Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
160 079€ 81 550€ 109 229€ 93 689€ 81 141€ 126 981€ 68 329€ 165 218€ 163 322€ 163 322€
02
501
Spotreba materiálu
105 826€ 60 834€ 86 320€ 75 304€ 62 222€ 102 505€ 39 355€ 147 084€ 141 453€ 141 453€
03
502
Spotreba energie
54 253€ 20 715€ 22 909€ 18 385€ 18 920€ 24 476€ 28 974€ 18 134€ 21 869€ 21 869€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
50 310€ 50 820€ 49 768€ 51 710€ 87 782€ 47 226€ 50 871€ 75 513€ 91 613€ 91 613€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 994€ 712€ 0€ 0€ 36€ 0€ 0€ 393€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
700€ 2 370€ 510€ 192€ 3 490€ 647€ 343€ 4 637€ 445€ 445€
10
518
Ostatné služby
47 616€ 47 738€ 49 258€ 51 518€ 84 256€ 46 579€ 50 528€ 70 483€ 91 168€ 91 168€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
215 703€ 197 750€ 183 396€ 200 208€ 173 690€ 152 426€ 178 731€ 193 850€ 143 719€ 143 719€
12
521
Mzdové náklady
141 317€ 126 830€ 126 140€ 153 032€ 124 073€ 111 240€ 139 289€ 149 250€ 112 666€ 112 666€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
74 385€ 69 773€ 56 119€ 45 406€ 48 823€ 40 575€ 39 442€ 43 519€ 29 314€ 29 314€
15
527
Zákonné sociálne náklady
0€ 1 147€ 1 137€ 1 771€ 794€ 611€ 0€ 1 081€ 0€ 0€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 739€ 1 739€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 323€ 832€ 832€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 323€ 832€ 832€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
8 538€ 8 388€ 7 091€ 0€ 56 878€ 4 157€ 10 179€ 9 630€ 0€ 0€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 538€ 8 388€ 7 091€ 0€ 56 878€ 4 157€ 10 179€ 9 630€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
556€ 474€ 553€ 528€ 500€ 648€ 7 945€ 3 267€ 257€ 257€
47
568
Ostatné finančné náklady
556€ 474€ 553€ 528€ 500€ 648€ 7 945€ 3 267€ 257€ 257€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
435 185€ 338 982€ 350 037€ 346 136€ 399 991€ 331 438€ 316 055€ 447 801€ 399 743€ 399 743€
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
195 005€ 214 787€ 180 039€ 181 322€ 151 660€ 132 789€ 147 351€ 148 281€ 140 391€ 140 391€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
195 005€ 214 787€ 180 039€ 181 322€ 151 660€ 132 789€ 147 351€ 146 549€ 107 752€ 107 752€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 732€ 32 639€ 32 639€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
220 662€ 230 751€ 200 253€ 157 929€ 143 099€ 165 503€ 162 189€ 185 187€ 193 047€ 193 047€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
220 662€ 230 751€ 200 253€ 157 929€ 143 099€ 165 503€ 162 189€ 185 187€ 193 047€ 193 047€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 3€ 2€ 2€ 5€ 39€ 14€ 355€ 32€ 32€
102
662
Úroky
0€ 3€ 2€ 2€ 5€ 39€ 14€ 355€ 32€ 32€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
51 451€ 0€ 0€ 0€ 40 456€ 33 294€ 27 095€ 31 760€ 61 699€ 61 699€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 555€ 26 555€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
51 451€ 0€ 0€ 0€ 40 456€ 33 294€ 27 095€ 29 681€ 35 144€ 35 144€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 079€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
467 118€ 445 541€ 380 293€ 339 254€ 335 220€ 331 626€ 336 649€ 365 583€ 395 169€ 395 169€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
31 933€ 106 558€ 30 256€ -6 883€ -64 771€ 188€ 20 594€ -82 218€ -4 574€ -4 574€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
31 933€ 106 558€ 30 256€ -6 883€ -64 771€ 188€ 20 594€ -82 218€ -4 574€ -4 574€