Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa mestských komunikácií Poprad

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
327 213€ 298 276€ 295 305€ 262 772€ 279 694€ 295 238€ 275 925€ 333 444€ 278 006€ 282 697€ 289 948€ 329 927€ 336 088€
02
501
Spotreba materiálu
300 042€ 271 925€ 267 922€ 237 420€ 250 368€ 262 945€ 245 100€ 288 360€ 236 186€ 250 012€ 253 558€ 295 701€ 303 226€
03
502
Spotreba energie
9 957€ 10 129€ 9 319€ 8 989€ 8 810€ 9 153€ 9 384€ 11 410€ 11 357€ 11 319€ 9 149€ 34 226€ 32 862€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
17 214€ 16 222€ 18 064€ 16 363€ 20 516€ 23 139€ 21 442€ 33 673€ 30 464€ 21 366€ 27 241€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
906 895€ 791 529€ 528 893€ 639 673€ 583 563€ 435 342€ 540 743€ 608 013€ 466 409€ 544 313€ 732 961€ 534 044€ 402 642€
07
511
Opravy a udržiavanie
473 165€ 469 300€ 375 294€ 455 169€ 405 155€ 263 777€ 369 432€ 412 761€ 244 167€ 301 896€ 472 193€ 328 098€ 240 523€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
288€ 318€ 285€ 323€ 281€ 280€ 231€ 294€ 317€ 307€ 280€ 329€ 166€
10
518
Ostatné služby
433 442€ 321 911€ 153 313€ 184 181€ 178 126€ 171 285€ 171 079€ 194 958€ 221 925€ 242 110€ 260 488€ 205 617€ 161 953€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
740 828€ 715 356€ 612 277€ 590 941€ 569 250€ 534 608€ 472 638€ 466 370€ 428 470€ 406 253€ 362 610€ 362 765€ 365 631€
12
521
Mzdové náklady
528 321€ 519 849€ 440 184€ 429 759€ 410 912€ 385 557€ 341 188€ 335 077€ 312 119€ 294 130€ 264 251€ 266 887€ 266 879€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
182 928€ 175 756€ 153 187€ 148 127€ 142 814€ 133 939€ 118 819€ 116 894€ 104 774€ 102 125€ 89 836€ 87 401€ 89 989€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 426€ 8 371€ 6 829€ 5 774€ 11 045€ 10 856€ 8 840€ 10 676€ 8 229€ 6 263€ 5 875€ 5 675€ 5 875€
15
527
Zákonné sociálne náklady
20 111€ 10 120€ 12 077€ 7 280€ 4 479€ 4 256€ 3 790€ 3 724€ 3 348€ 3 735€ 2 648€ 2 802€ 2 888€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 042€ 1 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 696€ 1 883€ 32 212€ 1 700€ 1 194€ 1 111€ 902€ 769€ 1 103€ 7 721€ 4 076€ 1 332€ 2 656€
18
531
Daň z motorových vozidiel
189€ 143€ 115€ 115€ 102€ 98€ 112€ 112€ 100€ 112€ 100€ 91€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 507€ 1 740€ 32 097€ 1 585€ 1 092€ 1 013€ 790€ 658€ 1 004€ 7 609€ 3 976€ 1 241€ 2 656€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
57 450€ 19 074€ 13 919€ 12 133€ 17 674€ 12 234€ 19 590€ 31 084€ 29 209€ 38 466€ 24 954€ 22 948€ 19 883€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 453€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 321€ 0€ 0€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 826€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
57 450€ 19 009€ 13 919€ 12 133€ 17 674€ 12 234€ 19 590€ 31 084€ 29 209€ 35 319€ 24 954€ 22 495€ 19 817€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 031 299€ 967 600€ 846 765€ 838 572€ 834 442€ 779 129€ 791 488€ 801 334€ 798 176€ 607 083€ 52 719€ 94 388€ 76 778€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 023 707€ 961 070€ 843 987€ 836 064€ 833 780€ 778 704€ 791 488€ 796 869€ 797 254€ 602 434€ 48 582€ 92 416€ 70 404€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
7 592€ 6 529€ 2 778€ 2 507€ 662€ 426€ 0€ 4 464€ 922€ 4 649€ 4 137€ 1 972€ 6 374€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 854€ 2 098€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 738€ 4 431€ 2 778€ 2 507€ 662€ 426€ 0€ 4 464€ 922€ 4 649€ 4 137€ 1 972€ 4 548€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 826€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
