Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 924 512€ 2 830 810€ 2 737 035€ 2 662 370€ 2 497 989€ 2 315 325€ 2 044 408€ 3 006 590€ 2 928 803€ 2 893 636€ 2 325 363€ 2 166 505€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 753 402€ 2 769 232€ 2 667 502€ 2 471 883€ 2 256 917€ 2 142 271€ 1 993 442€ 2 983 048€ 2 908 005€ 2 876 610€ 2 285 601€ 2 121 424€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
49 211€ 47 509€ 47 529€ 42 177€ 41 260€ 52 859€ 49 039€ 38 463€ 24 017€ 8 824€ 1 150€ 1 495€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
110€ 270€ 430€ 713€ 1 024€ 445€ 670€ 1 154€ 805€ 1 150€ 1 495€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
49 211€ 47 399€ 47 259€ 41 747€ 40 547€ 51 835€ 48 594€ 37 793€ 22 863€ 8 019€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 377 567€ 2 395 100€ 2 293 350€ 2 103 083€ 1 889 034€ 1 762 789€ 1 617 780€ 2 617 962€ 2 557 365€ 2 541 163€ 1 957 828€ 1 793 268€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
157 162€ 160 432€ 160 290€ 150 228€ 145 226€ 222 841€ 109 471€ 31 911€ 19 896€ 19 896€ 19 896€ 21 753€
014
3.
Predmety z drahých kovov
(033) -
(092AÚ))
624€ 624€ 624€ 624€ 624€ 624€ 624€ 624€ 624€ 624€ 624€ 624€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 309 498€ 1 264 744€ 1 329 462€ 1 379 069€ 1 443 055€ 1 428 032€ 1 390 668€ 983 601€ 1 028 056€ 446 735€ 434 255€ 364 450€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
10 122€ 17 275€ 27 519€ 25 733€ 37 884€ 21 392€ 15 492€ 16 369€ 20 789€ 17 127€ 22 313€ 17 938€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
1 748€ 5 056€ 8 301€ 11 546€ 5 366€ 66€ 66€ 652€ 1 997€ 3 349€ 4 694€ 6 039€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
1 404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
1 129€ 2 120€ 3 869€ 6 911€ 8 715€ 6 401€ 3 561€ 7 913€ 7 876€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
897 010€ 945 841€ 765 033€ 532 014€ 249 969€ 81 120€ 95 059€ 1 581 243€ 1 478 090€ 2 045 556€ 1 476 046€ 1 382 464€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 661€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 326 623€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 326 661€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
169 504€ 59 715€ 67 196€ 189 722€ 238 505€ 171 491€ 49 494€ 21 815€ 19 117€ 15 728€ 38 057€ 43 791€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 208€ 967€ 259€ 331€ 386€ 463€ 431€ 327€ 602€ 83€ 440€ 913€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 208€ 967€ 259€ 331€ 386€ 463€ 431€ 327€ 602€ 83€ 440€ 913€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
4 955€ 3 584€ 4 904€ 6 224€ 4 763€ 1 658€ 2 587€ 3 594€ 4 601€ 6 563€ 8 864€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
4 955€ 3 584€ 4 904€ 6 224€ 4 763€ 1 658€ 2 587€ 3 594€ 4 601€ 6 563€ 8 864€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
5 362€ 3 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
5 362€ 3 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
20 159€ 12 358€ 13 119€ 18 862€ 19 912€ 13 735€ 16 073€ 8 409€ 8 323€ 7 054€ 7 073€ 3 951€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
5 541€ 0€ 4 390€ 4 643€ 1 096€ 2 896€ 494€ 494€ 494€ 494€ 495€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
10 681€ 9 173€ 9 269€ 8 232€ 11 087€ 7 536€ 7 344€ 5 850€ 5 462€ 5 062€ 4 509€ 3 049€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
3 938€ 3 186€ 3 850€ 6 241€ 4 181€ 3 164€ 5 475€ 2 065€ 2 367€ 1 498€ 2 070€ 407€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 1 931€ 358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
143 181€ 37 444€ 45 688€ 164 305€ 213 444€ 155 635€ 30 403€ 9 484€ 5 591€ 2 028€ 21 680€ 38 927€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 859€ 1 286€ 163€ 1 027€ 400€ 556€ 313€ 267€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
