Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
144 821€ 89 945€ 99 390€ 109 270€ 114 637€ 108 329€ 106 793€ 134 917€ 103 656€ 148 456€ 136 289€ 122 127€ 137 196€ 113 600€
02
501
Spotreba materiálu
88 640€ 35 889€ 37 692€ 51 851€ 48 870€ 54 406€ 45 953€ 75 031€ 32 048€ 67 814€ 56 514€ 50 401€ 46 464€ 31 908€
03
502
Spotreba energie
56 182€ 54 055€ 61 697€ 57 418€ 65 766€ 53 923€ 60 840€ 59 885€ 71 609€ 80 642€ 79 775€ 71 726€ 90 732€ 81 692€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
67 237€ 77 838€ 55 286€ 89 416€ 84 514€ 77 160€ 95 442€ 115 999€ 85 723€ 70 507€ 95 435€ 142 610€ 77 785€ 76 346€
07
511
Opravy a udržiavanie
27 326€ 14 695€ 9 345€ 29 505€ 19 862€ 13 267€ 24 166€ 12 636€ 14 306€ 20 570€ 26 191€ 49 584€ 27 592€ 13 571€
08
512
Cestovné
1 140€ 1 303€ 3 592€ 3 498€ 2 943€ 2 932€ 4 168€ 2 282€ 1 924€ 2 688€ 1 720€ 2 022€ 2 399€ 2 615€
09
513
Náklady na reprezentáciu
31€ 81€ 202€ 47€ 830€ 53€ 49€ 13€ 56€ 30€ 82€ 68€ 69€
10
518
Ostatné služby
38 771€ 61 809€ 42 268€ 56 211€ 61 662€ 60 131€ 67 054€ 101 031€ 69 481€ 47 192€ 67 494€ 90 922€ 47 726€ 60 091€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 779 167€ 1 764 108€ 1 625 964€ 1 423 959€ 1 431 425€ 1 343 369€ 1 398 698€ 1 298 983€ 1 227 070€ 1 185 302€ 1 066 127€ 1 086 443€ 1 115 481€ 954 552€
12
521
Mzdové náklady
1 241 675€ 1 262 594€ 1 146 033€ 1 001 479€ 1 001 954€ 952 471€ 993 029€ 929 950€ 869 969€ 853 979€ 765 352€ 780 192€ 802 732€ 686 163€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
432 634€ 406 974€ 391 954€ 348 710€ 352 693€ 332 546€ 347 224€ 325 580€ 307 449€ 288 895€ 264 696€ 266 984€ 272 294€ 236 092€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
43 270€ 43 857€ 39 984€ 34 375€ 34 111€ 27 427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
61 588€ 50 683€ 47 993€ 39 396€ 42 667€ 30 925€ 58 445€ 38 530€ 49 652€ 42 428€ 36 079€ 39 267€ 40 456€ 32 297€
16
528
Ostatné sociálne náklady
4 923€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 475€ 3 480€ 2 646€ 2 997€ 3 030€ 3 119€ 6 127€ 3 813€ 2 226€ 1 433€ 126€ 2 281€ 4 400€ 717€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 475€ 3 480€ 2 646€ 2 997€ 3 030€ 3 119€ 6 127€ 3 813€ 2 226€ 1 433€ 126€ 2 281€ 4 400€ 717€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
16 620€ 26 520€ 38 935€ 28 497€ 17 300€ 17 030€ 31 691€ 47 041€ 36 288€ 23 517€ 21 661€ 26 980€ 55 348€ 57 508€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
80€ 60€ 200€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
693€ 340€ 479€ 0€ 0€ 38€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 620€ 26 440€ 38 242€ 28 097€ 16 821€ 17 030€ 31 491€ 47 041€ 36 288€ 23 517€ 21 561€ 26 942€ 55 348€ 57 499€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 9€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
80 222€ 82 405€ 80 913€ 74 823€ 56 719€ 53 082€ 51 292€ 44 568€ 58 707€ 56 769€ 61 476€ 50 090€ 41 630€ 37 694€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
80 222€ 82 234€ 78 860€ 74 268€ 56 386€ 52 860€ 50 932€ 43 807€ 43 690€ 42 492€ 47 668€ 39 589€ 30 812€ 27 261€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
171€ 2 054€ 555€ 333€ 222€ 360€ 760€ 15 017€ 14 277€ 13 807€ 10 501€ 10 818€ 10 433€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 861€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
171€ 2 054€ 110€ 15 017€ 14 030€ 13 671€ 10 501€ 10 605€ 9 572€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
250€ 0€ 0€ 0€ 213€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
555€ 333€ 222€ 760€ 247€ 136€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
5 641€ 5 538€ 5 172€ 3 364€ 3 324€ 3 385€ 814€ 4 392€ 1 816€ 1 625€ 1 339€ 2 407€ 2 234€ 4 260€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 955€
43
563
Kurzové straty
