Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
622 255€ 626 109€ 511 284€ 453 075€ 366 022€ 414 533€ 363 674€ 275 812€ 256 999€ 256 999€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
356 837€ 400 916€ 409 304€ 375 657€ 325 696€ 346 663€ 301 776€ 217 636€ 137 552€ 137 552€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
236 490€ 280 569€ 288 957€ 255 310€ 205 349€ 226 316€ 181 429€ 97 289€ 137 552€ 137 552€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
134 490€ 134 490€ 134 490€ 134 490€ 100 313€ 100 313€ 100 313€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
95 320€ 133 499€ 139 079€ 118 030€ 105 036€ 121 784€ 76 896€ 82 585€ 112 304€ 112 304€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
6 680€ 12 580€ 15 388€ 2 790€ 0€ 4 219€ 4 220€ 5 728€ 13 272€ 13 272€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 976€ 11 976€ 11 976€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
120 347€ 120 347€ 120 347€ 120 347€ 120 347€ 120 347€ 120 347€ 120 347€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
120 347€ 120 347€ 120 347€ 120 347€ 120 347€ 120 347€ 120 347€ 120 347€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
265 418€ 225 193€ 101 980€ 77 418€ 40 326€ 67 870€ 61 898€ 58 176€ 119 447€ 119 447€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0€ 3 570€ 0€ 4 628€ 0€ 3 899€ 0€ 0€ 5 933€ 5 933€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 10€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 4 628€ 0€ 3 899€ 0€ 0€ 5 920€ 5 920€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 3 570€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
265 418€ 221 622€ 101 980€ 72 790€ 40 326€ 63 970€ 61 898€ 58 176€ 113 514€ 113 514€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
265 418€ 221 622€ 101 980€ 72 790€ 40 326€ 63 970€ 61 898€ 58 176€ 113 514€ 113 514€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
622 255€ 626 109€ 511 284€ 453 075€ 366 022€ 414 533€ 363 674€ 275 812€ 256 999€ 256 999€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
622 235€ 626 109€ 510 919€ 452 522€ 366 022€ 362 614€ 307 228€ 237 091€ 256 999€ 256 999€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
622 235€ 626 109€ 510 919€ 452 522€ 366 022€ 362 614€ 307 228€ 237 091€ 256 999€ 256 999€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
590 302€ 519 550€ 480 663€ 459 405€ 430 793€ 362 427€ 286 634€ 319 309€ 261 573€ 261 573€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
31 933€ 106 558€ 30 256€ -6 883€ -64 771€ 188€ 20 594€ -82 218€ -4 574€ -4 574€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
20€ 0€ 366€ 553€ 0€ 14 165€ 18 692€ 967€ 0€ 0€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 334€ 7 034€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 334€ 7 034€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
0€ 0€ 0€ 295€ 0€ 0€ 136€ 966€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
0€ 0€ 0€ 295€ 0€ 0€ 136€ 966€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
20€ 0€ 366€ 258€ 0€ 8 831€ 11 522€ 1€ 0€ 0€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
20€ 0€ 366€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 0€ 0€ 258€ 0€ 6 934€ 8 551€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 895€ 1 470€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 754€ 37 754€ 37 754€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 754€ 37 754€ 37 754€ 0€ 0€