Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 412 892 € 6 861 131 € 6 975 740 € 6 906 026 € 9 105 562 € 9 272 371 € 7 479 823 € 12 724 268 € 9 827 740 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
870 364 € 1 023 005 € 1 167 064 € 1 314 742 € 1 469 447 € 1 534 264 € 1 640 490 € 1 867 131 € 2 207 558 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
44 551 € 54 719 € 54 705 € 35 641 € 66 013 € 132 491 € 152 413 € 223 659 € 162 620 €
005
A.I.2
Software
8 132€ 18 300€ 32 302€ 31 776€ 66 013€ 116 764€ 151 398€ 223 659€ 32 792€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
36 419€ 36 419€ 22 403€ 3 865€ 15 727€ 1 015€ 129 828€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
806 688 € 949 058 € 1 092 557 € 1 258 740 € 1 382 583 € 1 380 435 € 1 463 448 € 1 576 075 € 1 796 935 €
012
A.II.1
Pozemky
165 385€ 165 385€ 165 385€ 165 385€ 165 385€ 165 385€ 153 465€ 153 465€ 153 465€
013
A.II.2
Stavby
497 158€ 567 643€ 638 128€ 708 614€ 766 443€ 836 303€ 906 164€ 975 726€ 1 043 358€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
144 145€ 205 733€ 253 464€ 372 891€ 427 435€ 367 397€ 381 186€ 446 884€ 559 975€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 850€ 11 850€ 23 320€ 11 350€ 22 633€ 40 137€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 297€ 23 730€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
19 125 € 19 228 € 19 802 € 20 361 € 20 851 € 21 338 € 24 629 € 67 397 € 248 003 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
209 118€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
19 125€ 19 228€ 19 802€ 20 361€ 20 851€ 21 338€ 24 629€ 67 397€ 38 885€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 493 743 € 5 791 218 € 5 762 243 € 5 564 118 € 7 615 762 € 7 710 529 € 5 809 528 € 10 826 687 € 7 572 897 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 071 584 € 3 088 616 € 3 234 712 € 2 815 494 € 3 175 217 € 3 258 050 € 2 772 865 € 3 660 309 € 4 060 542 €
032
B.I.1
Materiál
1 883 534€ 1 798 740€ 2 090 697€ 1 863 211€ 2 163 724€ 2 381 613€ 1 587 019€ 1 821 632€ 2 260 510€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
289 247€ 225 581€ 286 369€ 231 596€ 313 612€ 444 488€ 249 491€ 396 983€
034
B.I.3
Výrobky
519 483€ 558 740€ 395 209€ 463 002€ 244 150€ 189 405€ 522 897€ 922 202€ 995 214€
036
B.I.5
Tovar
264 072€ 305 273€ 355 660€ 202 946€ 260 599€ 178 261€ 195 037€ 286 567€ 248 260€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
115 248€ 200 282€ 106 777€ 54 739€ 193 132€ 64 283€ 218 421€ 232 925€ 179 099€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
44 806 € 36 825 € 28 766 € 22 680 € 20 334 € 18 629 € 11 605 € 9 231 € 3 082 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
44 806€ 36 825€ 28 766€ 22 680€ 20 334€ 18 629€ 11 605€ 9 231€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
388 208 € 590 086 € 988 930 € 1 012 075 € 809 079 € 1 951 012 € 2 031 409 € 4 365 509 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
292 186€ 554 044€ 756 969€ 865 947€ 585 259€ 1 018 538€ 923 882€ 2 358 232€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
247 544€ 280 678€ 515 242€ 22 349€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
6 565€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
100 000€ 100 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
89 038€ 1 388€ 207 584€ 125 960€ 204 872€ 667 796€ 820 727€ 1 383 386€ 1 395 718€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 984€ 34 654€ 24 377€ 20 168€ 18 948€ 17 134€ 6 122€ 8 649€ 10 079€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 989 145 € 2 075 691 € 1 509 835 € 1 713 869 € 3 611 132 € 2 482 838 € 993 649 € 2 791 638 € 216 110 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 880€ 18 535€ 23 771€ 19 962€ 13 802€ 10 608€ 17 523€ 58 949€ 18 776€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 981 265€ 2 057 156€ 1 486 064€ 1 693 907€ 3 597 330€ 2 472 230€ 976 126€ 2 732 689€ 197 334€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
48 785 € 46 908 € 46 433 € 27 166 € 20 353 € 27 578 € 29 805 € 30 450 € 47 285 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