14 391€ 14 730€ 11 593€ 13 036€ 9 981€ 11 144€ 12 648€ 3 845€ 5 330€ 5 063€ 3 082€ 1 620€ 2 523€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
263€ 733€ 1 185€ 1 615€ 0€ 0€ 398€ 1 230€ 2 011€ 2 725€ 562€ 1 180€ 1 992€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
14 128€ 13 997€ 10 407€ 11 420€ 9 981€ 11 144€ 12 250€ 2 615€ 3 320€ 2 338€ 1 975€ 440€ 531€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 545€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 081 773€ 2 808 449€ 2 340 963€ 2 358 826€ 2 295 799€ 2 068 807€ 2 113 934€ 2 244 860€ 2 006 704€ 1 891 596€ 1 470 350€ 1 347 024€ 1 206 201€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
325 162€ 285 363€ 195 589€ 185 702€ 181 616€ 185 375€ 187 910€ 211 050€ 202 268€ 120 114€ 126 059€ 114 696€ 20 248€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
325 162€ 285 363€ 195 589€ 185 702€ 181 616€ 185 375€ 187 910€ 211 050€ 202 268€ 120 114€ 126 059€ 114 696€ 20 248€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
14 197€ 14 655€ 10 731€ 19 170€ 12 037€ 10 540€ 13 870€ 12 498€ 17 269€ 19 993€ 9 728€ 11 887€ 12 116€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 060€ 0€ 307€ 123€ 680€ 413€ 4 049€ 0€ 0€ 1 853€ 0€ 600€ 996€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 137€ 14 655€ 10 424€ 19 047€ 11 357€ 9 978€ 9 821€ 12 498€ 17 269€ 18 140€ 9 728€ 11 287€ 11 120€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 986€ 8 509€ 2 507€ 662€ 426€ 0€ 4 464€ 922€ 4 649€ 5 963€ 1 972€ 4 543€ 6 639€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 986€ 8 509€ 2 507€ 662€ 426€ 0€ 4 464€ 922€ 4 649€ 5 963€ 1 972€ 4 543€ 6 639€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 986€ 8 509€ 2 507€ 662€ 426€ 0€ 4 464€ 922€ 4 649€ 4 137€ 1 972€ 4 543€ 4 083€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 826€ 0€ 0€ 2 556€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 21€ 15€ 12€ 21€ 56€ 50€ 65€ 109€ 100€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 21€ 15€ 12€ 21€ 56€ 50€ 65€ 108€ 100€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 858 899€ 2 557 816€ 2 153 293€ 2 179 444€ 2 104 582€ 1 856 914€ 1 949 675€ 2 035 935€ 1 820 795€ 1 787 004€ 1 339 963€ 1 250 704€ 1 205 537€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 854 345€ 1 612 763€ 1 326 625€ 1 361 554€ 1 283 621€ 1 090 595€ 1 172 189€ 1 232 531€ 1 039 896€ 1 198 274€ 1 295 464€ 1 161 170€ 1 137 622€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 004 554€ 945 053€ 826 668€ 817 890€ 820 961€ 766 319€ 777 485€ 779 947€ 763 094€ 576 363€ 44 499€ 89 534€ 67 915€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 456€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 805€ 12 367€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 202 244€ 2 866 344€ 2 362 119€ 2 384 977€ 2 298 683€ 2 052 844€ 2 155 931€ 2 260 426€ 2 045 037€ 1 933 124€ 1 477 787€ 1 381 939€ 1 244 640€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
120 471€ 57 895€ 21 156€ 26 152€ 2 884€ -15 963€ 41 997€ 15 566€ 38 333€ 41 528€ 7 437€ 34 915€ 38 439€
136
591
Splatná daň z príjmov
25 524€ 13 055€ 5 418€ 6 504€ 6 686€ 10 736€ 10 314€ 11 354€ 8 055€ 2 860€ 2 280€ 0€ 4 216€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
94 947€ 44 840€ 15 738€ 19 647€ -3 802€ -26 699€ 31 683€ 4 212€ 30 278€ 38 668€ 5 157€ 34 915€ 34 223€