Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
3 441 809€ 3 420 038€ 2 742 181€ 3 123 148€ 2 946 088€
02
501
Spotreba materiálu
2 196 907€ 2 195 512€ 1 718 058€ 1 878 493€ 1 885 439€
03
502
Spotreba energie
1 242 446€ 1 224 526€ 1 023 941€ 1 242 217€ 1 060 649€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 456€ 0€ 182€ 2 437€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 752 944€ 2 876 175€ 2 951 635€ 4 750 917€ 3 963 983€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 087 571€ 1 110 216€ 1 008 965€ 2 470 472€ 1 957 769€
08
512
Cestovné
66 800€ 66 571€ 59 721€ 96 029€ 92 748€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 647€ 1 697€ 1 830€ 2 030€ 1 817€
10
518
Ostatné služby
1 596 926€ 1 697 691€ 1 881 120€ 2 182 387€ 1 911 649€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
42 192 661€ 42 485 091€ 41 479 726€ 41 027 671€ 33 829 889€
12
521
Mzdové náklady
30 292 842€ 30 399 869€ 29 787 008€ 29 431 302€ 24 147 612€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
10 078 732€ 10 111 822€ 9 841 841€ 9 728 800€ 8 001 817€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 44 345€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 748 357€ 1 899 528€ 1 774 000€ 1 792 988€ 1 636 114€
16
528
Ostatné sociálne náklady
72 730€ 73 871€ 76 878€ 74 581€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
84 372€ 65 986€ 37 339€ 38 555€ 312 395€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
52 269€ 32 563€ 30 244€ 29 213€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
32 103€ 33 423€ 7 096€ 9 341€ 312 395€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
439 752€ 449 862€ 555 550€ 569 386€ 22 310€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
647€ 43 737€ 145 736€ 158 955€ 1 889€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 50€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
10 492€ 0€ 0€ 0€ 4 343€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
421 253€ 406 075€ 409 714€ 410 331€ 14 813€
28
549
Manká a škody
7 359€ 0€ 100€ 100€ 1 265€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
4 422 443€ 4 540 519€ 4 887 266€ 4 840 310€ 4 875 558€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 406 658€ 2 648 101€ 2 984 913€ 2 963 464€ 3 223 934€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 015 784€ 1 892 418€ 1 902 352€ 1 876 845€ 1 651 624€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 902 352€ 1 876 845€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 015 784€ 1 892 418€ 0€ 0€ 1 651 624€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 871€ 2 055€ 1 163€ 1 900€ 74 103€
43
563
Kurzové straty
2€ 7€ 308€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 869€ 2 048€ 855€ 1 899€ 74 103€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
4 774 368€ 6 730 454€ 6 691 832€ 7 585 057€ 5 456 852€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 27 765€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
3 109 415€ 6 396 649€ 5 953 120€ 6 692 678€ 5 121 720€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 664 953€ 306 040€ 738 712€ 892 379€ 335 131€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
58 110 219€ 60 570 180€ 59 346 693€ 61 936 943€ 51 481 176€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
332 848€ 360 314€ 415 026€ 1 323 989€ 19 133€
67
602
Tržby z predaja služieb
332 848€ 360 314€ 415 026€ 1 323 989€ 19 133€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 433€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 433€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
5 655 495€ 6 359 264€ 6 276 184€ 7 116 667€ 4 623 169€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
151 744€ 50 518€ 170 706€ 90 602€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 766€ 1 918€ 890€ 302€ 66€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 845 013€ 5 709 217€ 5 913 116€ 6 524 790€ 3 816 736€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
654 973€ 597 611€ 191 472€ 500 973€ 806 366€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 892 418€ 1 897 593€ 1 770 420€ 2 661 950€ 247 850€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 892 418€ 1 897 593€ 1 770 420€ 2 661 950€ 247 850€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 897 593€ 1 770 420€ 1 583 735€ 247 850€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 892 418€ 0€ 0€ 1 078 215€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
7€ 8€ 35€ 7€ 0€
103
663
Kurzové zisky
7€ 8€ 35€ 7€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
51 876 754€ 52 585 588€ 52 475 102€ 51 255 531€ 46 217 833€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
49 463 176€ 49 890 250€ 49 330 860€ 48 118 982€ 42 993 899€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 131 047€ 2 418 426€ 2 848 879€ 2 890 936€ 3 223 934€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
271 979€ 271 831€ 281 539€ 214 271€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 272€ 3 500€ 13 593€ 14 130€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 279€ 1 580€ 231€ 17 212€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
59 757 523€ 61 202 766€ 60 936 767€ 62 358 144€ 51 108 418€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
1 647 304€ 632 586€ 1 590 074€ 421 201€ -372 758€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1 647 304€ 632 586€ 1 590 074€ 421 201€ -372 758€