4€ 12€ 8€ 0€ 0€ 0€ 48€ 35€ 522€ 443€ 10€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
141 322€ 36 155€ 45 513€ 163 270€ 213 044€ 155 079€ 30 090€ 9 170€ 5 556€ 1 506€ 21 237€ 38 917€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 607€ 1 863€ 2 337€ 764€ 2 567€ 1 563€ 1 472€ 1 727€ 1 681€ 1 298€ 1 705€ 1 290€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 607€ 1 863€ 2 337€ 764€ 2 567€ 1 563€ 1 472€ 1 727€ 1 681€ 1 298€ 1 705€ 1 290€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 924 512€ 2 830 810€ 2 737 035€ 2 662 370€ 2 497 989€ 2 315 325€ 2 044 408€ 3 006 590€ 2 928 803€ 2 893 636€ 2 325 363€ 2 166 505€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 415 973€ 1 910 719€ 1 788 857€ 1 685 923€ 1 569 396€ 1 518 484€ 1 456 098€ 2 390 724€ 2 299 719€ 2 202 555€ 2 205 490€ 2 059 521€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
2 415 973€ 1 910 719€ 1 788 857€ 1 685 923€ 1 569 396€ 1 518 484€ 1 456 098€ 2 390 724€ 2 299 719€ 2 202 555€ 2 205 490€ 2 059 521€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 906 550€ 1 788 856€ 1 685 923€ 1 569 396€ 1 518 484€ 1 454 507€ 2 386 968€ 2 299 721€ 2 202 555€ 2 165 656€ 2 079 296€ 2 014 518€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
509 423€ 121 863€ 102 933€ 116 527€ 50 912€ 63 977€ -930 870€ 91 003€ 97 164€ 36 899€ 126 194€ 45 003€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
40 413€ 51 711€ 42 858€ 35 532€ 147 566€ 168 389€ 29 703€ 32 841€ 15 737€ 88 270€ 18 250€ 21 683€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 900€ 1 700€ 1 700€ 1 550€ 1 550€ 1 800€ 1 800€ 1 700€ 1 680€ 1 660€ 1 660€ 1 427€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 900€ 1 700€ 1 700€ 1 550€ 1 550€ 1 800€ 1 800€ 1 700€ 1 680€ 1 660€ 1 660€ 1 427€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 048€ 118€ 214€ 71€ 10€ 11 079€ 1 650€ 0€ 0€ 700€ 0€ 58€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 048€ 118€ 214€ 71€ 10€ 11 079€ 1 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 700€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 453€ 1 864€ 1 560€ 1 328€ 801€ 501€ 394€ 191€ 50€ 59€ 434€ 584€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 453€ 1 464€ 1 270€ 1 328€ 801€ 501€ 394€ 191€ 50€ 59€ 434€ 584€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
400€ 291€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
36 012€ 48 029€ 39 385€ 32 583€ 145 205€ 155 009€ 25 859€ 30 950€ 14 007€ 85 851€ 16 156€ 19 614€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
4 540€ 4 682€ 3 173€ 5 917€ 2 950€ 3 021€ 4 703€ 8 097€ 151€ 53 941€ 3 294€ 4 924€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 500€ 0€ 578€ 742€ 309€ 0€ 0€ 189€ 0€ 14 167€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
8 457€ 7 602€ 13 458€ 7 220€ 5 964€ 6 530€ 7 171€ 8 298€ 3 661€ 14 174€ 12 862€ 1€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
287€ 0€ 221€ 353€ 738€ 695€ 657€ 176€ 0€ 0€ 450€
163
12.
Zamestnanci
(331))
12 807€ 19 271€ 10 224€ 12 122€ 9 183€ 7 725€ 7 532€ 8 288€ 7 239€ 11 961€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 172€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
7 792€ 10 720€ 9 449€ 5 315€ 5 287€ 4 807€ 4 597€ 4 519€ 1 969€ 4 069€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 128€ 5 753€ 2 581€ 1 788€ 1 134€ 914€ 853€ 1 092€ 811€ 1 345€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 119 755€ 130 532€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
468 127€ 868 380€ 905 320€ 940 915€ 781 026€ 628 452€ 558 608€ 583 024€ 613 347€ 602 811€ 101 623€ 85 301€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
468 127€ 868 380€ 905 320€ 940 915€ 781 026€ 628 452€ 558 608€ 583 024€ 613 347€ 602 811€ 101 623€ 85 301€