Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 493 282€ 2 244 980€ 2 744 908€ 2 498 775€ 2 363 433€ 2 406 680€ 2 362 436€ 2 267 314€ 2 371 538€ 2 479 227€ 2 171 498€ 2 185 297€ 2 133 336€ 2 257 037€
02
501
Spotreba materiálu
2 151 891€ 1 844 515€ 2 251 587€ 2 125 823€ 1 957 784€ 1 994 449€ 1 953 481€ 1 911 832€ 1 884 615€ 1 967 239€ 1 639 480€ 1 639 414€ 1 586 106€ 1 650 740€
03
502
Spotreba energie
341 391€ 400 465€ 493 321€ 372 952€ 405 649€ 412 232€ 408 955€ 355 482€ 486 922€ 499 565€ 513 175€ 529 274€ 532 236€ 594 135€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
12 423€ 18 843€ 16 608€ 14 994€ 12 163€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
646 979€ 608 057€ 566 270€ 570 172€ 568 812€ 421 433€ 395 926€ 371 782€ 381 635€ 376 464€ 367 174€ 462 883€ 505 825€ 578 889€
07
511
Opravy a udržiavanie
225 744€ 163 457€ 175 213€ 243 532€ 242 626€ 111 344€ 96 527€ 82 148€ 110 912€ 68 613€ 61 498€ 112 328€ 132 570€ 229 207€
08
512
Cestovné
37 091€ 38 755€ 31 360€ 12 164€ 12 151€ 10 512€ 8 441€ 7 622€ 8 634€ 7 349€ 6 498€ 7 645€ 7 988€ 8 431€
09
513
Náklady na reprezentáciu
580€ 638€ 937€ 871€ 480€ 480€ 480€ 480€ 453€ 319€ 669€ 1 314€ 763€ 634€
10
518
Ostatné služby
383 564€ 405 208€ 358 759€ 313 605€ 313 555€ 299 097€ 290 478€ 281 532€ 261 636€ 300 183€ 298 509€ 341 597€ 364 505€ 340 618€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 908 976€ 9 333 135€ 8 170 872€ 6 882 038€ 6 364 152€ 6 126 810€ 5 726 294€ 5 609 561€ 5 357 579€ 5 262 350€ 5 152 171€ 5 348 771€ 5 306 885€ 4 626 990€
12
521
Mzdové náklady
6 531 886€ 6 321 847€ 5 577 106€ 4 688 585€ 4 378 146€ 4 205 652€ 3 916 549€ 3 897 460€ 3 754 068€ 3 733 152€ 3 656 032€ 3 813 214€ 3 760 110€ 3 279 084€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 573 172€ 2 516 056€ 2 241 597€ 1 894 792€ 1 751 340€ 1 700 679€ 1 588 544€ 1 586 457€ 1 495 546€ 1 424 215€ 1 388 841€ 1 417 414€ 1 404 272€ 1 214 484€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 154€ 14 511€ 10 638€ 7 344€ 3 971€ 3 978€ 1 831€ 556€ 438€ 478€ 478€ 249€ 239€ 1 828€
15
527
Zákonné sociálne náklady
742 205€ 437 186€ 299 629€ 252 701€ 195 843€ 184 403€ 186 763€ 93 179€ 73 135€ 67 394€ 72 739€ 79 213€ 77 734€ 131 593€
16
528
Ostatné sociálne náklady
45 558€ 43 535€ 41 902€ 38 616€ 34 852€ 32 098€ 32 607€ 31 908€ 34 392€ 37 111€ 34 081€ 38 681€ 64 530€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
42 173€ 41 753€ 44 152€ 43 703€ 42 992€ 43 446€ 37 701€ 37 356€ 37 335€ 33 981€ 21 377€ 21 350€ 21 350€ 18 602€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
22 910€ 22 838€ 28 030€ 27 967€ 28 431€ 28 444€ 24 846€ 24 832€ 24 830€ 22 848€ 21 377€ 21 350€ 21 350€ 18 602€
20
538
Ostatné dane a poplatky
19 263€ 18 915€ 16 122€ 15 736€ 14 561€ 15 001€ 12 855€ 12 524€ 12 505€ 11 133€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
469 482€ 567 885€ 623 479€ 449 652€ 412 741€ 447 259€ 422 644€ 439 264€ 420 949€ 431 161€ 400 924€ 354 839€ 388 986€ 301 522€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 931€ 0€ 0€ 0€ 1 138€ 1 790€
23
542
Predaný materiál
10 266€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
96€ 67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 000€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
100 314€ 117 070€ 120 287€ 388€ 12 302€ 360€ 690€ 120€ 243€ 86€ 261€ 0€ 177€ 170€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
358 902€ 440 788€ 503 191€ 449 140€ 396 439€ 446 832€ 421 953€ 439 145€ 420 541€ 431 075€ 400 663€ 354 439€ 386 990€ 299 562€
28
549
Manká a škody
125€ 166€ 0€ 0€ 0€ 680€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
