Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
4 088 407€ 3 917 851€ 4 489 619€ 3 958 110€ 3 771 996€ 4 531 880€ 4 438 111€ 3 755 363€ 4 098 554€ 4 355 639€ 3 991 503€ 3 576 276€ 4 551 736€ 18 231 548€
02
501
Spotreba materiálu
2 484 452€ 2 319 235€ 2 716 268€ 2 288 207€ 2 103 525€ 2 829 940€ 2 730 069€ 2 074 998€ 2 337 251€ 2 515 994€ 2 269 083€ 1 970 168€ 2 930 964€ 16 743 290€
03
502
Spotreba energie
1 603 955€ 1 598 617€ 1 773 350€ 1 669 903€ 1 668 472€ 1 701 940€ 1 708 041€ 1 680 364€ 1 761 302€ 1 839 645€ 1 722 420€ 1 606 108€ 1 620 772€ 1 488 258€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
31 199 968€ 27 793 659€ 36 847 269€ 31 578 084€ 32 215 001€ 44 063 560€ 32 512 391€ 25 341 208€ 27 582 490€ 30 469 929€ 39 330 984€ 34 285 864€ 44 595 480€ 36 234 099€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 092 597€ 2 226 751€ 2 648 340€ 2 278 034€ 2 417 213€ 2 178 487€ 1 853 003€ 1 955 862€ 1 769 808€ 3 053 014€ 2 688 225€ 2 882 675€ 3 193 658€ 2 519 873€
08
512
Cestovné
3 404 950€ 2 281 772€ 4 545 922€ 3 371 356€ 3 160 371€ 3 745 516€ 2 814 087€ 2 471 089€ 2 293 041€ 2 267 543€ 2 086 159€ 2 289 974€ 2 454 986€ 5 290 343€
09
513
Náklady na reprezentáciu
751 426€ 476 844€ 1 749 726€ 1 103 811€ 950 761€ 2 612 385€ 866 727€ 789 790€ 820 481€ 816 502€ 775 091€ 881 279€ 900 533€ 1 009 494€
10
518
Ostatné služby
23 950 995€ 22 808 293€ 27 903 280€ 24 824 883€ 25 686 655€ 35 527 171€ 26 978 575€ 20 124 467€ 22 699 160€ 24 332 870€ 33 781 509€ 28 231 935€ 38 046 304€ 27 414 388€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
81 425 132€ 81 780 885€ 82 757 519€ 76 033 863€ 72 674 127€ 75 763 420€ 67 958 735€ 65 613 471€ 64 661 239€ 61 824 142€ 63 874 057€ 56 155 305€ 52 307 080€ 50 352 299€
12
521
Mzdové náklady
60 317 314€ 60 708 259€ 61 751 114€ 56 826 493€ 54 319 331€ 58 516 275€ 52 567 354€ 51 142 267€ 50 582 271€ 50 431 231€ 52 113 848€ 50 556 463€ 47 303 607€ 45 456 067€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
19 764 862€ 19 721 626€ 19 776 510€ 18 070 142€ 17 400 422€ 16 282 509€ 14 496 994€ 13 740 621€ 13 347 064€ 10 661 951€ 10 943 192€ 4 989 701€ 4 587 524€ 4 573 198€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
319 485€ 314 505€ 294 789€ 260 016€ 251 527€ 0€ 61 952€ 154 892€ 26 249€ 3 281€
15
527
Zákonné sociálne náklady
779 465€ 865 648€ 723 132€ 709 097€ 498 806€ 816 951€ 702 137€ 568 548€ 544 680€ 558 452€ 604 077€ 317 268€ 230 884€ 196 259€
16
528
Ostatné sociálne náklady
244 006€ 170 847€ 211 974€ 168 114€ 204 040€ 147 686€ 192 250€ 162 035€ 187 224€ 172 508€ 150 988€ 136 980€ 158 816€ 123 494€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
71 661€ 179 676€ 83 486€ 77 703€ 286 634€ 811 862€ 458 904€ 436 687€ 268 080€ 287 762€ 298 539€ 277 288€ 211 874€ 91 852€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
69 502€ 69 497€ 55 835€ 55 062€ 47 634€ 35 005€ 35 005€ 35 028€ 34 822€ 32 100€ 0€ 0€ 0€ 24 229€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 159€ 110 180€ 27 651€ 22 642€ 239 000€ 776 858€ 423 899€ 401 659€ 233 258€ 255 663€ 298 539€ 277 288€ 211 874€ 67 623€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
21 004 017€ 20 238 426€ 21 678 945€ 31 149 292€ 25 144 955€ 28 330 204€ 20 239 721€ 20 929 184€ 18 272 457€ 15 971 042€ 899 089€ 149 780€ 102 873€ 75 492€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
153 560€ 1 904€ 501 816€ 22 285€ 165 148€ 965 899€ 825 453€ 3 502 245€ 1 814 003€ 812 464€ 107 503€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 334€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 245€ 90€ 736€ 944€ 0€ 27 863€ 5 991€ 654€ 2 124€
26
546
Odpis pohľadávky
