Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 292 061 € 1 336 263 € 1 074 338 € 987 561 € 830 585 € 603 099 € 475 205 € 824 219 € 608 646 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
739 193 € 798 137 € 717 527 € 668 268 € 529 733 € 442 556 € 405 103 € 754 408 € 382 956 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
552 868 € 538 126 € 356 811 € 319 293 € 300 852 € 160 543 € 70 102 € 69 811 € 225 690 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 113 890 € 5 294 832 € 6 105 597 € 6 944 722 € 9 865 857 € 9 030 394 € 4 773 049 € 11 509 907 € 7 108 891 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 083 895 € 5 180 879 € 6 109 853 € 6 790 435 € 9 923 706 € 9 152 344 € 5 316 892 € 11 545 422 € 6 832 373 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
29 995 € 113 953 € -4 256 € 154 287 € -57 849 € -121 950 € -543 843 € -38 846 € 276 518 €
07
II.3
Aktivácia
3 331 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 858 303 € 3 457 419 € 4 093 992 € 4 304 313 € 6 262 032 € 6 274 290 € 2 983 850 € 5 806 786 € 4 154 324 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 022 782 € 2 572 415 € 3 003 537 € 3 382 407 € 5 062 585 € 4 919 784 € 2 114 127 € 4 501 466 € 3 063 666 €
10
B.2
Služby
808 117 € 863 273 € 1 071 624 € 917 509 € 1 189 466 € 1 354 506 € 869 723 € 1 305 320 € 1 090 658 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 808 455 € 2 375 539 € 2 368 416 € 2 959 702 € 3 904 677 € 2 916 647 € 1 859 301 € 5 772 932 € 3 180 257 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 948 189 € 2 016 506 € 2 179 358 € 1 985 773 € 2 272 805 € 2 166 540 € 2 036 174 € 2 451 441 € 2 226 369 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 416 366 € 1 464 770 € 1 587 925 € 1 440 997 € 1 652 691 € 1 589 955 € 1 483 736 € 1 747 064 € 1 574 041 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
37 488 € 41 412 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
488 132 € 502 857 € 536 263 € 498 973 € 570 336 € 528 232 € 500 233 € 599 264 € 547 697 €
16
C.4
Sociálne náklady
43 691 € 48 879 € 55 170 € 45 803 € 49 778 € 48 353 € 52 205 € 67 625 € 63 219 €
17
D
Dane a poplatky
37 879 € 26 355 € 22 149 € 15 251 € 25 287 € 24 033 € 27 892 € 24 570 € 31 064 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
175 606 € 224 940 € 228 765 € 254 459 € 279 022 € 237 555 € 389 586 € 544 599 € 520 337 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 333 € 417 € 250 € 3 867 € 120 000 € 61 900 € 2 372 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 292 € 2 371 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-2 069 € 10 858 € 15 024 € 12 139 € 287 432 € 384 828 € 357 765 € 94 426 € 116 303 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
52 064 € 70 061 € 44 772 € 73 798 € 154 035 € 173 640 € 366 184 € 348 579 € 210 029 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
78 788 € 84 012 € 73 996 € 85 499 € 105 697 € 45 566 € 78 554 € 154 000 € 17 443 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-377 874 € 84 262 € -105 687 € 680 629 € 1 092 336 € 351 765 € -609 878 € 2 852 475 € 478 771 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 143 € 40 998 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 143 € 40 998 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
21 552 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
82 170 €
38
X.
Výnosové úroky
750 € 676 € 3 309 € 10 105 € 10 087 € 2 437 € 959 € 25 € 174 €
39
N
Nákladové úroky
2 394 € 2 408 € 2 877 € 4 208 € 5 487 € 4 340 € 5 770 € 11 257 € 13 979 €
40
XI.
Kurzové zisky
18 199 € 91 355 € 27 600 € 29 023 € 16 825 € 18 370 € 30 091 € 35 231 € 49 787 €
41
O
Kurzové straty
33 053 € 30 832 € 23 642 € 38 581 € 27 828 € 30 795 € 43 580 € 81 358 € 15 678 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 € 6 € 4 € 63 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 814 € 11 871 € 11 562 € 10 217 € 20 228 € 17 284 € 12 234 € 14 544 € 59 012 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-32 312 € 46 921 € -7 172 € -13 878 € -108 801 € -29 469 € 10 470 € -71 899 € -60 197 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-410 186 € 131 183 € -112 859 € 666 751 € 983 535 € 322 296 € -599 408 € 2 780 576 € 418 574 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-5 757 € 30 184 € -8 304 € 158 322 € 252 949 € -6 673 € -22 093 € 546 586 € 37 110 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
142 € 40 794 € 3 509 € 164 676 € 255 115 € 463 € 560 817 € 35 770 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-5 899 € -10 610 € -11 813 € -6 354 € -2 166 € -7 136 € -22 093 € -14 231 € 1 340 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-404 429 € 100 999 € -104 555 € 508 429 € 730 586 € 328 969 € -577 315 € 2 233 990 € 381 464 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-410 186 € 131 183 € -112 859 € 666 751 € 983 535 € 322 296 € -599 408 € 2 780 576 € 418 574 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-404 429 € 100 999 € -104 555 € 508 429 € 730 586 € 328 969 € -577 315 € 2 233 990 € 381 464 €