25 271€ 25 337€ 25 159€ 56€ 84€ 1 774€ 1 719€ 1 456€ 15 289€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 514€ 21 571€ 21 274€ 27 110€ 20 269€ 25 804€ 28 086€ 28 993€ 31 990€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1€ 6€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 412 892 € 6 861 131 € 6 975 740 € 6 906 026 € 9 105 562 € 9 272 371 € 7 479 823 € 12 724 268 € 9 827 740 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 405 264 € 5 809 795 € 5 709 369 € 5 814 484 € 6 806 546 € 5 994 276 € 5 668 598 € 8 288 681 € 6 235 296 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-875 € -771 € -198 € 361 € 852 € -80 832 € -77 541 € -34 773 € 145 833 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-875€ -771€ -198€ 361€ 852€ -80 832€ -77 541€ -34 773€ 145 833€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 774 048 € 5 673 047 € 5 777 602 € 5 269 174 € 6 038 588 € 5 709 619 € 6 286 934 € 6 052 944 € 5 671 480 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 878 603€ 5 777 602€ 5 777 602€ 5 269 174€ 7 196 826€ 6 867 857€ 6 867 857€ 6 633 867€ 6 252 403€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-104 555€ -104 555€ -1 158 238€ -1 158 238€ -580 923€ -580 923€ -580 923€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-404 429 € 100 999 € -104 555 € 508 429 € 730 586 € 328 969 € -577 315 € 2 233 990 € 381 464 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
796 323 € 809 422 € 995 364 € 781 141 € 1 854 334 € 2 742 550 € 795 321 € 2 662 371 € 1 618 849 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
127 683 € 125 513 € 139 499 € 108 296 € 113 463 € 123 065 € 95 072 € 112 256 € 102 490 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
95 280€ 85 801€ 94 850€ 74 775€ 84 100€ 92 409€ 68 177€ 81 119€ 86 231€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
25 267€ 33 506€ 37 913€ 27 955€ 20 682€ 22 787€ 22 131€ 18 172€ 16 087€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 136€ 6 206€ 6 736€ 5 566€ 8 681€ 7 869€ 4 764€ 12 965€ 172€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
38 767 € 37 136 € 27 801 € 33 568 € 53 841 € 57 470 € 37 343 € 63 863 € 51 362 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
31 630€ 27 675€ 24 235€ 20 609€ 17 056€ 14 246€ 9 978€ 8 119€ 5 597€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 040€ 8 446€ 3 666€ 23 484€ 29 461€ 13 490€ 22 150€ 4 089€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 097€ 1 015€ 3 566€ 9 293€ 13 301€ 13 763€ 13 875€ 33 594€ 41 676€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
629 873 € 646 773 € 828 064 € 639 277 € 1 687 030 € 2 562 015 € 662 906 € 2 315 927 € 1 464 997 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
259 462€ 264 453€ 413 125€ 224 718€ 1 001 757€ 1 961 334€ 255 734€ 616 742€ 648 511€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 184€ 244€ 3 919€ 487€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
197 802€ 195 407€ 193 016€ 190 544€ 187 596€ 189 222€ 185 845€ 500 000€ 500 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
88 592€ 91 962€ 121 210€ 83 910€ 87 327€ 174 569€ 104 936€ 104 790€ 85 194€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 256€ 61 509€ 78 186€ 93 017€ 98 772€ 103 501€ 59 880€ 102 724€ 88 196€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 723€ 13 357€ 18 552€ 24 274€ 282 938€ 43 512€ 44 444€ 974 612€ 98 916€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 038€ 20 085€ 3 975€ 22 814€ 28 640€ 84 693€ 11 823€ 13 140€ 43 693€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
170 325 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
129 189€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
41 136€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
211 305 € 241 914 € 271 007 € 310 401 € 444 682 € 535 545 € 1 015 904 € 1 773 216 € 1 973 595 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
80€ 1 110€ 563€ 402€ 771€ 569€ 583€ 22€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
183 935€ 213 225€ 236 804€ 270 444€ 309 723€ 351 528€ 347 699€ 376 054€ 1 436 858€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
27 290€ 27 579€ 33 640€ 39 555€ 134 188€ 184 017€ 667 636€ 1 396 579€ 536 715€