Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 260 970€ 1 336 549€ 1 277 586€ 1 166 211€ 1 085 723€ 1 057 705€ 991 223€ 1 061 134€ 1 080 890€ 1 035 704€ 963 138€ 990 565€ 1 011 197€
02
501
Spotreba materiálu
933 456€ 956 034€ 987 778€ 879 175€ 822 679€ 762 193€ 693 787€ 721 129€ 671 393€ 645 017€ 621 779€ 650 349€ 618 861€
03
502
Spotreba energie
327 513€ 380 515€ 289 807€ 287 035€ 263 044€ 295 512€ 297 435€ 340 004€ 409 497€ 390 687€ 341 359€ 340 216€ 392 336€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
510 146€ 342 269€ 210 143€ 226 523€ 217 231€ 172 547€ 178 573€ 177 454€ 158 903€ 152 164€ 134 460€ 142 911€ 307 373€
07
511
Opravy a udržiavanie
330 254€ 172 195€ 33 661€ 86 353€ 88 423€ 58 749€ 71 456€ 65 179€ 44 508€ 50 567€ 51 539€ 54 016€ 68 994€
08
512
Cestovné
15 457€ 14 485€ 8 548€ 6 503€ 6 981€ 4 020€ 3 829€ 3 232€ 4 134€ 5 121€ 4 707€ 3 561€ 4 848€
09
513
Náklady na reprezentáciu
364€ 1 067€ 1 021€ 402€ 1 486€ 300€ 300€ 312€ 298€ 450€ 289€ 398€ 496€
10
518
Ostatné služby
164 071€ 154 522€ 166 913€ 133 265€ 120 342€ 109 479€ 102 988€ 108 731€ 109 964€ 96 027€ 77 925€ 84 937€ 233 035€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 631 998€ 6 629 457€ 5 698 308€ 5 179 807€ 4 797 002€ 4 448 773€ 4 378 271€ 4 069 839€ 3 743 707€ 3 814 537€ 3 849 403€ 3 769 374€ 3 321 859€
12
521
Mzdové náklady
5 148 099€ 4 547 289€ 3 828 226€ 3 526 796€ 3 295 937€ 3 065 250€ 2 987 131€ 2 883 852€ 2 710 634€ 2 749 909€ 2 784 444€ 2 698 650€ 2 362 910€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 005 117€ 1 753 064€ 1 486 357€ 1 354 967€ 1 271 668€ 1 178 136€ 1 136 666€ 1 071 905€ 950 308€ 973 832€ 968 995€ 952 673€ 843 208€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 562€ 9 291€ 6 334€ 5 913€ 5 409€ 3 746€ 4 069€ 2 724€ 2 827€ 2 806€ 2 420€ 2 797€ 2 646€
15
527
Zákonné sociálne náklady
465 572€ 319 116€ 376 684€ 262 551€ 195 403€ 175 495€ 223 750€ 87 249€ 56 038€ 63 125€ 65 426€ 65 017€ 113 095€
16
528
Ostatné sociálne náklady
649€ 696€ 707€ 29 579€ 28 584€ 26 146€ 26 654€ 24 110€ 23 899€ 24 865€ 28 119€ 50 236€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
21 026€ 21 008€ 17 920€ 17 928€ 17 942€ 17 540€ 14 361€ 14 851€ 14 161€ 11 650€ 10 261€ 3 800€ 3 718€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
6 829€ 6 829€ 6 799€ 6 799€ 6 777€ 6 770€ 5 376€ 5 376€ 4 107€ 3 800€ 3 800€ 3 800€ 3 718€
20
538
Ostatné dane a poplatky
14 198€ 14 179€ 11 121€ 11 129€ 11 165€ 10 771€ 8 985€ 9 476€ 10 054€ 7 850€ 6 461€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
274 215€ 255 261€ 206 249€ 183 608€ 233 023€ 139 573€ 103 311€ 110 236€ 97 501€ 121 662€ 132 631€ 132 784€ 2 777€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
28 238€ 33 414€ 47€ 49 235€ 22€ 126€ 338€ 660€ 371€ 15 839€ 372€ 22€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
245 820€ 221 714€ 206 063€ 183 608€ 183 691€ 139 157€ 102 912€ 109 617€ 93 847€ 120 063€ 114 709€ 131 806€ 1 243€
28
549
Manká a škody
157€ 133€ 139€ 97€ 393€ 274€ 280€ 2 994€ 1 229€ 2 083€ 605€ 1 512€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
106 528€ 102 306€ 89 428€ 88 614€ 165 270€ 189 544€ 209 233€ 227 706€ 211 164€ 239 405€ 267 376€ 280 894€ 276 152€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
105 758€ 101 634€ 88 632€ 87 544€ 164 503€ 184 159€ 172 856€ 170 470€ 181 690€ 213 803€ 243 957€ 256 432€ 272 544€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
770€ 672€ 796€ 1 069€ 767€ 5 385€ 36 376€ 57 236€ 29 474€ 25 602€ 23 419€ 24 461€ 3 608€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
63€ 60€ 200€ 532€ 520€ 180€ 13 070€ 47 487€ 17 230€ 25 513€ 22 476€ 24 029€ 966€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
707€ 612€ 596€ 538€ 247€ 5 205€ 23 306€ 9 748€ 12 244€ 89€ 943€ 432€ 2 642€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
62€ 115€ 234€ 344€ 345€ 310€ 668€ 1 085€ 1 164€ 1 358€ 1 403€ 3 498€ 4 047€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
3€ 0€ 9€ 4€ 5€ 0€ 0€ 0€ 27€ 5€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
62€ 112€ 234€ 335€ 340€ 310€ 663€ 1 085€ 1 164€ 1 358€ 1 403€ 3 471€ 4 042€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
