ 0€ 1 593€ 4 779€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
6 604€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 482 681€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
211 114€ 165 269€ 113 322€ 106 669€ 103 343€ 88 332€ 164 774€ 162 260€ 225 353€ 208 872€ 257 676€ 240 195€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
18 997€ 20 948€ 10 390€ 9 252€ 14 067€ 9 554€ 18 959€ 16 157€ 16 884€ 8 316€ 24 315€ 18 801€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
18 997€ 20 948€ 10 390€ 9 252€ 14 067€ 9 554€ 18 959€ 16 062€ 15 740€ 8 316€ 24 315€ 18 801€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
95€ 1 145€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 154 481€ 154 481€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 154 481€ 154 481€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
48 669€ 33 105€ 31 357€ 21 867€ 10 011€ 9 665€ 76 279€ 71 768€ 140 455€ 140 052€ 340€ 62€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
1 801€ 1 801€ 1 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
2 070€ 0€ 0€ 229€ 340€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
48 669€ 31 303€ 27 486€ 20 066€ 10 011€ 9 665€ 9 482€ 4 971€ 1 946€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
66 797€ 66 797€ 138 508€ 139 823€ 0€ 62€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
143 448€ 111 216€ 71 576€ 75 549€ 79 265€ 69 113€ 69 536€ 74 335€ 68 014€ 60 504€ 78 540€ 66 852€
087
2.
Ceniny
(213))
44€ 40€ 20€ 41€ 45€ 43€ 27€ 30€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
143 448€ 111 216€ 71 576€ 75 549€ 79 221€ 69 074€ 69 515€ 74 294€ 67 970€ 60 461€ 78 513€ 66 822€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 093€ 2 740€ 1 070€ 1 253€ 1 241€ 1 294€ 1 315€ 1 314€ 465€ 2 350€ 1 884€ 1 482€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 093€ 2 740€ 1 070€ 1 253€ 1 241€ 1 294€ 1 315€ 1 314€ 465€ 2 350€ 1 884€ 1 482€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 331 345€ 5 437 279€ 5 552 323€ 4 989 688€ 5 287 761€ 5 615 904€ 6 042 464€ 6 389 282€ 6 851 731€ 7 192 914€ 7 614 882€ 3 866 734€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
30 879€ 40 194€ 6 143€ 1 972€ 9 505€ 3 348€ 74 823€ 65 207€ 111 739€ 92 695€ 138 925€ 152 561€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
30 879€ 40 194€ 6 143€ 1 972€ 9 505€ 3 348€ 74 823€ 65 207€ 111 739€ 92 695€ 138 925€ 152 561€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
42 139€ 8 027€ 3 685€ 9 505€ 7 308€ 25 037€ 66 607€ 145 766€ 100 545€ 138 925€ 145 007€ -1 700€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-11 259€ 32 167€ 2 457€ -7 533€ 2 198€ -21 688€ 8 216€ -80 559€ 11 194€ -46 230€ -6 083€ 154 261€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 300 465€ 5 397 085€ 5 546 180€ 4 987 716€ 5 278 256€ 5 612 084€ 5 967 209€ 6 322 143€ 6 736 352€ 7 096 498€ 7 469 067€ 3 710 343€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 342€ 2 070€ 2 027€ 7 293€ 6 463€ 6 581€ 3 890€ 5 029€ 1 653€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 653€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 342€ 2 070€ 2 027€ 7 293€ 6 463€ 6 581€ 3 890€ 5 029€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
5 141 912€ 5 273 040€ 5 450 118€ 4 901 832€ 5 193 188€ 5 535 943€ 5 885 858€ 6 232 019€ 6 662 381€ 7 016 025€ 7 381 093€ 3 644 927€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
22 774€ 3 770€ 12 185€ 20 066€ 10 011€ 9 665€ 9 482€ 4 971€ 1 946€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
5 119 138€ 5 269 270€ 5 437 933€ 4 881 765€ 5 183 176€ 5 526 278€ 5 876 376€ 6 227 047€ 6 660 435€ 7 016 025€ 7 381 093€ 3 644 927€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
7 735€ 4 984€ 2 130€ 760€ 1 552€ 411€ 1 822€ 2 800€ 2 265€ 1 950€ 3 530€ 1 241€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
7 735€ 4 984€ 2 130€ 760€ 1 552€ 411€ 1 822€ 2 800€ 2 265€ 1 950€ 3 530€ 1 241€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
150 819€ 119 061€ 93 932€ 82 782€ 81 446€ 73 704€ 72 236€ 80 861€ 65 125€ 74 634€ 79 416€ 62 522€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
9 252€ 8 026€ 9 942€ 7 993€ 3 777€ 5 512€ 4 976€ 11 204€ 1 896€ 10 089€ 7 662€ 2 717€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
26 313€ 21 359€ 21 299€ 18 911€ 18 540€ 20 161€ 17 646€ 20 189€ 15 159€ 15 684€ 16 496€ 15 812€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
10 419€ 54 655€ 43 225€ 32 329€ 34 010€ 29 428€ 29 962€ 30 027€ 29 302€ 25 158€ 33 659€ 27 018€
163
12.
Zamestnanci
(331))
56 884€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
32 195€ 23 318€ 14 998€ 19 236€ 20 129€ 17 033€ 17 689€ 17 646€ 17 113€ 13 859€ 19 443€ 15 050€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
8 646€ 5 745€ 2 963€ 2 940€ 2 918€ 1 570€ 1 964€ 1 795€ 1 655€ 109€ 2 155€ 1 926€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
7 109€ 5 959€ 1 505€ 1 374€ 2 071€ 0€ 0€ 9 735€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
471€ 432€ 1 933€ 3 639€ 3 721€ 6 890€ 3 829€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
471€ 432€ 1 933€ 3 639€ 3 721€ 6 890€ 3 829€