Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 819 616€ 1 824 898€ 1 790 022€ 1 721 370€ 1 604 098€ 1 580 586€ 1 743 784€ 1 855 627€ 1 819 786€ 1 681 741€ 1 580 600€ 1 600 991€ 1 710 645€
02
501
Spotreba materiálu
1 267 257€ 1 236 356€ 1 223 359€ 1 140 849€ 1 069 921€ 997 651€ 1 108 904€ 1 155 044€ 1 047 434€ 957 538€ 920 224€ 910 502€ 954 000€
03
502
Spotreba energie
456 520€ 479 855€ 455 157€ 466 192€ 435 692€ 481 497€ 541 666€ 618 207€ 686 024€ 634 672€ 576 383€ 610 076€ 690 012€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
95 840€ 108 686€ 111 505€ 114 330€ 98 485€ 101 438€ 93 214€ 82 376€ 86 329€ 89 530€ 83 994€ 80 414€ 66 632€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
492 777€ 542 354€ 465 423€ 366 505€ 337 837€ 388 515€ 335 057€ 384 940€ 352 015€ 321 604€ 291 291€ 339 593€ 352 641€
07
511
Opravy a udržiavanie
140 548€ 136 831€ 137 263€ 78 718€ 67 323€ 107 870€ 66 034€ 117 065€ 83 532€ 67 693€ 47 194€ 71 244€ 58 807€
08
512
Cestovné
26 327€ 31 752€ 16 592€ 9 782€ 8 826€ 4 327€ 5 166€ 4 169€ 4 869€ 5 370€ 6 409€ 4 974€ 6 498€
09
513
Náklady na reprezentáciu
680€ 794€ 421€ 1 147€ 378€ 423€ 409€ 471€ 369€ 474€ 596€ 559€ 662€
10
518
Ostatné služby
325 221€ 372 977€ 311 147€ 276 858€ 261 310€ 275 895€ 263 448€ 263 234€ 263 245€ 248 067€ 237 092€ 262 816€ 286 675€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 264 087€ 8 035 341€ 6 747 339€ 6 255 606€ 5 956 236€ 5 450 426€ 5 530 916€ 5 167 514€ 4 981 114€ 4 985 935€ 5 085 923€ 5 003 637€ 4 483 729€
12
521
Mzdové náklady
6 218 176€ 5 434 770€ 4 610 437€ 4 279 130€ 4 043 062€ 3 770 656€ 3 814 653€ 3 631 562€ 3 553 154€ 3 556 088€ 3 645 568€ 3 555 381€ 3 165 837€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 485 153€ 2 195 536€ 1 855 591€ 1 685 390€ 1 584 265€ 1 481 146€ 1 499 786€ 1 397 405€ 1 306 879€ 1 301 215€ 1 317 108€ 1 279 945€ 1 169 432€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
15 749€ 12 701€ 7 672€ 4 440€ 3 795€ 3 737€ 3 843€ 3 980€ 4 457€ 3 824€ 1 879€ 1 905€ 1 812€
15
527
Zákonné sociálne náklady
541 349€ 389 578€ 273 639€ 286 645€ 322 077€ 185 408€ 200 735€ 128 430€ 115 298€ 124 808€ 120 229€ 161 829€ 146 648€
16
528
Ostatné sociálne náklady
3 660€ 2 756€ 3 037€ 9 480€ 11 899€ 6 137€ 1 326€ 0€ 1 139€ 4 576€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
64 112€ 52 175€ 52 038€ 51 921€ 52 487€ 52 932€ 56 050€ 56 050€ 55 584€ 38 475€ 38 508€ 38 508€ 22 975€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
62 325€ 35 188€ 35 050€ 35 050€ 49 734€ 35 091€ 35 091€ 35 091€ 35 805€ 20 792€ 20 792€ 20 792€ 20 840€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 787€ 16 987€ 16 988€ 16 871€ 2 753€ 17 841€ 20 959€ 20 959€ 19 779€ 17 683€ 17 716€ 17 716€ 2 136€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
606 012€ 617 774€ 418 079€ 291 794€ 237 668€ 223 024€ 251 071€ 198 922€ 223 244€ 215 338€ 221 550€ 174 655€ 278 396€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 877€ 0€ 0€ 332€
26
546
Odpis pohľadávky
128 993€ 125 469€ 16 180€ 186€ 1 543€ 4 938€ 234€ 169€ 201€ 13 511€ 3 343€ 3 224€ 61 614€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
