Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 981 899€ 2 214 043€ 1 989 704€ 1 982 072€ 2 026 206€ 2 060 306€ 2 102 570€ 2 107 849€ 2 196 640€ 2 083 061€ 2 031 735€ 1 948 127€ 2 186 913€
02
501
Spotreba materiálu
1 540 839€ 1 720 841€ 1 579 779€ 1 568 852€ 1 639 511€ 1 626 475€ 1 668 797€ 1 607 408€ 1 621 081€ 1 541 410€ 1 560 159€ 1 456 511€ 1 562 183€
03
502
Spotreba energie
441 060€ 493 201€ 409 925€ 413 220€ 386 695€ 433 831€ 433 773€ 500 441€ 575 558€ 541 651€ 471 576€ 491 615€ 611 086€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 13 644€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
608 586€ 529 152€ 575 187€ 510 317€ 438 721€ 438 833€ 417 707€ 434 728€ 455 215€ 449 725€ 519 368€ 490 720€ 618 600€
07
511
Opravy a udržiavanie
155 802€ 86 481€ 166 441€ 114 634€ 73 850€ 81 131€ 45 772€ 34 322€ 37 861€ 57 902€ 153 622€ 74 715€ 174 815€
08
512
Cestovné
12 158€ 15 207€ 14 781€ 10 084€ 12 438€ 12 182€ 11 935€ 11 747€ 10 692€ 10 973€ 11 090€ 9 251€ 11 215€
09
513
Náklady na reprezentáciu
436€ 1 265€ 1 802€ 920€ 552€ 620€ 620€ 1 078€ 480€ 623€ 316€ 242€ 514€
10
518
Ostatné služby
440 191€ 426 199€ 392 163€ 384 680€ 351 880€ 344 901€ 359 380€ 387 581€ 406 182€ 380 227€ 354 341€ 406 513€ 432 055€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
10 924 663€ 9 224 689€ 8 121 618€ 7 694 815€ 7 273 375€ 6 870 944€ 6 782 268€ 6 355 303€ 5 977 192€ 5 944 102€ 6 012 224€ 5 773 794€ 5 238 499€
12
521
Mzdové náklady
7 182 264€ 6 145 980€ 5 339 211€ 5 026 446€ 4 913 290€ 4 601 873€ 4 612 392€ 4 385 847€ 4 209 643€ 4 161 360€ 4 233 430€ 4 061 821€ 3 620 404€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
3 001 769€ 2 594 935€ 2 287 308€ 2 110 894€ 2 042 361€ 1 914 888€ 1 910 947€ 1 798 394€ 1 642 204€ 1 634 970€ 1 625 775€ 1 529 964€ 1 436 196€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 076€ 9 511€ 6 458€ 5 417€ 4 891€ 4 135€ 3 873€ 3 072€ 1 520€ 950€ 511€ 753€ 753€
15
527
Zákonné sociálne náklady
670 942€ 422 844€ 438 164€ 501 513€ 267 142€ 306 722€ 213 548€ 128 428€ 87 095€ 108 572€ 109 859€ 103 546€ 140 176€
16
528
Ostatné sociálne náklady
57 611€ 51 418€ 50 477€ 50 545€ 45 690€ 43 326€ 41 508€ 39 563€ 36 730€ 38 250€ 42 650€ 77 710€ 40 970€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
90 387€ 46 874€ 47 284€ 48 946€ 43 519€ 37 374€ 41 099€ 41 337€ 39 493€ 29 815€ 29 899€ 33 647€ 13 689€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
31 221€ 24 883€ 24 298€ 24 396€ 19 035€ 14 909€ 18 660€ 19 275€ 12 486€ 14 023€ 14 023€ 15 565€ 13 669€
20
538
Ostatné dane a poplatky
59 167€ 21 991€ 22 986€ 24 550€ 24 484€ 22 466€ 22 439€ 22 062€ 27 006€ 15 792€ 15 876€ 18 082€ 20€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 029 315€ 1 011 574€ 846 413€ 715 276€ 669 493€ 606 349€ 589 281€ 603 312€ 591 652€ 582 778€ 558 102€ 385 557€ 775 746€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 92€ 519€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2€ 0€ 2€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2 342€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
111 196€ 113 362€ 1 036€ 2 857€ 17 154€ 1 895€ 2 315€ 230€ 20 427€ 2 820€ 419€ 16 660€ 236 818€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
