Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 110 302 € 2 298 393 € 2 033 078 € 2 013 917 € 1 620 741 € 1 065 799 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 099 105 € 2 280 115 € 2 027 303 € 2 003 800 € 1 612 121 € 1 052 349 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 099 105 € 2 280 115 € 2 027 303 € 2 003 800 € 1 612 121 € 1 052 349 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 017 308 € 1 195 117 € 945 699 € 945 699 € 328 460 € 348 248 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
669 € 1 005 € 1 753 € 1 753 € 1 753 € 2 772 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
1 277 € 4 142 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 079 851 € 1 079 851 € 1 079 851 € 1 056 348 € 1 281 908 € 701 329 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
10 869 € 18 029 € 5 521 € 9 468 € 8 460 € 13 272 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
121 € 35 € 2 € 2 € 1 € 0 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
121 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
0 € 21 € 0 € 0 € 0 € 0 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 3 € 2 € 2 € 1 € 0 €
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0 € 11 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
10 748 € 17 994 € 5 519 € 9 466 € 8 459 € 13 272 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
6 € 5 € 4 € 7 € 163 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
10 743 € 17 990 € 5 515 € 9 459 € 8 296 € 13 272 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
328 € 249 € 254 € 649 € 160 € 178 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
328 € 249 € 254 € 649 € 160 € 178 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 110 302 € 2 298 393 € 2 033 078 € 2 013 917 € 1 620 741 € 1 065 799 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 141 744 € 553 756 € 248 051 € 205 341 € 148 286 € 126 391 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 141 744 € 553 756 € 248 051 € 205 341 € 148 286 € 126 391 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 156 480 € 530 831 € 205 341 € 148 287 € 126 626 € 103 837 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-14 736 € 22 926 € 42 710 € 57 054 € 21 660 € 22 554 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
501 922 € 530 745 € 571 135 € 641 441 € 373 682 € 269 668 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
278 € 134 € 3 366 € 0 € 0 € 0 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
278 € 134 € 3 366 € 0 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0 € 0 € 111 € 0 € 2 814 € 9 958 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 111 € 0 € 2 814 € 9 958 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
499 954 € 529 689 € 554 051 € 578 461 € 367 028 € 253 910 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
499 954 € 529 689 € 554 051 € 578 461 € 367 028 € 253 910 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 690 € 921 € 3 801 € 2 975 € 3 840 € 2 694 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 233 € 135 € 2 134 € 1 148 € 1 755 € 1 108 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0 € 260 € 0 € 0 € 0 € 60 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
293 € 369 € 968 € 878 € 879 € 866 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
164 € 157 € 567 € 846 € 1 103 € 545 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0 € 0 € 132 € 103 € 103 € 115 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0 € 0 € 9 806 € 60 005 € 0 € 3 106 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0 € 0 € 9 806 € 60 005 € 0 € 3 106 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
466 636 € 1 213 892 € 1 213 892 € 1 167 135 € 1 098 773 € 669 740 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
466 636 € 1 213 892 € 1 213 892 € 1 167 135 € 1 098 773 € 669 740 €