Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
293 277€ 277 505€ 300 307€ 269 469€ 303 379€ 261 852€ 261 332€ 286 778€ 310 044€ 303 424€ 334 723€ 299 220€ 173 658€
02
501
Spotreba materiálu
196 842€ 172 847€ 186 714€ 164 272€ 181 726€ 142 128€ 128 679€ 142 223€ 160 824€ 159 395€ 189 116€ 163 064€ 83 402€
03
502
Spotreba energie
96 434€ 104 657€ 113 593€ 105 197€ 121 652€ 119 724€ 132 653€ 144 555€ 149 220€ 144 029€ 145 608€ 136 155€ 90 257€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
138 309€ 114 638€ 118 560€ 80 352€ 78 368€ 57 830€ 49 201€ 58 582€ 74 163€ 69 843€ 74 808€ 120 076€ 87 265€ 50 469€
07
511
Opravy a udržiavanie
18 812€ 11 524€ 27 702€ 7 395€ 23 147€ 3 349€ 6 257€ 8 552€ 8 782€ 9 287€ 28 335€ 10 282€ 10 710€
08
512
Cestovné
258€ 445€ 2 087€ 1 878€ 1 665€ 2 040€ 2 279€ 3 041€ 6 721€ 5 406€ 4 864€ 18 465€ 4 890€ 3 352€
09
513
Náklady na reprezentáciu
837€ 22€ 1 487€ 1 337€ 474€ 2 104€ 209€ 967€ 156€ 1 430€ 34€ 366€ 166€
10
518
Ostatné služby
118 402€ 102 647€ 87 285€ 69 742€ 53 082€ 50 337€ 43 202€ 49 075€ 57 923€ 55 499€ 59 227€ 73 241€ 71 727€ 36 242€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 523 367€ 1 463 401€ 1 315 135€ 1 130 047€ 1 061 193€ 1 028 509€ 965 510€ 1 001 758€ 1 075 017€ 1 060 084€ 1 043 315€ 1 084 385€ 1 121 684€ 627 503€
12
521
Mzdové náklady
1 097 109€ 1 061 215€ 930 979€ 808 424€ 757 341€ 735 417€ 715 448€ 765 930€ 751 174€ 753 613€ 779 545€ 813 242€ 455 689€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
377 160€ 349 044€ 323 745€ 281 045€ 261 108€ 249 347€ 247 588€ 267 955€ 258 065€ 259 410€ 267 420€ 267 996€ 155 530€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
45 007€ 49 432€ 56 638€ 37 429€ 39 785€ 40 887€ 35 869€ 37 999€ 47 821€ 28 762€ 35 849€ 38 825€ 15 726€
16
528
Ostatné sociálne náklady
4 090€ 3 709€ 3 772€ 3 149€ 2 958€ 2 858€ 2 732€ 2 853€ 3 134€ 3 025€ 1 531€ 1 571€ 1 620€ 557€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
9 030€ 5 957€ 7 285€ 10 025€ 10 075€ 10 066€ 9 931€ 10 019€ 9 958€ 6 063€ 5 835€ 2 114€ 6 436€ 444€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
472€ 472€ 402€ 402€ 402€ 402€ 402€ 402€ 402€ 247€ 247€ 247€ 229€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 557€ 5 485€ 6 884€ 9 623€ 10 075€ 9 665€ 9 530€ 9 617€ 9 557€ 5 662€ 5 588€ 1 867€ 6 189€ 215€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
597€ 623€ 3 170€ 2 787€ 3 050€ 23 145€ 2 409€ 1 393€ 18 492€ 26 786€ 16 774€ 5 240€ 2 785€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 156€ 2 090€ 2 038€ 1 954€ 118€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
20 584€ 807€ 0€ 0€ 2 527€ 188€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
597€ 623€ 3 170€ 631€ 960€ 523€ 2 409€ 586€ 18 374€ 26 786€ 14 247€ 5 052€ 2 785€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
96 269€ 84 106€ 73 527€ 72 784€ 75 473€ 67 299€ 61 245€ 60 621€ 100 106€ 85 004€ 82 968€ 71 136€ 69 032€ 79 038€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
86 685€ 84 106€ 73 527€ 72 784€ 75 473€ 67 299€ 60 497€ 59 151€ 55 250€ 54 323€ 42 980€ 34 517€ 22 331€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 585€ 125€ 40 955€ 29 754€ 28 646€ 28 156€ 34 514€ 56 707€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
39 832€ 29 754€ 28 646€ 28 156€ 34 514€ 56 707€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 585€ 125€ 1 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 603€ 4 052€ 3 734€ 3 531€ 3 154€ 2 916€ 2 984€ 3 492€ 991€ 896€ 891€ 547€ 3 583€ 83€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 26€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
53€ 111€ 82€ 0€ 101€ 875€ 55€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 603€ 4 052€ 3 734€ 3 478€ 3 154€ 2 916€ 2 984€ 3 492€ 880€ 814€ 866€ 446€ 2 708€ 29€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 064 451€ 1 950 282€ 1 821 717€ 1 568 995€ 1 534 692€ 1 451 617€ 1 366 875€ 1 398 257€ 1 548 407€ 1 550 426€ 1 538 027€ 1 629 755€ 1 592 459€ 933 981€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