8€ 5€ 2€ 4€ 4€ 8€ 3€ 4€ 1€ 1€ 12€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 641€ 5 530€ 5 168€ 3 362€ 3 320€ 3 381€ 814€ 4 392€ 1 808€ 1 622€ 1 335€ 2 406€ 2 233€ 3 293€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 097 184€ 2 049 833€ 1 908 307€ 1 732 326€ 1 710 950€ 1 605 473€ 1 690 856€ 1 649 712€ 1 515 487€ 1 487 611€ 1 382 454€ 1 432 938€ 1 434 076€ 1 244 676€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
14 968€ 6 311€ 9 979€ 32 147€ 66 624€ 48 240€ 49 313€ 64 877€ 51 618€ 39 139€ 42 769€ 32 314€ 39 592€ 60 443€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
219€ 56€ 137€ 170€ 91€ 475€ 210€ 208€ 200€ 267€ 172€ 3 604€ 3 005€ 9 385€
67
602
Tržby z predaja služieb
14 749€ 6 255€ 9 842€ 31 976€ 66 533€ 47 765€ 49 104€ 64 669€ 51 418€ 38 872€ 42 598€ 28 710€ 36 587€ 51 059€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-77€ -1€ 32€ -86€ 2€ 4€ -56€ -48€ -73€ -80€ -52€ 60€ 62€ -331€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
-77€ -1€ 32€ -86€ 2€ 4€ -56€ -48€ -73€ -80€ -52€ 60€ 62€ -331€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 390€ 1 561€ 1 394€ 5 538€ 3 252€ 2 673€ 1 386€ 852€ 2 582€ 669€ 1 449€ 12 066€ 10 943€ 13 310€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 390€ 1 561€ 1 394€ 5 538€ 3 252€ 2 673€ 1 386€ 852€ 2 582€ 669€ 1 449€ 12 066€ 10 943€ 13 310€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
171€ 2 054€ 1 049€ 835€ 479€ 110€ 15 017€ 13 492€ 13 671€ 10 501€ 10 605€ 10 184€ 14 832€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
171€ 2 054€ 1 049€ 835€ 479€ 110€ 15 017€ 13 492€ 13 671€ 10 501€ 10 605€ 10 184€ 14 832€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 9 866€ 14 766€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
171€ 2 054€ 110€ 15 017€ 13 492€ 13 671€ 10 501€ 10 605€ 318€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 049€ 835€ 479€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
200€ 70€ 501€ 191€ 181€ 426€ 1 021€ 1 663€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
70€ 501€ 191€ 176€ 265€ 1 021€ 1 663€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
200€ 0€ 5€ 161€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 33€ 1 162€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 33€ 1 162€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 085 474€ 2 036 142€ 1 889 035€ 1 687 862€ 1 674 260€ 1 584 563€ 1 655 457€ 1 566 320€ 1 444 209€ 1 434 094€ 1 323 540€ 1 383 382€ 1 360 211€ 1 178 994€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
20 839€ 8 405€ 43 336€ 44 744€ 7 591€ 7 790€ 6 026€ 4 550€ 660€ 660€ 663€ 10 100€ 130€ 1 328€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
60 596€ 60 576€ 59 701€ 59 578€ 46 150€ 45 850€ 45 975€ 38 628€ 39 097€ 39 162€ 43 840€ 35 252€ 27 717€ 25 395€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 975 769€ 1 950 126€ 1 770 560€ 1 564 248€ 1 611 153€ 1 523 019€ 1 591 790€ 1 515 023€ 1 400 125€ 1 391 832€ 1 277 181€ 1 333 821€ 1 327 234€ 1 138 182€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
5 937€ 7 031€ 7 031€ 4 531€ 2 031€ 2 031€ 2 031€ 2 031€ 1 250€ 156€ 402€ 834€ 520€ 520€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
12 499€ 1 700€ 9 700€ 3 200€ 3 080€ 6 896€ 4 055€ 1 778€ 1 153€ 299€ 2 220€ 3 455€ 12 591€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 834€ 10 003€ 6 708€ 5 061€ 4 135€ 2 794€ 2 739€ 2 034€ 1 300€ 1 131€ 1 155€ 1 155€ 1 155€ 978€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 105 125€ 2 046 066€ 1 901 489€ 1 726 296€ 1 744 617€ 1 635 591€ 1 706 100€ 1 647 089€ 1 512 328€ 1 487 685€ 1 378 388€ 1 438 852€ 1 422 046€ 1 270 073€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
7 941€ -3 767€ -6 818€ -6 030€ 33 667€ 30 117€ 15 244€ -2 623€ -3 159€ 74€ -4 066€ 5 914€ -12 030€ 25 396€
136
591
Splatná daň z príjmov
101€ 7€ 118€ 6€ 54€ 42€ 205€ 641€ 605€ 472€ 1 272€ 1 652€ 1 120€ 1 393€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
7 841€ -3 774€ -6 935€ -6 036€ 33 613€ 30 075€ 15 040€ -3 264€ -3 764€ -398€ -5 337€ 4 263€ -13 150€ 24 003€