Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
89 875€ 85 443€ 106 239€ 67 456€ 57 222€ 59 719€ 71 434€ 65 507€ 83 717€ 73 299€ 95 891€ 76 379€
02
501
Spotreba materiálu
54 033€ 51 772€ 68 895€ 37 715€ 26 998€ 28 299€ 30 815€ 29 078€ 34 726€ 26 968€ 43 243€ 34 123€
03
502
Spotreba energie
35 842€ 33 671€ 37 344€ 29 741€ 30 225€ 31 420€ 40 620€ 36 429€ 48 991€ 46 331€ 52 648€ 42 256€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
156 239€ 156 417€ 162 966€ 125 630€ 109 182€ 99 337€ 105 190€ 78 991€ 91 408€ 90 086€ 78 017€ 96 031€
07
511
Opravy a udržiavanie
43 502€ 35 396€ 64 331€ 13 913€ 2 953€ 4 355€ 23 136€ 9 687€ 4 326€ 14 514€ 6 673€ 22 439€
08
512
Cestovné
2 693€ 2 159€ 2 048€ 34€ 13€ 10€ 60€ 47€ 33€ 45€ 56€ 100€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 557€ 5 853€ 7 293€ 5 141€ 3 836€ 4 028€ 4 872€ 2 724€ 2 936€ 2 593€ 3 174€ 1 328€
10
518
Ostatné služby
108 487€ 113 010€ 89 294€ 106 542€ 102 380€ 90 944€ 77 123€ 66 534€ 84 113€ 72 934€ 68 114€ 72 164€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
354 951€ 342 817€ 267 134€ 252 079€ 223 844€ 221 831€ 206 384€ 206 495€ 225 129€ 217 855€ 208 896€ 202 284€
12
521
Mzdové náklady
253 673€ 239 212€ 191 817€ 180 989€ 161 806€ 154 357€ 148 825€ 149 719€ 163 771€ 157 961€ 152 511€ 148 609€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
88 572€ 84 388€ 65 392€ 61 475€ 53 655€ 53 724€ 50 909€ 50 434€ 53 826€ 50 942€ 49 859€ 47 733€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 706€ 19 217€ 9 925€ 9 615€ 8 383€ 13 750€ 6 650€ 6 342€ 7 532€ 8 952€ 6 526€ 5 909€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
821€ 320€ 451€ 155€ 135€ 5€ 0€ 104€ 466€ 37€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
821€ 320€ 451€ 155€ 135€ 5€ 0€ 104€ 466€ 37€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
17 675€ 4 964€ 2 245€ 1 889€ 23 979€ 179 176€ 117 480€ 3 028€ 4 450€ 5 377€ 1 282€ 176 658€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
194€ 97€ 306€ 57€ 218€ 34€ 115 788€ 1 759€ 1 410€ 4 304€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 101€ 0€ 0€ 10€ 12€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
14 452€ 0€ 0€ 3 696€ 178 068€ 0€ 33€ 0€ 573€ 0€ 176 658€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 969€ 4 767€ 1 939€ 1 791€ 19 345€ 1 063€ 1 681€ 1 236€ 3 037€ 500€ 1 192€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
427 528€ 178 777€ 149 081€ 203 125€ 163 130€ 137 934€ 165 718€ 225 325€ 206 040€ 120 289€ 115 846€ 73 491€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
127 574€ 132 052€ 133 144€ 197 001€ 154 419€ 132 101€ 146 537€ 151 428€ 142 962€ 94 067€ 93 327€ 65 558€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
36 996€ 46 726€ 15 937€ 6 123€ 8 711€ 5 833€ 19 181€ 22 397€ 58 078€ 26 222€ 22 519€ 7 933€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97€ 87€ 61€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 800€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 2 840€ 13 754€ 14 862€ 10 919€ 8 895€ 9 674€ 7 933€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35 196€ 44 926€ 14 017€ 4 203€ 6 791€ 2 993€ 5 428€ 7 536€ 47 062€ 17 240€ 12 784€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
262 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 500€ 5 000€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
262 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 500€ 5 000€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
12 844€ 11 723€ 13 133€ 13 392€ 10 907€ 9 628€ 9 751€ 10 852€ 9 375€ 7 913€ 5 599€ 3 187€
42
562
Úroky
6 461€ 6 343€ 7 184€ 7 960€ 5 009€ 4 627€ 4 867€ 6 227€ 5 769€ 4 745€ 416€ 0€
43
563
Kurzové straty
25€ 36€ 17€ 8€ 2€ 11€ 3€ 23€ 1€ 7€ 36€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 359€ 5 344€ 5 933€ 5 424€ 5 897€ 4 991€ 4 880€ 4 602€ 3 605€ 3 161€ 5 147€ 3 187€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
15 518€ 14 206€ 14 164€ 18 786€ 17 204€ 19 341€ 14 247€ 15 383€ 19 050€ 18 655€ 16 337€ 13 942€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
789€ 676€ 1 466€ 4 993€ 3 591€ 5 675€ 2 957€ 2 580€ 2 249€ 2 297€ 2 677€ 2 357€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
