Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 370 245€ 4 390 602€ 4 517 410€ 4 634 594€ 4 702 059€ 4 664 924€ 3 616 986€ 3 488 095€ 3 205 538€ 2 731 041€ 1 370 478€ 580 831€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 280 596€ 4 251 232€ 4 427 123€ 4 510 229€ 4 562 255€ 4 548 664€ 3 534 572€ 3 380 395€ 3 163 371€ 2 686 570€ 1 326 683€ 539 917€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
4 194 634€ 4 165 270€ 4 341 161€ 4 424 267€ 4 476 293€ 4 462 702€ 3 448 610€ 3 294 432€ 3 077 407€ 2 600 598€ 1 240 711€ 453 945€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
222 727€ 223 004€ 223 270€ 219 391€ 201 965€ 201 988€ 204 455€ 204 455€ 212 964€ 215 209€ 219 320€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
1 720€ 1 720€ 1 720€ 1 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
3 902 255€ 3 733 013€ 3 873 985€ 4 021 259€ 4 080 927€ 2 985 838€ 2 962 632€ 2 534 698€ 2 405 217€ 1 420 364€ 161 382€ 152 896€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
61 082€ 95 693€ 131 187€ 166 791€ 188 651€ 9 837€ 11 971€ 4 387€ 1 477€ 1 625€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 196€ 460€ 724€ 987€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
6 851€ 111 839€ 110 999€ 15 106€ 4 751€ 1 265 039€ 269 552€ 550 892€ 457 553€ 962 940€ 859 285€ 300 062€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 964€ 85 964€ 85 972€ 85 972€ 85 972€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 964€ 85 964€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85 972€ 85 972€ 85 972€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
88 518€ 138 628€ 89 306€ 122 557€ 139 589€ 114 544€ 80 916€ 106 491€ 41 053€ 43 221€ 43 290€ 40 903€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
41 025€ 35 821€ 36 974€ 36 970€ 54 780€ 52 563€ 9 690€ 20 981€ 33 989€ 33 965€ 34 609€ 34 787€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
33 677€ 32 742€ 33 386€ 33 602€ 36 038€ 34 768€ 4 182€ 20 640€ 33 480€ 33 254€ 34 306€ 32 353€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 880€ 499€ 528€ 648€ 673€ 630€ 753€ 341€ 509€ 711€ 303€ 207€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 895€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
4 468€ 2 580€ 3 060€ 2 720€ 17 175€ 17 165€ 4 756€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 227€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
47 493€ 102 807€ 52 332€ 85 587€ 84 809€ 61 981€ 71 225€ 85 510€ 7 064€ 9 256€ 8 681€ 6 116€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
360€ 35€ 667€ 567€ 205€ 0€ 174€ 0€ 0€ 329€ 63€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
47 090€ 102 772€ 51 665€ 85 019€ 84 604€ 61 981€ 71 052€ 85 510€ 7 064€ 8 927€ 8 618€ 6 116€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 131€ 741€ 980€ 1 809€ 215€ 1 715€ 1 498€ 1 209€ 1 114€ 1 250€ 505€ 11€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 131€ 741€ 980€ 1 809€ 215€ 1 715€ 1 498€ 1 209€ 1 114€ 1 250€ 505€ 11€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 370 245€ 4 390 602€ 4 517 410€ 4 634 594€ 4 702 059€ 4 664 924€ 3 616 986€ 3 488 095€ 3 205 538€ 2 731 041€ 1 370 478€ 580 831€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
348 926€ 393 078€ 388 443€ 373 252€ 347 472€ 372 547€ 360 995€ 367 460€ 401 070€ 414 114€ 479 745€ 288 263€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -8€ -8€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -8€ -8€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
348 926€ 393 078€ 388 443€ 373 252€ 347 472€ 372 547€ 360 995€ 367 468€ 401 078€ 414 114€ 479 745€ 288 263€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
395 087€ 388 443€ 373 252€ 324 572€ 426 307€ 365 260€ 383 502€ 400 768€ 414 114€ 467 211€ 504 488€ 284 807€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-46 161€ 4 635€ 15 192€ 48 680€ -78 835€ 7 287€ -22 507€ -33 300€ -13 036€ -53 097€ -24 743€ 3 456€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 201 325€ 1 242 241€ 1 249 008€ 1 314 040€ 1 388 479€ 1 415 565€ 1 380 652€ 1 358 933€ 1 001 721€ 1 298 152€ 276 554€ 22 958€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 200€ 2 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 881€ 5 398€ 6 297€ 5 100€ 5 872€ 4 246€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 5 881€ 5 398€ 6 297€ 5 100€ 5 872€ 4 246€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 200€ 2 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
20 763€ 38 500€ 0€ 29 999€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 274€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
20 763€ 38 500€ 0€ 29 999€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 274€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
998 603€ 1 036 956€ 1 074 049€ 1 108 300€ 1 136 245€ 1 217 173€ 1 351 228€ 1 308 659€ 885 758€ 832 649€ 45 587€ 121€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
952 947€ 989 705€ 1 024 059€ 1 056 477€ 1 086 160€ 1 171 813€ 1 259 957€ 1 165 281€ 885 703€ 831 821€ 44 559€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
45 408€ 47 053€ 49 460€ 51 642€ 50 004€ 45 104€ 91 080€ 143 220€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
248€ 198€ 529€ 181€ 81€ 257€ 190€ 158€ 55€ 828€ 1 028€ 121€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
79 896€ 58 729€ 61 911€ 57 701€ 72 101€ 103 391€ 23 544€ 19 876€ 24 948€ 353 828€ 209 274€ 18 591€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
14 259€ 4 305€ 1 054€ 284€ 11 430€ 69 770€ 12 492€ 9 520€ 15 102€ 346 465€ 199 169€ 11 401€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
40 785€ 39 437€ 39 912€ 39 564€ 50 278€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 1 500€ 1 510€ 800€ 800€ 868€ 426€ 0€ 286€ 0€ 875€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 002€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 757€ 407€ 2 718€
163
12.
Zamestnanci
(331))
14 482€ 7 846€ 11 271€ 10 354€ 5 770€ 5 869€ 7 461€ 6 255€ 5 633€ 3 612€ 4 537€ 1 436€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
8 363€ 4 479€ 6 696€ 5 689€ 3 131€ 3 280€ 2 495€ 3 509€ 3 453€ 2 575€ 2 844€ 2 483€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 006€ 1 161€ 1 468€ 1 011€ 693€ 559€ 670€ 592€ 466€ 419€ 440€ 553€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 047€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
100 864€ 105 856€ 110 848€ 115 840€ 139 133€ 94 000€ 0€ 25 000€ 84 718€ 102 301€ 15 821€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
95 872€ 100 864€ 35 856€ 40 848€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 821€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
4 992€ 4 992€ 74 992€ 74 992€ 70 000€ 70 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 0€ 0€ 0€ 69 133€ 24 000€ 0€ 25 000€ 84 718€ 102 301€ 6 000€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 819 994€ 2 755 283€ 2 879 958€ 2 947 302€ 2 966 108€ 2 876 812€ 1 875 339€ 1 761 702€ 1 802 747€ 1 018 775€ 614 179€ 269 610€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 819 994€ 2 755 283€ 2 879 958€ 2 947 302€ 2 966 108€ 2 876 812€ 1 875 339€ 1 761 702€ 1 802 747€ 1 018 775€ 614 179€ 269 610€