Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
38 825€ 42 499€ 49 683€ 42 923€ 54 181€ 44 913€ 43 905€ 50 801€ 40 614€ 49 590€ 61 628€ 35 351€
02
501
Spotreba materiálu
18 085€ 18 679€ 26 091€ 19 330€ 31 189€ 22 647€ 17 148€ 21 730€ 14 637€ 23 102€ 34 031€ 13 244€
03
502
Spotreba energie
20 740€ 23 820€ 23 592€ 23 593€ 22 993€ 22 267€ 26 757€ 29 071€ 25 977€ 26 488€ 27 597€ 22 107€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
101 470€ 85 162€ 84 859€ 85 144€ 101 449€ 322 465€ 97 761€ 78 175€ 100 166€ 154 400€ 94 366€ 175 263€
07
511
Opravy a udržiavanie
16 967€ 22 865€ 17 959€ 21 204€ 18 455€ 254 195€ 44 133€ 21 576€ 38 131€ 75 944€ 33 638€ 108 909€
08
512
Cestovné
827€ 4 813€ 4 071€ 3 894€ 4 023€ 3 686€ 4 485€ 3 990€ 4 178€ 3 734€ 3 613€ 4 182€
09
513
Náklady na reprezentáciu
634€ 593€ 773€ 932€ 512€ 901€ 889€ 862€ 1 254€ 1 120€ 955€ 1 261€
10
518
Ostatné služby
83 041€ 56 890€ 62 057€ 59 113€ 78 458€ 63 682€ 48 254€ 51 746€ 56 603€ 73 602€ 56 160€ 60 911€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
250 473€ 275 300€ 244 375€ 224 499€ 219 770€ 206 763€ 178 177€ 162 090€ 155 636€ 163 389€ 144 910€ 158 269€
12
521
Mzdové náklady
181 842€ 204 464€ 176 649€ 165 367€ 161 540€ 151 765€ 130 381€ 119 279€ 120 194€ 124 960€ 110 135€ 119 133€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
60 619€ 63 133€ 60 248€ 52 119€ 51 409€ 49 662€ 42 563€ 38 101€ 30 413€ 33 701€ 30 456€ 34 024€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 012€ 7 702€ 7 478€ 7 013€ 6 820€ 5 326€ 5 233€ 4 709€ 5 029€ 4 728€ 4 319€ 5 112€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
114€ 6€ 6€ 6€ 0€ 234€ 40€ 24€ 16€ 0€ 40€ 166€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
6€ 6€ 6€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
108€ 0€ 0€ 0€ 234€ 40€ 24€ 16€ 0€ 40€ 166€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
6 690€ 3 264€ 3 210€ 1 927€ 102 305€ 5 015€ 3 258€ 2 841€ 2 968€ 4 240€ 4 022€ 5 410€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 270€ 0€ 0€ 77 614€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 857€ 1 494€
23
542
Predaný materiál
1 010€ 1 128€ 950€ 879€ 902€ 728€ 966€ 933€ 763€ 964€ 1 116€ 1 494€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 15€ 0€ 7€ 120€ 0€ 0€ 13€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 937€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 409€ 2 136€ 2 260€ 1 047€ 23 773€ 4 287€ 2 284€ 1 788€ 2 205€ 2 339€ 1 036€ 2 422€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
88 502€ 81 058€ 83 214€ 83 658€ 98 905€ 126 595€ 1 398 856€ 59 925€ 32 816€ 21 158€ 18 587€ 20 779€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
86 602€ 79 358€ 81 514€ 82 108€ 76 607€ 124 795€ 231 664€ 58 225€ 31 136€ 19 498€ 16 888€ 18 024€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 900€ 1 700€ 1 700€ 1 550€ 22 298€ 1 800€ 1 167 192€ 1 700€ 1 680€ 1 660€ 1 660€ 2 755€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 900€ 1 700€ 1 700€ 1 550€ 1 550€ 1 800€ 1 800€ 1 700€ 1 680€ 1 660€ 1 660€ 2 755€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 20 748€ 0€ 1 165 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
4 356€ 3 469€ 2 393€ 4 462€ 549€ 980€ 1 107€ 1 542€ 1 004€ 734€ 1 591€ 1 095€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 95€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 356€ 3 469€ 2 393€ 4 462€ 549€ 980€ 1 107€ 1 542€ 909€ 734€ 1 591€ 1 095€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
8 012€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
8 012€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
234 461€ 209 958€ 201 152€ 182 628€ 158 941€ 139 572€ 133 507€ 124 208€ 95 245€ 79 747€ 92 362€ 89 624€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
