Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 157 004€ 4 806 288€ 4 819 212€ 4 770 500€ 4 888 682€ 4 144 627€ 4 433 850€ 4 546 963€ 4 692 408€ 1 837 177€ 1 485 585€ 1 176 425€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 944 447€ 4 514 495€ 4 514 942€ 4 480 373€ 4 672 736€ 4 060 756€ 4 134 074€ 4 318 427€ 4 514 557€ 1 638 792€ 1 243 330€ 980 980€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 417 742€ 4 244 831€ 4 177 968€ 4 143 398€ 4 335 762€ 3 712 082€ 3 792 100€ 4 020 653€ 4 221 783€ 1 413 329€ 1 017 867€ 755 494€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
406 275€ 834 368€ 809 357€ 817 094€ 817 151€ 756 165€ 756 165€ 783 659€ 783 460€ 592 742€ 122 142€ 122 154€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
5 812€ 5 812€ 212€ 212€ 212€ 212€ 212€ 212€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 743 003€ 3 179 922€ 3 304 181€ 3 279 548€ 3 473 702€ 2 893 794€ 2 995 201€ 3 225 426€ 3 434 295€ 740 944€ 829 338€ 591 648€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
11 841€ 12 677€ 17 079€ 14 408€ 13 050€ 13 483€ 15 521€ 11 355€ 2 119€ 5 037€ 8 802€ 10 556€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
87 556€ 107 905€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 909€ 3 818€ 5 726€ 432€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
163 255€ 104 147€ 47 140€ 32 136€ 31 646€ 48 427€ 25 000€ 0€ 0€ 70 788€ 51 859€ 30 704€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
2 526 705€ 269 663€ 336 974€ 336 974€ 336 974€ 348 674€ 341 974€ 297 774€ 292 774€ 225 463€ 225 463€ 225 486€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
2 257 042€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
225 463€ 225 463€ 225 463€ 225 463€ 225 463€ 225 463€ 225 463€ 225 463€ 225 463€ 225 463€ 225 463€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
(066) -
(096AÚ))
44 200€ 44 200€ 111 511€ 111 511€ 111 511€ 123 211€ 116 511€ 72 311€ 67 311€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 225 486€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
210 805€ 289 486€ 302 281€ 288 376€ 214 006€ 81 713€ 297 632€ 226 266€ 176 379€ 196 865€ 241 079€ 193 918€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
985€ 593€ 108€ 23 738€ 169€ 156€ 316€ 185€ 58€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
985€ 593€ 108€ 23 738€ 169€ 156€ 316€ 185€ 58€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 150€ 1 863€ 2 034€ 2 920€ 1 049€ 498€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 150€ 1 863€ 2 034€ 2 920€ 1 049€ 498€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 117 266€ 0€ 178 068€ 120 330€ 0€ 0€ 0€ 564€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 117 266€ 0€ 178 068€ 120 330€ 0€ 0€ 0€ 564€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
104 512€ 138 410€ 114 523€ 136 057€ 19 588€ 23 433€ 24 872€ 14 043€ 79 904€ 24 690€ 17 457€ 23 401€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 976€ 1 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
996€ 5 261€ 6 546€ 10 643€ 8 553€ 4 117€ 9 484€ 4 016€ 67 396€ 8 802€ 7 569€ 11 518€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
7 113€ 1 622€ 3 044€ 6 839€ 8 408€ 10 491€ 7 628€ 4 848€ 12 215€ 12 717€ 7 769€ 11 883€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 28€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
96 403€ 131 526€ 104 905€ 117 599€ 988€ 8 822€ 7 759€ 5 179€ 293€ 3 171€ 2 119€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
105 307€ 150 483€ 187 650€ 121 881€ 70 283€ 58 125€ 91 227€ 89 845€ 94 383€ 169 255€ 222 573€ 169 455€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
826€ 5 228€ 1 691€ 348€ 3 268€ 475€ 431€ 279€ 353€ 269€ 167€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 67€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
104 481€ 145 187€ 185 959€ 121 519€ 67 016€ 57 649€ 90 796€ 56 372€ 60 836€ 135 792€ 189 212€ 136 161€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 6 700€ 6 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 6 700€ 6 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 753€ 2 307€ 1 989€ 1 752€ 1 940€ 2 157€ 2 144€ 2 271€ 1 472€ 1 520€ 1 176€ 1 527€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 753€ 2 307€ 1 989€ 1 752€ 1 940€ 2 156€ 2 143€ 2 205€ 1 406€ 1 454€ 1 103€ 1 527€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 66€ 66€ 66€ 73€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 157 004€ 4 806 288€ 4 819 212€ 4 770 500€ 4 888 682€ 4 144 627€ 4 433 850€ 4 546 963€ 4 692 408€ 1 837 177€ 1 485 585€ 1 176 425€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 413 668€ 1 108 710€ 1 132 934€ 1 042 431€ 1 012 945€ 850 002€ 1 062 353€ 1 012 283€ 1 073 593€ 1 499 654€ 1 118 075€ 1 067 151€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