917 993€ 898 114€ 841 649€ 710 035€ 651 001€ 604 339€ 586 720€ 588 750€ 570 835€ 579 511€ 552 196€ 368 408€ 536 693€
28
549
Manká a škody
126€ 98€ 3 728€ 2 385€ 1 338€ 115€ 246€ 14 332€ 390€ 448€ 3 143€ 396€ 1 714€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
160 236€ 137 318€ 124 291€ 203 219€ 352 650€ 370 871€ 409 060€ 415 747€ 335 777€ 428 551€ 433 388€ 477 870€ 475 949€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
156 850€ 135 667€ 121 225€ 195 777€ 339 901€ 330 469€ 326 130€ 329 864€ 306 911€ 406 559€ 414 061€ 430 733€ 448 168€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 386€ 1 651€ 3 066€ 7 442€ 12 750€ 40 402€ 82 930€ 85 883€ 28 866€ 21 992€ 19 327€ 47 137€ 27 781€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 570€ 8 055€ 34 495€ 77 915€ 80 634€ 20 232€ 11 076€ 7 045€ 28 330€ 623€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 386€ 1 651€ 3 066€ 3 872€ 4 695€ 5 907€ 5 015€ 5 249€ 8 634€ 10 916€ 12 282€ 18 807€ 27 158€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
70€ 64€ 555€ 566€ 546€ 552€ 1 986€ 1 742€ 573€ 2 029€ 3 728€ 4 930€ 6 267€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
6€ 6€ 5€ 7€ 15€ 0€ 7€ 0€ 10€ 4€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
70€ 58€ 555€ 560€ 541€ 552€ 1 979€ 1 727€ 573€ 2 022€ 3 728€ 4 920€ 6 263€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 238 588€ 2 250 011€ 2 174 901€ 1 995 670€ 1 913 625€ 1 672 703€ 1 624 535€ 1 707 383€ 1 679 318€ 1 642 611€ 1 574 141€ 1 362 672€ 1 653 706€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
2€ 651€ 1 012€ 1 554€ 2 556€ 192€ 8 826€ 16 033€ 349€ 565€ 193€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
2 068 204€ 2 096 719€ 2 004 667€ 1 812 887€ 1 704 884€ 1 486 009€ 1 466 578€ 1 524 849€ 1 477 017€ 1 438 139€ 1 380 135€ 1 188 626€ 1 653 513€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
170 384€ 153 290€ 169 583€ 181 771€ 207 187€ 184 137€ 157 957€ 182 342€ 193 475€ 188 439€ 193 656€ 173 481€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
17 033 745€ 15 413 724€ 13 879 953€ 13 150 882€ 12 718 135€ 12 057 932€ 11 968 507€ 11 667 402€ 11 275 859€ 11 162 672€ 11 162 586€ 10 477 316€ 10 969 368€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 555 686€ 1 598 556€ 1 477 136€ 1 282 671€ 1 208 157€ 1 076 969€ 1 053 852€ 1 084 565€ 1 051 581€ 1 085 826€ 1 073 556€ 892 919€ 1 234 832€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
1 303€ 447€ 1 387€ 2 061€ 1 759€ 3 986€ 6 667€ 16 122€ 13 932€ 23 142€ 25 881€ 41 095€ 32 560€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 554 384€ 1 598 109€ 1 475 749€ 1 280 610€ 1 206 397€ 1 072 983€ 1 047 185€ 1 068 443€ 1 037 649€ 1 062 685€ 1 047 675€ 851 823€ 1 202 272€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-754€ -320€ -506€ -3 855€ -4 133€ -460€ -3 379€ -7 096€ -1 629€ 6 318€ 3 495€ -7 933€ 558€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 653€ 0€ -887€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
-904€ -105€ -1 506€ -1 882€ -1 832€ -660€ -327€ -5 445€ -3 172€ 3 530€ 1 572€ -7 450€ 1 624€
73
614
Zmena stavu zvierat
150€ -215€ 1 000€ -1 973€ -2 301€ 200€ -3 052€ -1 651€ 1 544€ 2 788€ 1 270€ -483€ -179€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