47 298€ 7 704€ 19 084€ 4 158€ 322€ 428€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
20 796 632€ 20 204 372€ 21 659 771€ 30 647 089€ 25 111 207€ 28 153 681€ 19 227 268€ 20 100 839€ 14 751 170€ 14 156 890€ 57 244€ 35 209€ 70 883€ 50 772€
28
549
Manká a škody
6 528€ 22 201€ 387€ 11 463€ 7 217€ 46 231€ 1 728€ 18 078€ 149€ 1 185€ 1 076€ 31 336€ 22 596€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
16 717 198€ 17 869 910€ 19 088 254€ 18 260 577€ 17 718 772€ 15 930 962€ 13 891 367€ 16 424 973€ 22 430 150€ 16 697 782€ 19 035 920€ 23 585 622€ 17 279 657€ 17 476 442€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 382 184€ 13 088 238€ 14 763 727€ 14 573 875€ 13 807 247€ 12 481 711€ 10 662 195€ 10 678 072€ 11 477 636€ 11 933 407€ 16 346 003€ 15 932 592€ 15 067 127€ 15 273 285€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
5 335 014€ 4 781 672€ 4 324 527€ 3 686 702€ 3 911 525€ 3 449 251€ 3 229 172€ 5 746 901€ 10 952 514€ 4 764 376€ 2 689 918€ 7 653 030€ 2 212 530€ 2 203 157€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 203 157€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 331 998€ 4 768 244€ 4 280 294€ 3 686 702€ 3 911 525€ 3 449 251€ 3 203 407€ 5 746 901€ 10 952 514€ 3 483 728€ 2 689 918€ 7 653 030€ 2 212 530€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 016€ 13 427€ 44 234€ 25 764€ 1 280 648€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 773 690€ 4 314 395€ 1 753 158€ 1 350 991€ 1 693 832€ 1 092 372€ 969 539€ 758 147€ 722 707€ 889 265€ 660 794€ 608 786€ 760 858€ 940 801€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
3 339 391€ 3 894 156€ 1 299 119€ 938 709€ 1 263 157€ 670 204€ 598 536€ 404 307€ 329 314€ 463 849€ 223 217€ 243 421€ 334 224€ 700 357€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
430 594€ 420 239€ 454 039€ 409 741€ 430 674€ 422 168€ 371 003€ 353 840€ 393 392€ 425 416€ 437 577€ 365 365€ 426 535€ 240 444€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
3 705€ 2 541€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 671 409€ 3 024 120€ 2 563 990€ 2 451 782€ 1 925 059€ 2 008 756€ 5 521 459€ 6 378 181€ 5 925 426€ 2 979 682€ 7 555 870€ 5 689 252€ 4 113 644€ 7 651 959€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
3 671 409€ 3 024 120€ 2 563 990€ 2 451 782€ 1 925 059€ 2 008 756€ 5 521 459€ 6 378 181€ 5 925 426€ 2 979 682€ 7 555 870€ 5 689 252€ 4 113 644€ 7 651 959€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
161 951 481€ 159 118 922€ 169 262 239€ 164 860 400€ 155 430 377€ 172 533 018€ 145 990 226€ 139 637 215€ 143 961 103€ 133 475 244€ 135 646 757€ 124 328 172€ 123 925 202€ 131 054 493€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
39 426€ 37 024€ 78 886€ 76 602€ 80 650€ 67 242€ 90 009€ 82 632€ 58 534€ 71 363€ 81 551€ 55 401€ 67 072€ 61 392€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
39 426€ 37 024€ 78 886€ 76 602€ 80 650€ 67 242€ 90 009€ 82 632€ 58 534€ 71 363€ 81 551€ 55 401€ 67 072€ 61 050€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 341€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 106€ 15 447€ 14 658€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 106€ 15 447€ 14 658€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 342 435€ 1 900 537€ 1 916 637€ 1 989 627€ 2 124 862€ 1 455 261€ 4 948 051€ 5 763 035€ 5 549 116€ 2 289 621€ 5 407 369€ 5 050 742€ 2 759 797€ 7 502 907€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 968 260€ 709 118€ 82 897€ 727 861€ 1 086 574€ 358 108€ 2 930 137€ 3 461 486€ 3 098 015€ 35 573€ 2 757 515€ 185 093€ 40 603€ 2 723 352€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 5 781€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 1 