7 000€ 6 800€ 7 720€ 9 588€ 8 567€ 8 450€ 7 040€ 8 927€ 12 479€ 12 768€ 12 555€ 9 527€
61
587
Náklady na ostatné transfery
7 730€ 6 730€ 4 978€ 4 205€ 5 046€ 5 216€ 4 250€ 3 876€ 4 322€ 3 590€ 1 105€ 2 058€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 075 451€ 794 668€ 715 412€ 682 511€ 605 604€ 726 970€ 690 204€ 605 686€ 639 635€ 533 511€ 521 868€ 641 972€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
18 539€ 26 729€ 18 238€ 15 271€ 13 526€ 14 315€ 12 231€ 14 737€ 16 430€ 16 734€ 17 039€ 12 946€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 539€ 26 729€ 18 238€ 15 271€ 13 526€ 14 315€ 12 231€ 14 737€ 16 430€ 16 734€ 17 039€ 12 946€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
2 917€ 2 877€ 1 901€ 1 235€ 1 551€ 1 377€ 1 263€ 1 386€ 11 985€ 9 398€ 819€ 996€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
2 917€ 2 877€ 1 901€ 1 235€ 1 551€ 1 377€ 1 263€ 1 386€ 1 292€ 1 032€ 819€ 996€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 693€ 8 366€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
536 948€ 509 557€ 467 594€ 431 683€ 382 156€ 354 970€ 349 454€ 352 032€ 356 177€ 305 361€ 416 275€ 422 891€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
487 870€ 449 054€ 401 767€ 361 097€ 321 360€ 288 611€ 283 647€ 280 840€ 281 421€ 247 517€ 298 388€ 309 633€
82
633
Výnosy z poplatkov
49 078€ 60 503€ 65 827€ 70 587€ 60 795€ 66 359€ 65 807€ 71 192€ 74 756€ 57 844€ 117 887€ 113 258€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
59 233€ 61 317€ 50 848€ 50 866€ 104 836€ 20 108€ 178 078€ 84 745€ 88 088€ 502 737€ 54 483€ 202 914€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 245€ 620€ 269€ 661€ 1 735€ 260€ 93 000€ 2 296€ 1 410€ 7 518€ 33 508€ 597€
85
642
Tržby z predaja materiálu
840€ 678€ 480€ 822€ 742€ 532€ 4 528€ 614€ 585€ 564€ 903€ 266€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 176 658€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
57 148€ 60 019€ 50 099€ 49 383€ 102 359€ 19 316€ 80 550€ 81 835€ 86 093€ 494 655€ 20 072€ 25 393€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
17 626€ 2 172€ 5 685€ 5 784€ 29 362€ 32 264€ 15 306€ 11 016€ 8 982€ 9 735€ 7 942€ 11 950€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
17 626€ 2 172€ 5 685€ 5 784€ 29 362€ 32 264€ 15 306€ 11 016€ 8 982€ 9 735€ 7 942€ 11 950€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97€ 8 482€ 61€ 6 382€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 2 840€ 13 754€ 14 862€ 10 919€ 500€ 9 674€ 1 560€ 11 950€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
15 826€ 252€ 3 765€ 3 864€ 26 522€ 18 511€ 444€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
583 771€ 97€ 96€ 33€ 31€ 59€ 179€ 473€ 589€ 807€ 2 168€ 1 461€
102
662
Úroky
73€ 87€ 92€ 33€ 31€ 59€ 179€ 450€ 589€ 807€ 2 162€ 1 129€
103
663
Kurzové zisky
2€ 10€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 0€ 6€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
108
668
Ostatné finančné výnosy
583 696€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
163 087€ 167 712€ 162 089€ 207 131€ 113 956€ 91 535€ 211 902€ 91 292€ 104 915€ 70 469€ 75 812€ 45 575€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
95 444€ 89 150€ 88 101€ 106 519€ 42 789€ 27 113€ 26 617€ 25 766€ 49 015€ 65 125€ 70 943€ 39 368€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
66 243€ 77 396€ 72 953€ 99 237€ 70 331€ 64 172€ 180 705€ 64 937€ 55 440€ 4 769€ 4 769€ 4 780€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 400€ 1 166€ 1 035€ 1 375€ 836€ 250€ 4 579€ 590€ 460€ 575€ 100€ 1 427€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 382 122€ 770 460€ 706 450€ 712 002€ 645 420€ 514 629€ 768 412€ 555 682€ 587 166€ 915 241€ 574 538€ 698 733€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
306 670€ -24 207€ -8 962€ 29 491€ 39 816€ -212 341€ 78 208€ -50 003€ -52 469€ 381 730€ 52 670€ 56 761€
136
591
Splatná daň z príjmov
14€ 16€ 17€ 5€ 6€ 11€ 69€ 85€ 379€ 153€ 395€ 199€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
306 656€ -24 224€ -8 980€ 29 486€ 39 810€ -212 352€ 78 139€ -50 088€ -52 848€ 381 577€ 52 275€ 56 562€