364 144€ 365 765€ 407 785€ 429 672€ 455 073€ 606 721€ 657 168€ 683 853€ 577 313€ 531 617€ 536 451€ 520 521€ 505 440€ 539 257€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
350 540€ 347 794€ 379 139€ 399 472€ 434 453€ 551 252€ 578 081€ 548 597€ 503 265€ 482 582€ 514 875€ 472 689€ 481 153€ 493 522€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
13 605€ 17 971€ 28 646€ 30 199€ 20 620€ 55 469€ 79 087€ 135 256€ 74 048€ 49 035€ 21 576€ 47 832€ 24 287€ 45 735€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 453€ 14 095€ 25 622€ 27 200€ 18 000€ 48 100€ 75 218€ 132 475€ 72 226€ 44 719€ 20 615€ 40 233€ 14 067€ 32 070€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 152€ 3 876€ 3 024€ 2 999€ 2 620€ 7 369€ 3 869€ 2 781€ 1 822€ 4 316€ 961€ 7 599€ 10 220€ 13 665€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
145€ 133€ 192€ 1 966€ 2 513€ 2 334€ 2 004€ 4 124€ 2 613€ 8 126€ 9 117€ 8 392€ 12 768€ 13 129€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 9€ 0€ 35€ 39€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
145€ 133€ 192€ 1 966€ 2 513€ 2 334€ 2 004€ 4 124€ 2 613€ 8 118€ 9 117€ 8 357€ 12 729€ 13 129€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 157 074€ 1 976 911€ 2 391 140€ 2 037 889€ 2 057 856€ 2 170 234€ 1 987 110€ 2 123 569€ 1 997 952€ 1 924 107€ 1 882 116€ 1 860 264€ 1 963 672€ 1 916 193€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
3 292€ 110€ 2 235€ 380€ 6 224€ 610€ 6 083€ 1 170€ 3 641€ 7 921€ 1 500€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
2 101 460€ 1 922 701€ 2 285 505€ 1 957 688€ 1 951 234€ 2 049 144€ 1 890 981€ 1 973 380€ 1 893 144€ 1 834 561€ 1 762 827€ 1 717 534€ 1 824 961€ 1 811 547€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
55 614€ 50 918€ 105 524€ 77 966€ 106 241€ 121 090€ 96 129€ 143 965€ 104 199€ 83 462€ 118 119€ 139 089€ 130 790€ 103 146€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
16 082 255€ 15 138 619€ 14 948 797€ 12 913 866€ 12 267 572€ 12 224 917€ 11 591 282€ 11 536 824€ 11 146 913€ 11 047 033€ 10 540 826€ 10 762 316€ 10 838 262€ 10 251 619€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 790 083€ 1 592 501€ 1 994 266€ 1 640 536€ 1 645 384€ 1 737 825€ 1 606 761€ 1 677 690€ 1 569 205€ 1 509 745€ 1 524 547€ 1 479 492€ 1 652 009€ 1 547 664€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
1 261 073€ 986 012€ 1 336 361€ 1 104 758€ 1 190 353€ 1 142 665€ 1 038 381€ 1 114 939€ 996 645€ 922 833€ 929 809€ 760 396€ 848 290€ 952 775€
67
602
Tržby z predaja služieb
529 010€ 606 489€ 657 905€ 535 778€ 455 030€ 595 160€ 568 379€ 562 751€ 572 560€ 573 133€ 573 839€ 700 344€ 786 953€ 581 175€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
13 780€ 20 898€ 18 752€ 16 766€ 13 714€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-82 601€ -215 177€ -2 782€ 31 265€ -66 276€ 18 287€ 10 483€ 42 938€ 19 554€ -3 878€ -34 511€ 45 202€ 41 072€ -24 696€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
-5 956€ -10 238€ -2 335€ 2 483€ -3 597€ -4 777€ 4 175€ -9 358€ 9 203€ 1 087€ 9 681€ -17 212€ 13 962€ 29 527€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ -14 361€
72
613
Zmena stavu výrobkov
2 730€ -80 946€ 17 574€ 25 288€ -53 986€ -6 802€ 21 179€ 45 919€ -26 813€ 18 852€ -34 173€ 47 069€ 21 431€ 339€
73
614
Zmena stavu zvierat
-79 375€ -123 994€ -18 022€ 3 494€ -8 694€ 29 865€ -14 872€ 6 376€ 37 164€ -23 817€ -10 019€ 15 344€ 5 679€ -40 200€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
96 533€ 154 262€ 250 867€ 235 385€ 231 726€ 294 561€ 226 001€ 111 287€ 125 227€ 117 300€ 138 987€ 29 285€ 148 945€ 42 812€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
