Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov sociálnych služieb v Sabinove

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
257 376€ 224 726€ 239 964€ 240 605€ 219 610€ 223 244€ 208 426€ 238 772€ 228 536€ 219 947€ 357 310€ 238 448€
02
501
Spotreba materiálu
189 843€ 161 666€ 175 916€ 181 583€ 161 500€ 164 373€ 147 336€ 161 066€ 145 342€ 151 133€ 278 692€ 159 451€
03
502
Spotreba energie
67 533€ 63 060€ 64 048€ 59 022€ 58 110€ 58 870€ 61 090€ 77 706€ 83 194€ 68 814€ 78 618€ 78 997€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
94 152€ 74 139€ 78 883€ 69 385€ 53 334€ 59 627€ 53 893€ 46 979€ 51 482€ 66 123€ 90 881€ 75 316€
07
511
Opravy a udržiavanie
46 865€ 26 740€ 33 833€ 29 084€ 16 526€ 26 135€ 18 179€ 11 146€ 23 766€ 4 882€ 6 068€ 13 001€
08
512
Cestovné
278€ 3 338€ 4 479€ 2 178€ 2 736€ 2 568€ 3 439€ 3 110€ 1 471€ 35 236€ 13 567€ 4 039€
09
513
Náklady na reprezentáciu
52€ 433€ 60€ 648€ 801€ 553€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
47 009€ 44 009€ 40 571€ 37 690€ 34 013€ 30 276€ 31 474€ 32 169€ 26 245€ 26 005€ 71 246€ 58 276€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
872 678€ 786 291€ 722 655€ 716 743€ 698 233€ 638 009€ 612 153€ 618 411€ 579 009€ 506 633€ 569 939€ 536 354€
12
521
Mzdové náklady
628 539€ 571 451€ 526 906€ 525 606€ 502 967€ 467 989€ 448 749€ 454 478€ 422 917€ 376 071€ 424 006€ 394 198€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
222 427€ 199 761€ 183 011€ 181 584€ 174 665€ 162 676€ 156 596€ 157 537€ 147 329€ 125 340€ 139 123€ 136 143€
15
527
Zákonné sociálne náklady
21 712€ 15 079€ 12 739€ 9 554€ 20 602€ 7 344€ 6 807€ 6 396€ 8 762€ 5 222€ 6 809€ 6 014€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 218€ 1 313€ 1 429€ 1 463€ 1 670€ 1 740€ 1 786€ 970€ 889€ 854€ 169€ 154€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
543€ 543€ 541€ 541€ 541€ 541€ 541€ 458€ 458€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
675€ 771€ 1 429€ 922€ 1 129€ 1 200€ 1 245€ 429€ 431€ 396€ 169€ 154€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
7 033€ 1 884€ 1 713€ 66€ 5 067€ 8 929€ 16 060€ 58 404€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
54 182€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
7 033€ 1 884€ 1 713€ 5 067€ 8 929€ 3 602€ 4 222€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 12 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
171 595€ 170 875€ 164 496€ 307 357€ 348 172€ 352 125€ 358 026€ 357 318€ 362 360€ 377 579€ 50 146€ 18 125€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
171 595€ 170 875€ 164 496€ 305 015€ 346 102€ 350 098€ 350 733€ 350 855€ 355 779€ 373 689€ 45 117€ 16 471€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 342€ 2 070€ 2 027€ 7 293€ 6 463€ 6 581€ 3 890€ 5 029€ 1 653€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 342€ 2 070€ 2 027€ 7 293€ 6 463€ 6 581€ 3 890€ 5 029€ 1 653€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
16€ 91€ 53€ 21€ 51€ 389€ 280€ 244€ 223€ 239€ 482€ 259€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
16€ 91€ 53€ 21€ 51€ 389€ 280€ 244€ 223€ 239€ 481€ 259€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
308 703€ 255 472€ 254 154€ 262 880€ 254 365€ 262 542€ 243 833€ 307 718€ 237 948€ 356 908€ 186 924€ 37 539€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
285 929€ 255 472€ 254 154€ 248 694€ 246 408€ 255 383€ 235 808€ 303 021€ 236 002€ 356 908€ 186 924€ 37 539€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
22 774€ 14 186€ 7 957€ 7 159€ 8 025€ 4 697€ 1 946€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 712 770€ 1 514 792€ 1 463 348€ 1 598 520€ 1 580 501€ 1 546 604€ 1 494 457€ 1 628 815€ 1 460 446€ 1 528 282€ 1 255 851€ 906 195€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
307 992€ 264 034€ 261 102€ 257 382€ 254 569€ 253 060€ 246 851€ 238 455€ 236 007€ 196 744€ 182 610€ 184 345€
67
602
Tržby z predaja služieb
307 992€ 264 034€ 261 102€ 257 382€ 254 569€ 253 060€ 246 851€ 238 455€ 236 007€ 196 744€ 182 610€ 184 345€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
211€ 2 913€ 5 617€ 6 384€ 269€ 235€ 235€ 768€ 542€ 4 054€ 1 298€ 408€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
211€ 2 913€ 5 617€ 6 384€ 269€ 235€ 235€ 768€ 542€ 4 054€ 1 298€ 408€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
2 342€ 2 070€ 2 027€ 7 293€ 6 463€ 6 581€ 3 890€ 5 029€ 1 653€ 1 700€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
2 342€ 2 070€ 2 027€ 7 293€ 6 463€ 6 581€ 3 890€ 5 029€ 1 653€ 1 700€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 342€ 2 070€ 2 027€ 1 931€ 6 463€ 6 581€ 3 890€ 5 029€ 1 653€ 1 700€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 3€ 27€ 85€ 1 597€ 1 975€ 149€
102
662
Úroky
0€ 3€ 17€ 13€ 18€ 33€ 26€
108
668
Ostatné finančné výnosy
10€ 71€ 1 579€ 1 942€ 124€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 33€ 1 041€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 33€ 1 041€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 393 308€ 1 280 012€ 1 196 744€ 1 325 151€ 1 325 834€ 1 264 328€ 1 249 121€ 1 302 425€ 1 231 118€ 1 274 596€ 1 061 191€ 873 854€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 209 736€ 1 095 829€ 1 020 079€ 1 004 853€ 964 970€ 901 159€ 882 342€ 882 929€ 866 073€ 846 366€ 948 832€ 833 730€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
171 595€ 170 875€ 164 496€ 305 015€ 346 102€ 350 098€ 350 672€ 404 849€ 355 590€ 365 108€ 39 216€ 10 569€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
38€ 0€ 0€ 59 461€ 61 968€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 3 661€ 1 946€ 1 947€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 977€ 13 308€ 12 170€ 15 283€ 14 763€ 13 033€ 16 107€ 14 647€ 9 455€ 0€ 9 229€ 27 608€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 701 510€ 1 546 959€ 1 465 805€ 1 590 987€ 1 582 699€ 1 524 916€ 1 502 673€ 1 548 256€ 1 471 640€ 1 482 052€ 1 249 768€ 1 060 456€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-11 259€ 32 167€ 2 457€ -7 533€ 2 198€ -21 688€ 8 216€ -80 559€ 11 194€ -46 230€ -6 083€ 154 261€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-11 259€ 32 167€ 2 457€ -7 533€ 2 198€ -21 688€ 8 216€ -80 559€ 11 194€ -46 230€ -6 083€ 154 261€