476 454€ 492 232€ 401 790€ 291 609€ 235 878€ 218 086€ 250 837€ 198 671€ 222 668€ 200 560€ 217 512€ 169 139€ 214 395€
28
549
Manká a škody
464€ 73€ 108€ 246€ 21€ 375€ 390€ 694€ 2 292€ 2 054€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
221 812€ 216 538€ 176 770€ 172 237€ 194 746€ 177 132€ 151 680€ 181 795€ 162 154€ 257 631€ 308 093€ 359 618€ 380 511€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
209 314€ 205 827€ 165 875€ 163 261€ 186 725€ 171 301€ 140 651€ 152 440€ 140 830€ 237 488€ 286 715€ 313 183€ 353 481€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
12 498€ 10 711€ 10 895€ 8 976€ 8 021€ 5 830€ 11 029€ 29 355€ 21 324€ 20 143€ 21 378€ 46 435€ 27 031€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 665€ 24 735€ 16 779€ 16 757€ 13 674€ 23 767€ 13 726€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 498€ 10 711€ 10 895€ 8 976€ 8 021€ 5 830€ 3 364€ 4 620€ 4 545€ 3 387€ 7 705€ 22 668€ 13 305€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
81€ 105€ 246€ 316€ 365€ 373€ 927€ 1 350€ 1 477€ 1 708€ 1 744€ 4 427€ 4 619€
43
563
Kurzové straty
10€ 5€ 2€ 4€ 3€ 3€ 71€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
81€ 105€ 246€ 305€ 359€ 373€ 925€ 1 350€ 1 473€ 1 705€ 1 741€ 4 356€ 4 619€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 567 974€ 1 645 215€ 1 508 301€ 1 284 513€ 1 163 931€ 1 026 910€ 1 086 142€ 1 086 468€ 1 038 734€ 987 900€ 1 039 601€ 1 017 845€ 1 112 588€
61
587
Náklady na ostatné transfery
5 617€ 92€ 3 314€ 286€ 1 990€ 8 447€ 329€ 16 371€ 993€ 5 709€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 512 223€ 1 572 106€ 1 386 240€ 1 180 980€ 1 065 123€ 947 728€ 1 020 337€ 992 851€ 961 031€ 907 565€ 921 688€ 922 929€ 1 009 513€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
50 134€ 73 109€ 122 062€ 103 441€ 98 808€ 75 868€ 65 519€ 91 627€ 69 256€ 80 006€ 101 542€ 93 923€ 97 366€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
14 036 471€ 12 934 399€ 11 158 217€ 10 144 263€ 9 547 368€ 8 899 897€ 9 155 628€ 8 932 665€ 8 634 108€ 8 490 332€ 8 567 311€ 8 539 275€ 8 346 104€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 198 405€ 1 238 203€ 1 124 415€ 914 678€ 840 124€ 736 689€ 779 426€ 787 688€ 751 444€ 720 043€ 742 081€ 770 838€ 828 668€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
158 194€ 42 736€ 83 137€ 62 961€ 78 717€ 25 076€ 59 056€ 145 088€ 61 361€ 16 790€ 48 844€ 44 486€ 43 829€
67
602
Tržby z predaja služieb
940 395€ 1 083 264€ 926 128€ 732 929€ 661 597€ 603 127€ 636 256€ 549 833€ 600 280€ 593 134€ 624 894€ 658 472€ 719 722€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
99 815€ 112 204€ 115 151€ 118 788€ 99 810€ 108 486€ 84 114€ 92 767€ 89 803€ 110 119€ 68 343€ 67 880€ 65 117€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
47 118€ 34 316€ 27 936€ 38 615€ 24 247€ 31 209€ 22 225€ 29 531€ 23 264€ 29 846€ 26 046€ 20 785€ 17 705€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
461€ 4 831€ 69€ 102€ 142€ 111€ 145€ 4 366€ 0€ 0€ 338€ 390€ 12€
72
613
Zmena stavu výrobkov