96 533€ 149 254€ 238 688€ 222 039€ 215 724€ 274 266€ 204 608€ 80 890€ 107 831€ 106 180€ 134 925€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
5 008€ 12 179€ 13 345€ 16 002€ 20 295€ 21 393€ 30 397€ 17 395€ 11 120€ 4 063€ 29 285€ 148 945€ 42 812€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
494 857€ 548 765€ 573 348€ 450 148€ 456 500€ 434 735€ 609 826€ 632 229€ 583 621€ 672 371€ 486 838€ 368 686€ 303 386€ 380 725€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 750€ 7 015€ 5 000€ 8 443€ 9 787€ 693€ 0€ 1 939€ 0€ 664€
85
642
Tržby z predaja materiálu
10 455€ 104€ 96€ 72€ 45€ 50€ 77€ 45€ 158€ 606€ 0€ 18€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
279€ 2€ 1 956€ 1 709€ 17 210€ 12 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
103 869€ 116 629€ 137 384€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
380 254€ 432 031€ 435 869€ 444 192€ 453 041€ 410 438€ 604 781€ 611 454€ 573 757€ 671 633€ 486 681€ 366 142€ 303 386€ 380 043€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
35 419€ 11 031€ 29 466€ 19 655€ 61 830€ 81 134€ 131 756€ 78 157€ 55 482€ 10 955€ 48 250€ 26 682€ 62 248€ 21 117€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
35 419€ 11 031€ 29 466€ 19 655€ 61 830€ 81 134€ 131 756€ 78 157€ 55 482€ 10 955€ 48 250€ 26 682€ 62 248€ 21 117€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 217€ 8 500€ 27 200€ 18 000€ 45 100€ 78 218€ 129 475€ 73 624€ 43 860€ 8 485€ 10 646€ 14 067€ 32 070€ 21 031€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 202€ 2 531€ 2 266€ 1 655€ 16 730€ 2 916€ 2 281€ 4 533€ 11 622€ 2 470€ 37 604€ 12 615€ 30 178€ 86€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 4€ 4€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 4€ 4€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
13 733 088€ 12 936 187€ 11 982 877€ 10 671 541€ 9 891 210€ 9 772 150€ 9 073 098€ 8 978 119€ 8 764 696€ 8 699 667€ 8 345 856€ 8 717 880€ 8 834 357€ 8 224 105€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
13 014 758€ 12 452 069€ 11 438 290€ 10 071 813€ 9 304 782€ 9 084 953€ 8 516 837€ 8 411 381€ 8 230 158€ 8 228 699€ 7 875 714€ 8 214 031€ 8 389 216€ 7 728 792€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
281 496€ 273 249€ 296 650€ 313 611€ 343 335€ 460 928€ 482 913€ 446 919€ 403 922€ 396 802€ 422 387€ 441 005€ 440 243€ 494 545€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
372 351€ 147 671€ 182 870€ 218 885€ 177 089€ 160 436€ 2 945€ 41 153€ 55 679€ 5 966€ 2 985€ 54 979€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
13 508€ 13 856€ 13 856€ 13 856€ 13 856€ 12 993€ 19 265€ 24 476€ 24 476€ 13 773€ 8 669€ 3 651€ 3 651€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 635€ 309€ 2 183€ 2 539€ 837€ 3 889€ 160€ 4 128€ 6 153€ 2 761€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
49 341€ 49 341€ 50 901€ 53 376€ 49 965€ 50 300€ 50 300€ 50 300€ 50 300€ 50 300€ 29 947€ 1 454€ 1 246€ 767€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
16 067 379€ 15 027 569€ 14 828 042€ 13 048 529€ 12 220 374€ 12 338 692€ 11 657 924€ 11 520 419€ 11 117 784€ 11 006 162€ 10 509 967€ 10 667 227€ 11 042 021€ 10 191 731€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-14 876€ -111 051€ -120 755€ 134 663€ -47 197€ 113 775€ 66 642€ -16 405€ -29 129€ -40 872€ -30 859€ -95 089€ 203 759€ -59 888€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-14 876€ -111 051€ -120 755€ 134 663€ -47 197€ 113 775€ 66 642€ -16 405€ -29 129€ -40 872€ -30 859€ -95 089€ 203 759€ -59 888€