-10 497€ -10 497€ -10 497€ -10 497€ -10 497€ -10 497€ -10 497€ -10 497€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
-10 497€ -10 497€ -10 497€ -10 497€ -10 497€ -10 497€ -10 497€ -10 497€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
3 424 165€ 1 119 208€ 1 143 432€ 1 052 929€ 1 023 443€ 860 499€ 1 072 851€ 1 022 780€ 1 073 593€ 1 499 654€ 1 118 075€ 1 067 151€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
3 117 509€ 1 143 432€ 1 152 411€ 1 023 443€ 983 633€ 1 072 851€ 994 712€ 1 072 868€ 1 126 441€ 1 118 077€ 1 065 800€ 1 010 589€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
306 656€ -24 224€ -8 980€ 29 486€ 39 810€ -212 352€ 78 139€ -50 088€ -52 848€ 381 577€ 52 275€ 56 562€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
518 980€ 582 491€ 598 664€ 589 487€ 1 051 449€ 206 320€ 218 613€ 228 828€ 247 147€ 262 145€ 287 497€ 27 717€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 800€ 1 800€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 2 840€ 13 754€ 14 862€ 11 018€ 8 982€ 9 735€ 7 933€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 98€ 87€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 800€ 1 800€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 2 840€ 13 754€ 14 862€ 10 920€ 8 895€ 9 735€ 7 933€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 198 020€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 198 020€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
344 198€ 346 299€ 354 117€ 361 857€ 369 294€ 1 125€ 2 024€ 445€ 363€ 581€ 429€ 797€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
343 422€ 345 947€ 353 671€ 361 288€ 368 847€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
776€ 352€ 446€ 569€ 447€ 527€ 366€ 445€ 363€ 581€ 429€ 797€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 598€ 1 658€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
43 760€ 83 906€ 70 877€ 32 697€ 290 937€ 39 147€ 23 032€ 17 121€ 22 770€ 22 990€ 31 145€ 18 987€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
13 468€ 27 010€ 11 635€ 5 375€ 259 894€ 9 972€ 5 570€ 1 095€ 6 828€ 6 056€ 15 111€ 2 656€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
112€ 1 245€ 620€ 282€ 5 599€ 1 695€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
1 512€ 7 724€ 7 617€ 7 559€ 7 473€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
799€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 598€ 1 060€ 902€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 057€ 17 004€ 26 513€ 394€ 215€ 869€ 248€ 235€ 406€ 233€ 95€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
15 180€ 18 055€ 14 075€ 11 063€ 9 358€ 15 430€ 9 376€ 9 141€ 9 217€ 10 419€ 9 775€ 9 892€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
9 641€ 10 457€ 8 922€ 6 810€ 6 509€ 7 791€ 5 947€ 5 819€ 5 457€ 5 710€ 5 600€ 5 510€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 991€ 2 411€ 1 495€ 1 214€ 1 290€ 2 330€ 965€ 831€ 858€ 572€ 564€ 929€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
129 222€ 150 486€ 171 750€ 193 014€ 191 278€ 163 208€ 179 804€ 196 400€ 212 996€ 229 592€ 246 188€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
107 958€ 129 222€ 150 486€ 171 750€ 170 014€ 146 612€ 163 208€ 179 804€ 196 400€ 212 996€ 246 188€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
21 264€ 21 264€ 21 264€ 21 264€ 21 264€ 16 596€ 16 596€ 16 596€ 16 596€ 16 596€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 224 356€ 3 115 086€ 3 087 614€ 3 138 582€ 2 824 288€ 3 088 305€ 3 152 884€ 3 305 853€ 3 371 668€ 75 378€ 80 013€ 81 557€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
268€ 344€ 421€ 460€ 163€ 333€ 399€ 384€ 587€ 428€ 416€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 224 088€ 3 114 742€ 3 087 194€ 3 138 122€ 2 824 125€ 3 087 973€ 3 152 485€ 3 305 469€ 3 371 081€ 74 950€ 79 597€ 81 557€