47 074€ 32 074€ 27 917€ 38 061€ 23 237€ 32 553€ 21 744€ 25 181€ 23 281€ 30 030€ 24 655€ 19 045€ 19 040€
73
614
Zmena stavu zvierat
-417€ -2 589€ -50€ 452€ 868€ -1 455€ 336€ -17€ -17€ -183€ 1 052€ 1 350€ -1 347€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
5 477€ 8 061€ 0€ 9 884€ 0€ 0€ 9 744€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
5 477€ 8 061€ 0€ 9 884€ 0€ 0€ 9 744€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
542 475€ 583 522€ 432 668€ 370 717€ 323 841€ 444 300€ 454 225€ 465 965€ 393 632€ 355 574€ 281 332€ 246 315€ 292 482€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
501€ 0€ 0€ 2 360€ 0€ 4 481€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
318€ 195€ 176€ 59€ 1 748€ 231€ 1 207€ 193€ 0€ 0€ 167€ 15€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 295€ 115€ 225€ 0€ 124€ 0€ 904€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
125 788€ 149 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
416 369€ 434 215€ 432 492€ 370 717€ 322 488€ 442 552€ 453 378€ 464 533€ 393 439€ 355 450€ 278 972€ 245 244€ 287 986€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
11 043€ 10 453€ 20 950€ 8 021€ 5 830€ 17 886€ 29 765€ 21 106€ 20 359€ 36 946€ 42 433€ 34 074€ 129 828€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
11 043€ 10 453€ 20 950€ 8 021€ 5 830€ 17 886€ 29 765€ 21 106€ 20 359€ 36 946€ 42 433€ 34 074€ 129 828€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 665€ 25 270€ 16 244€ 16 757€ 13 674€ 23 767€ 13 726€ 69 444€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 043€ 10 453€ 20 950€ 8 021€ 5 830€ 10 221€ 4 495€ 4 862€ 3 602€ 23 273€ 18 666€ 20 348€ 60 384€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 47€ 45€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 45€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 47€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
12 266 096€ 10 949 783€ 9 608 304€ 8 778 512€ 8 302 701€ 7 768 657€ 7 768 299€ 7 709 971€ 7 457 118€ 7 303 738€ 7 516 005€ 7 458 369€ 7 108 058€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
11 955 444€ 10 687 692€ 9 282 736€ 8 564 500€ 8 029 685€ 7 597 811€ 7 605 696€ 7 558 608€ 7 317 706€ 7 068 221€ 7 229 159€ 7 145 512€ 6 754 578€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
206 679€ 204 523€ 164 571€ 161 515€ 185 737€ 170 244€ 160 377€ 151 012€ 139 402€ 234 287€ 286 389€ 312 857€ 353 481€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
103 956€ 51 697€ 160 997€ 51 715€ 85 503€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
17€ 5 871€ 781€ 1 776€ 602€ 2 225€ 351€ 10€ 1 230€ 457€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
14 070 614€ 12 816 277€ 11 214 272€ 10 110 543€ 9 504 805€ 8 998 740€ 9 053 940€ 9 014 260€ 8 645 817€ 8 456 032€ 8 607 944€ 8 530 426€ 8 386 485€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
34 143€ -118 121€ 56 055€ -33 720€ -42 563€ 98 843€ -101 687€ 81 595€ 11 709€ -34 300€ 40 633€ -8 849€ 40 382€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
34 143€ -118 121€ 56 055€ -33 720€ -42 563€ 98 843€ -101 687€ 81 595€ 11 709€ -34 300€ 40 633€ -8 849€ 40 382€