856 095€ 925 805€ 929 736€ 805 333€ 742 372€ 619 814€ 521 844€ 533 702€ 396 582€ 433 386€ 440 452€ 582 058€ 522 614€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 906€ 22€ 956€ 6€ 494€ 1 065€ 19€ 63€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
846 775€ 916 170€ 910 124€ 786 579€ 722 506€ 590 326€ 478 163€ 492 954€ 360 059€ 364 809€ 408 937€ 541 545€ 478 834€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
9 320€ 9 635€ 17 706€ 18 732€ 18 910€ 29 482€ 43 682€ 40 254€ 35 458€ 68 558€ 31 452€ 40 513€ 43 781€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
10 661 041€ 9 612 770€ 8 429 603€ 7 668 367€ 7 258 908€ 6 645 806€ 6 397 484€ 6 196 006€ 5 704 072€ 5 809 867€ 5 799 125€ 5 905 883€ 5 449 737€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
679 050€ 738 432€ 736 189€ 600 026€ 559 771€ 482 759€ 397 119€ 401 634€ 285 660€ 315 409€ 327 015€ 450 207€ 382 985€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
283 586€ 407 092€ 423 689€ 350 409€ 293 252€ 264 937€ 253 846€ 223 455€ 135 738€ 107 250€ 0€ 0€ 37 146€
67
602
Tržby z predaja služieb
395 464€ 331 340€ 312 500€ 249 617€ 266 518€ 217 822€ 143 274€ 178 179€ 149 923€ 208 159€ 327 015€ 450 207€ 345 839€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-149€ -206€ 253€ -941€ 573€ -402€ 1 165€ -1 893€ -91€ 1 384€ -375€ -15 783€ 15 998€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
236€ -623€ 623€ -152€ -1 380€ 0€ 421€ 0€ -15 007€ 16 086€
73
614
Zmena stavu zvierat
-149€ -441€ 253€ -319€ -50€ -250€ 1 165€ -513€ -91€ 963€ -375€ -776€ -87€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
74 151€ 80 605€ 71 017€ 67 115€ 66 679€ 61 578€ 57 668€ 0€ 1 542€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
11 174€ 15 529€ 6 975€ 6 154€ 7 139€ 1 628€ 0€ 1 542€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
62 977€ 65 076€ 64 041€ 60 961€ 59 540€ 59 951€ 57 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
251 327€ 270 806€ 240 056€ 205 285€ 181 646€ 207 777€ 225 449€ 239 350€ 138 785€ 198 047€ 115 996€ 131 967€ 141 865€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2 517€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
42 325€ 48 177€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
209 002€ 222 630€ 240 056€ 205 285€ 181 646€ 207 777€ 225 397€ 239 350€ 138 785€ 198 047€ 113 479€ 131 967€ 141 865€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
214€ 585€ 943€ 724€ 49 789€ 13 564€ 47 072€ 17 569€ 25 602€ 23 419€ 37 588€ 3 490€ 35 545€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
214€ 585€ 943€ 724€ 49 789€ 13 564€ 47 072€ 17 569€ 25 602€ 23 419€ 37 588€ 3 490€ 35 545€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
60€ 200€ 532€ 520€ 180€ 13 070€ 47 053€ 17 230€ 25 513€ 22 476€ 24 029€ 848€ 35 545€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
154€ 385€ 411€ 204€ 49 610€ 493€ 19€ 339€ 89€ 943€ 13 559€ 2 642€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 17€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 17€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
9 755 394€ 8 476 432€ 7 432 156€ 6 879 720€ 6 437 492€ 5 902 256€ 5 706 139€ 5 525 390€ 5 263 753€ 5 279 904€ 5 312 130€ 5 297 841€ 4 870 371€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
9 552 157€ 8 346 179€ 7 251 191€ 6 697 202€ 6 182 832€ 5 718 032€ 5 528 553€ 5 354 889€ 5 082 063€ 5 066 101€ 5 068 173€ 5 041 408€ 4 597 398€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
105 758€ 101 634€ 88 632€ 87 544€ 164 503€ 184 159€ 176 360€ 170 470€ 181 690€ 213 803€ 243 957€ 256 432€ 272 544€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
97 480€ 28 619€ 92 334€ 94 326€ 88 848€ 0€ 0€ 0€ 0€ 429€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
648€ 1 309€ 65€ 1 225€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
10 759 987€ 9 566 654€ 8 480 613€ 7 751 929€ 7 295 949€ 6 667 531€ 6 434 612€ 6 182 050€ 5 713 710€ 5 819 704€ 5 792 354€ 5 867 738€ 5 446 764€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
98 946€ -46 116€ 51 010€ 83 562€ 37 041€ 21 725€ 37 127€ -13 956€ 9 637€ 9 837€ -6 771€ -38 145€ -2 973€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
98 946€ -46 116€ 51 010€ 83 562€ 37 041€ 21 725€ 37 127€ -13 956€ 9 637€ 9 837€ -6 771€ -38 145€ -2 973€