171 875€ 151 376€ 148 396€ 130 558€ 114 992€ 103 552€ 103 811€ 96 791€ 65 941€ 53 850€ 55 903€ 61 243€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
115€ 15€ 95€ 504€ 520€ 705€ 512€ 209€ 145€ 22€ 207€ 33€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
62 440€ 52 232€ 46 662€ 46 050€ 42 729€ 35 316€ 29 184€ 27 208€ 29 159€ 25 875€ 36 252€ 28 348€
61
587
Náklady na ostatné transfery
30€ 6 335€ 5 999€ 5 517€ 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
724 890€ 708 728€ 668 893€ 625 247€ 736 100€ 846 537€ 1 856 610€ 479 605€ 428 465€ 473 258€ 417 506€ 485 957€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
2 940€ 15 972€ 13 979€ 14 776€ 11 542€ 12 674€ 12 672€ 12 788€ 10 526€ 3 210€ 5 573€ 7 303€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 940€ 15 972€ 13 979€ 14 776€ 11 542€ 12 674€ 12 672€ 12 788€ 10 526€ 3 210€ 5 573€ 7 303€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
788 699€ 741 231€ 700 029€ 666 538€ 621 559€ 571 554€ 551 744€ 474 590€ 457 603€ 415 405€ 451 662€ 482 540€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
746 810€ 702 492€ 668 315€ 631 543€ 589 819€ 538 945€ 520 317€ 443 286€ 429 096€ 384 926€ 424 466€ 455 885€
82
633
Výnosy z poplatkov
41 889€ 38 739€ 31 714€ 34 995€ 31 740€ 32 609€ 31 427€ 31 304€ 28 507€ 30 479€ 27 196€ 26 655€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
13 755€ 11 926€ 10 114€ 10 742€ 88 040€ 119 472€ 260 281€ 8 357€ 7 011€ 8 412€ 11 131€ 10 157€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 270€ 78€ 46€ 1 570€ 77 614€ 0€ 0€ 0€ 0€ 420€ 1 857€ 1 494€
85
642
Tržby z predaja materiálu
660€ 720€ 660€ 640€ 680€ 560€ 680€ 800€ 740€ 886€ 820€ 1 029€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
9 825€ 11 128€ 9 408€ 8 532€ 9 746€ 118 912€ 259 601€ 7 557€ 6 271€ 7 106€ 8 454€ 7 634€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 700€ 1 700€ 1 550€ 1 550€ 22 548€ 1 800€ 1 700€ 1 680€ 1 660€ 1 660€ 1 427€ 6 705€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 700€ 1 700€ 1 550€ 1 550€ 22 548€ 1 800€ 1 700€ 1 680€ 1 660€ 1 660€ 1 427€ 6 705€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 800€ 1 800€ 1 700€ 1 680€ 1 660€ 1 660€ 1 427€ 6 705€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 700€ 1 700€ 1 550€ 1 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 20 748€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
89€ 79€ 185€ 630€ 57€ 202€ 29€ 5€ 3€ 19€ 38€ 57€
102
662
Úroky
89€ 79€ 185€ 630€ 57€ 202€ 29€ 5€ 3€ 19€ 38€ 57€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
427 146€ 59 683€ 46 000€ 47 625€ 43 275€ 204 862€ 99 320€ 73 189€ 48 936€ 81 452€ 73 875€ 24 198€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
6 578€ 18 618€ 6 386€ 8 349€ 11 444€ 90 365€ 18 209€ 13 315€ 34 661€ 73 312€ 33 109€ 23 302€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
35 861€ 35 771€ 35 771€ 35 433€ 31 075€ 66 668€ 30 911€ 30 713€ 6 275€ 8 140€ 40 719€ 896€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
369 012€ 3 214€ 0€ 0€ 47 640€ 50 200€ 29 160€ 8 000€ 0€ 47€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 079€ 2 079€ 3 843€ 3 843€ 756€ 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
13 617€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 234 329€ 830 591€ 771 857€ 741 860€ 787 022€ 910 564€ 925 746€ 570 609€ 525 739€ 510 158€ 543 706€ 530 960€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
509 440€ 121 863€ 102 965€ 116 614€ 50 922€ 64 027€ -930 865€ 91 004€ 97 274€ 36 900€ 126 200€ 45 003€
136
591
Splatná daň z príjmov
17€ 0€ 31€ 87€ 10€ 50€ 5€ 1€ 110€ 1€ 6€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
509 423€ 121 863€ 102 933€ 116 527€ 50 912€ 63 977€ -930 870€ 91 003€ 97 164€ 36 899€ 126 194€ 45 003€