176 761€ 139 607€ 279 776€ 231 619€ 208 262€ 214 191€ 216 259€ 208 944€ 211 033€ 214 107€ 195 768€ 215 933€ 238 333€ 146 793€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
176 761€ 139 607€ 279 776€ 231 619€ 208 262€ 214 191€ 216 259€ 208 944€ 211 033€ 214 107€ 195 768€ 215 933€ 238 333€ 146 793€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
6 736€ 4 414€ 10 425€ 10 790€ 9 891€ 9 582€ 10 923€ 11 861€ 13 147€ 12 704€ 13 046€ 11 333€ 11 620€ 3 806€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
6 736€ 4 414€ 10 425€ 10 790€ 9 891€ 9 582€ 11 861€ 13 147€ 12 704€ 13 046€ 11 333€ 11 620€ 3 806€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 860€ 771€ 2 944€ 5 855€ 647€ 1 173€ 445€ 9 423€ 69€ 1 012€ 738€ 4 184€ 2 619€ 2 322€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 999€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
804€ 654€ 2 684€ 508€ 344€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 860€ 771€ 2 944€ 5 855€ 647€ 1 173€ 445€ 9 423€ 69€ 208€ 85€ 1 500€ 1 111€ 1 977€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
552€ 164€ 146€ 20 584€ 28 911€ 30 561€ 28 646€ 28 174€ 35 636€ 57 788€ 50 747€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
552€ 164€ 146€ 20 584€ 2 096€ 28 911€ 30 561€ 28 646€ 28 174€ 35 636€ 57 788€ 50 747€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 13 665€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
28 911€ 29 754€ 28 646€ 28 156€ 34 514€ 56 707€ 37 082€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
552€ 164€ 146€ 20 584€ 807€ 0€ 18€ 1 122€ 1 080€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
347€ 19€ 16€ 13€ 14€ 59€ 13€ 434€ 7€ 109€ 919€ 718€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 19€ 16€ 13€ 14€ 15€ 59€ 13€ 16€ 6€ 11€ 200€ 705€
103
663
Kurzové zisky
346€ 0€ 0€ 0€ 98€ 719€ 13€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 418€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 879 768€ 1 803 573€ 1 519 535€ 1 334 994€ 1 287 882€ 1 195 238€ 1 118 164€ 1 139 276€ 1 287 130€ 1 323 935€ 1 268 685€ 1 362 951€ 1 328 861€ 753 809€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
624 710€ 620 353€ 545 140€ 498 368€ 492 378€ 416 336€ 334 370€ 378 022€ 390 674€ 343 931€ 355 527€ 341 883€ 136 659€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
68 709€ 61 223€ 50 600€ 49 755€ 43 014€ 33 208€ 26 655€ 25 384€ 23 271€ 22 769€ 19 262€ 16 945€ 7 117€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 163 799€ 1 091 816€ 899 835€ 758 874€ 723 346€ 715 208€ 686 951€ 747 135€ 839 666€ 877 116€ 869 447€ 951 667€ 945 930€ 593 936€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 543€ 20 704€ 20 104€ 20 104€ 27 568€ 28 817€ 29 505€ 29 054€ 25 863€ 26 599€ 19 203€ 14 133€ 13 781€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
8 456€ 2 804€ 6 840€ 12 313€ 5 373€ 3 314€ 15 636€ 8 367€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
375€ 375€ 1 453€ 400€ 1 388€ 375€ 63€ 1 036€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 007€ 1 022€ 1 052€ 1 052€ 1 576€ 1 294€ 1 270€ 1 237€ 1 238€ 1 238€ 1 238€ 1 281€ 1 541€ 1 279€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 070 678€ 1 948 876€ 1 812 845€ 1 583 273€ 1 506 694€ 1 440 782€ 1 398 475€ 1 541 953€ 1 580 838€ 1 506 418€ 1 630 145€ 1 640 139€ 958 195€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
6 227€ -1 406€ -8 872€ 14 278€ -27 998€ -10 836€ 218€ -6 453€ 30 412€ -31 609€ 391€ 47 680€ 24 214€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 3€ 3€ 2€ 3€ 11€ 34€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
6 227€ -1 406€ -8 875€ 14 275€ -28 001€ -10 838€ -18 976€ 207€ -6 487€ 30 408€ -31 609€ 391€ 47 680€ 24 214€