Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
62 529€ 47 216€ 53 195€ 50 161€ 51 018€ 40 282€ 39 913€ 29 448€ 28 870€ 24 401€ 34 723€ 20 480€
02
501
Spotreba materiálu
35 265€ 16 092€ 17 634€ 21 433€ 17 442€ 22 139€ 15 430€ 11 658€ 7 643€ 15 169€ 23 539€ 11 850€
03
502
Spotreba energie
27 264€ 31 124€ 35 561€ 28 727€ 33 576€ 18 144€ 24 483€ 17 791€ 21 227€ 9 232€ 11 184€ 8 630€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
96 287€ 91 996€ 117 993€ 142 221€ 174 585€ 110 955€ 44 137€ 33 830€ 32 967€ 59 477€ 30 519€ 21 577€
07
511
Opravy a udržiavanie
10 521€ 23 909€ 56 979€ 57 158€ 5 175€ 3 479€ 1 926€ 653€ 2 376€ 10 956€ 340€ 2 390€
08
512
Cestovné
2 122€ 4 132€ 3 504€ 2 601€ 3 565€ 3 730€ 4 111€ 5 920€ 3 958€ 3 816€ 3 545€ 1 195€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 887€ 4 681€ 3 170€ 4 413€ 3 127€ 1 978€ 2 278€ 739€ 229€ 485€ 350€ 266€
10
518
Ostatné služby
81 757€ 59 274€ 54 339€ 78 049€ 162 717€ 101 768€ 35 821€ 26 517€ 26 404€ 44 220€ 26 284€ 17 726€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
251 433€ 192 284€ 218 989€ 181 672€ 123 777€ 119 711€ 108 202€ 132 451€ 105 758€ 97 497€ 104 873€ 92 313€
12
521
Mzdové náklady
214 087€ 139 804€ 161 923€ 131 338€ 92 653€ 86 199€ 79 748€ 101 857€ 79 880€ 72 294€ 77 019€ 62 803€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
33 938€ 45 959€ 47 894€ 42 726€ 26 008€ 28 642€ 24 137€ 24 749€ 24 772€ 23 699€ 24 843€ 28 514€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 665€ 6 521€ 9 172€ 7 608€ 5 115€ 4 870€ 4 318€ 5 845€ 1 106€ 1 504€ 3 011€ 996€
16
528
Ostatné sociálne náklady
559€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
233€ 317€ 45€ 657€ 127€ 511€ 934€ 460€ 1 442€ 141€ 576€ 1 029€
20
538
Ostatné dane a poplatky
233€ 317€ 45€ 657€ 127€ 511€ 934€ 460€ 1 442€ 141€ 576€ 1 029€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 723€ 1 646€ 5 213€ 7 053€ 7 028€ 13 395€ 37 677€ 17 597€ 12 358€ 5 958€ 9 052€ 2 987€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
277€ 266€ 0€ 0€ 24€ 2 467€ 0€ 14 169€ 10 075€ 4 111€ 1 742€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 5€ 20€ 33€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
872€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 084€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
573€ 1 380€ 5 213€ 7 053€ 7 005€ 10 929€ 5 593€ 3 428€ 2 240€ 1 842€ 7 290€ 2 954€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
182 123€ 183 846€ 185 078€ 177 970€ 211 226€ 189 113€ 166 559€ 158 534€ 136 196€ 88 678€ 18 367€ 15 601€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
181 923€ 181 646€ 182 878€ 175 770€ 210 226€ 188 113€ 161 278€ 137 094€ 129 899€ 84 678€ 12 495€ 11 352€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
200€ 2 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 281€ 21 440€ 6 297€ 4 000€ 5 872€ 4 249€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 398€ 6 297€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
200€ 2 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 281€ 0€ 0€ 4 000€ 5 872€ 4 249€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 042€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
13 895€ 24 013€ 18 593€ 19 146€ 17 498€ 16 072€ 14 427€ 14 955€ 16 691€ 12 564€ 3 473€ 1 162€
42
562
Úroky