986€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 807€ 31€ 252€ 2 000€ 889€ 3 805€ 6 035€ 6 718€ 13 111€ 13 433€ 3 517€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 4 778€ 210€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 374 172€ 1 190 613€ 1 833 740€ 1 261 735€ 1 038 037€ 1 095 153€ 2 017 026€ 2 297 743€ 2 445 067€ 2 247 330€ 2 631 964€ 4 852 007€ 2 715 677€ 4 771 789€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 878 252€ 4 264 045€ 3 735 862€ 3 996 291€ 3 405 345€ 2 970 009€ 13 062 725€ 3 608 269€ 4 597 263€ 7 718 950€ 2 667 247€ 2 212 530€ 2 203 157€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 878 252€ 4 264 045€ 3 735 862€ 3 996 291€ 3 405 345€ 2 970 009€ 13 062 725€ 3 608 269€ 4 597 263€ 7 718 950€ 2 667 247€ 2 212 530€ 2 203 157€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 624 069€ 2 212 530€ 2 203 157€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 838 850€ 4 258 226€ 3 717 535€ 3 988 853€ 3 405 345€ 2 970 009€ 13 062 725€ 3 608 269€ 3 483 728€ 7 718 879€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
39 402€ 5 819€ 18 327€ 7 437€ 1 113 536€ 71€ 43 178€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3 509 064€ 4 298 634€ 1 221 918€ 832 168€ 1 086 256€ 694 611€ 726 518€ 517 421€ 391 970€ 406 581€ 177 770€ 848 367€ 2 296 262€ 1 112 895€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
491€ 439€ 982€ 1 295€ 1 080€ 1 092€ 1 779€ 1 312€ 2 058€ 5 563€ 4 367€ 3 378€ 14 456€ 91 782€
103
663
Kurzové zisky
3 258 573€ 3 597 299€ 1 003 639€ 617 792€ 874 654€ 488 027€ 523 081€ 322 051€ 211 739€ 250 072€ 63 527€ 135 663€ 629 554€ 1 021 113€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
250 000€ 697 903€ 216 528€ 213 081€ 209 631€ 205 489€ 201 655€ 194 033€ 178 166€ 150 946€ 105 000€ 345 277€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 994€ 770€ 891€ 2€ 2€ 24€ 7€ 0€ 4 876€ 364 048€ 1 652 252€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
153 373 343€ 151 203 146€ 166 487 777€ 158 734 225€ 146 846 057€ 169 336 025€ 136 664 150€ 117 466 527€ 130 240 698€ 122 275 432€ 125 632 826€ 112 826 572€ 115 728 784€ 111 639 982€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
141 830 184€ 137 960 637€ 151 724 050€ 143 658 534€ 133 016 236€ 156 689 167€ 125 035 289€ 105 961 275€ 116 356 262€ 110 345 590€ 108 466 809€ 96 941 022€ 100 677 446€ 96 040 968€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
11 342 852€ 12 989 392€ 14 640 253€ 14 849 281€ 13 592 469€ 12 368 545€ 11 383 785€ 11 362 452€ 13 746 824€ 11 640 375€ 16 594 665€ 15 401 448€ 14 599 633€ 8 811 318€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
7 415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
13€ 27€ 13€ 132€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
130 366€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
184 822€ 114 297€ 121 431€ 224 657€ 237 352€ 278 313€ 245 076€ 142 800€ 137 599€ 289 441€ 571 339€ 483 970€ 451 705€ 6 787 697€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 070€ 8 453€ 2 043€ 1 753€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
165 142 519€ 161 703 386€ 173 441 080€ 165 628 913€ 153 543 171€ 174 523 149€ 155 491 453€ 127 437 883€ 140 837 582€ 132 761 946€ 133 966 762€ 120 993 719€ 123 070 519€ 120 331 835€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 191 038€ 2 584 464€ 4 178 841€ 768 512€ -1 887 206€ 1 990 131€ 9 501 227€ -12 199 332€ -3 123 521€ -713 298€ -1 679 994€ -3 334 453€ -854 683€ -10 722 658€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 191 038€ 2 584 464€ 4 178 841€ 768 512€ -1 887 206€ 1 990 131€ 9 501 227€ -12 199 332€ -3 123 521€ -713 298€ -1 679 994€ -3 334 453€ -854 683€ -10 722 658€