93 347€ 89 261€ 89 732€ 21 047€ 27 266€ 26 757€ 23 862€ 35 362€ 8 105€ 7 277€ 8 086€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
4 753€ 5 445€ 6 337€ 8 471€ 2 727€ 9 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
88 594€ 83 817€ 83 395€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
12 576€ 24 540€ 17 569€ 23 862€ 35 362€ 8 105€ 7 277€ 8 086€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
845 918€ 817 470€ 751 394€ 715 374€ 709 189€ 850 985€ 888 286€ 821 991€ 827 604€ 707 857€ 499 932€ 476 691€ 643 006€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 591€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
40€ 0€ 0€ 0€ 62€ 519€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 671€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
154 024€ 143 684€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 215 976€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
691 894€ 673 786€ 751 394€ 715 374€ 709 189€ 850 947€ 888 246€ 820 400€ 825 933€ 707 857€ 499 932€ 476 629€ 426 511€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 856€ 3 398€ 6 050€ 13 623€ 53 918€ 80 346€ 85 372€ 26 847€ 49 296€ 12 438€ 39 130€ 40 299€ 55 195€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 856€ 3 398€ 6 050€ 13 623€ 53 918€ 80 346€ 85 372€ 26 847€ 49 296€ 12 438€ 39 130€ 40 299€ 55 195€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 15 544€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 570€ 8 055€ 34 495€ 77 915€ 80 634€ 20 232€ 11 076€ 7 045€ 28 330€ 623€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 11 408€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 856€ 3 398€ 2 480€ 5 568€ 19 423€ 2 431€ 4 738€ 6 615€ 38 220€ 5 393€ 10 801€ 39 677€ 28 243€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
14 658 846€ 12 711 214€ 11 579 306€ 11 125 262€ 10 747 484€ 10 046 749€ 9 924 499€ 9 614 214€ 9 473 265€ 9 327 324€ 9 546 084€ 8 968 712€ 8 910 067€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
14 212 348€ 12 369 378€ 11 188 575€ 10 737 191€ 10 138 387€ 9 728 713€ 9 603 103€ 9 284 915€ 9 168 211€ 8 922 160€ 9 132 326€ 8 537 979€ 8 461 898€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
151 236€ 130 054€ 114 858€ 185 558€ 318 635€ 311 507€ 312 543€ 320 737€ 303 495€ 404 556€ 413 260€ 430 235€ 447 670€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
290 294€ 208 689€ 267 330€ 192 226€ 280 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 470€ 2 595€ 7 290€ 8 238€ 7 799€ 4 366€ 6 690€ 6 400€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
498€ 498€ 1 252€ 2 049€ 2 163€ 2 163€ 2 163€ 2 163€ 1 409€ 608€ 498€ 498€ 498€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
17 155 900€ 15 219 579€ 13 903 112€ 13 154 121€ 12 741 882€ 12 081 346€ 11 972 494€ 11 575 883€ 11 408 223€ 11 147 041€ 11 170 283€ 10 370 690€ 10 843 657€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
122 155€ -194 145€ 23 159€ 3 239€ 23 747€ 23 414€ 3 987€ -91 519€ 132 364€ -15 631€ 7 697€ -106 626€ -125 710€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
122 155€ -194 145€ 23 159€ 3 239€ 23 747€ 23 414€ 3 987€ -91 519€ 132 364€ -15 631€ 7 697€ -106 626€ -125 710€