12 293€ 12 660€ 13 145€ 13 700€ 13 466€ 13 118€ 11 274€ 10 600€ 9 532€ 6 371€ 639€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 602€ 11 353€ 5 448€ 5 446€ 4 031€ 2 954€ 3 151€ 4 356€ 7 133€ 6 193€ 2 834€ 1 162€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 503€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 503€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
608 223€ 541 318€ 599 105€ 578 880€ 585 259€ 490 040€ 411 848€ 387 276€ 334 282€ 288 716€ 202 086€ 155 149€
Výnosy
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
239 842€ 203 459€ 195 816€ 177 625€ 167 950€ 167 286€ 137 581€ 122 176€ 124 357€ 103 808€ 117 258€ 132 543€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
189 263€ 189 614€ 179 081€ 162 221€ 152 068€ 152 464€ 126 819€ 116 227€ 108 616€ 94 177€ 111 218€ 118 701€
82
633
Výnosy z poplatkov
50 579€ 13 845€ 16 736€ 15 405€ 15 881€ 14 822€ 10 761€ 5 949€ 15 741€ 9 631€ 6 040€ 13 842€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
118 224€ 138 380€ 131 654€ 132 752€ 128 063€ 173 918€ 93 505€ 98 548€ 77 889€ 34 505€ 15 889€ 8 796€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
604€ 2 115€ 0€ 0€ 0€ 16 040€ 4 000€ 8 389€ 9 980€ 10 650€ 1 310€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 116€ 0€ 456€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
117 620€ 136 265€ 131 538€ 132 752€ 127 607€ 157 798€ 89 505€ 90 159€ 67 909€ 23 855€ 14 579€ 8 796€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 881€ 5 398€ 6 297€ 5 100€ 5 872€ 4 246€ 1 925€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 881€ 5 398€ 6 297€ 5 100€ 5 872€ 4 246€ 1 925€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 881€ 5 398€ 6 297€ 5 100€ 5 872€ 4 246€ 1 925€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
77€ 28€ 25€ 29€ 5€ 18€ 30€ 17€ 17€ 8€ 7€ 6€
102
662
Úroky
77€ 28€ 25€ 29€ 5€ 18€ 30€ 17€ 17€ 8€ 7€ 6€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 946€ 104€ 0€ 2 224€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 946€ 104€ 0€ 2 224€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
202 724€ 201 890€ 284 604€ 316 159€ 209 406€ 150 227€ 152 833€ 126 943€ 112 939€ 91 323€ 39 944€ 13 111€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
73 194€ 69 346€ 123 548€ 129 970€ 39 115€ 39 248€ 35 424€ 49 006€ 21 728€ 49 352€ 16 982€ 13 078€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
58 911€ 56 994€ 58 126€ 51 414€ 63 439€ 63 884€ 49 318€ 35 314€ 38 675€ 16 008€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 25 000€ 61 600€ 48 047€ 2 761€ 0€ 0€ 11 902€ 3 945€ 1 770€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
68 999€ 71 431€ 71 431€ 71 316€ 51 695€ 39 991€ 39 986€ 32 659€ 30 914€ 20 542€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 2 500€ 4 480€ 240€ 3 912€ 1 164€ 25 000€ 6 723€ 8 559€ 450€ 20 367€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 619€ 1 619€ 2 019€ 1 619€ 3 197€ 3 180€ 3 105€ 3 240€ 1 161€ 1 026€ 825€ 33€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
562 067€ 545 958€ 614 299€ 627 564€ 506 424€ 497 330€ 389 347€ 353 981€ 321 248€ 235 620€ 177 344€ 158 605€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-46 156€ 4 640€ 15 194€ 48 684€ -78 834€ 7 290€ -22 502€ -33 295€ -13 034€ -53 096€ -24 742€ 3 456€
136
591
Splatná daň z príjmov
5€ 5€ 3€ 4€ 1€ 3€ 5€ 5€ 2€ 1€ 1€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-46 161€ 4 635€ 15 192€ 48 680€ -78 835€ 7 287€ -22 507€ -33 300€ -13 036€ -53 097€ -24 743€ 3 456€