Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
267 810€ 370 621€ 347 995€ 340 819€ 352 450€ 481 416€ 381 259€ 459 959€ 382 128€ 406 758€ 360 559€ 335 220€
02
501
Spotreba materiálu
163 114€ 253 283€ 237 769€ 227 779€ 232 898€ 354 089€ 258 974€ 309 627€ 233 854€ 255 806€ 213 411€ 180 997€
03
502
Spotreba energie
104 696€ 117 337€ 110 226€ 113 040€ 119 552€ 127 327€ 122 284€ 150 331€ 148 274€ 150 952€ 147 148€ 154 222€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
213 735€ 155 207€ 161 745€ 448 338€ 229 423€ 103 065€ 162 357€ 237 968€ 385 996€ 65 882€ 71 778€ 130 674€
07
511
Opravy a udržiavanie
146 347€ 81 382€ 99 256€ 375 632€ 138 245€ 9 681€ 87 421€ 166 863€ 236 724€ 7 106€ 7 010€ 67 916€
08
512
Cestovné
755€ 3 325€ 3 287€ 3 681€ 3 284€ 2 355€ 3 414€ 7 612€ 3 429€ 1 462€ 2 557€ 2 581€
09
513
Náklady na reprezentáciu
198€ 270€ 350€ 105€ 219€ 201€ 263€ 143€ 203€ 147€ 64€ 141€
10
518
Ostatné služby
66 436€ 70 230€ 58 851€ 68 920€ 87 675€ 90 828€ 71 258€ 63 350€ 145 641€ 57 167€ 62 147€ 60 037€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 105 378€ 1 954 460€ 1 653 159€ 1 531 005€ 1 510 270€ 1 487 040€ 1 387 268€ 1 236 292€ 1 165 508€ 1 181 682€ 1 148 879€ 1 015 732€
12
521
Mzdové náklady
1 487 682€ 1 362 171€ 1 166 428€ 1 092 401€ 1 072 957€ 1 039 330€ 986 511€ 884 486€ 834 988€ 850 874€ 829 874€ 728 903€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
518 357€ 496 838€ 420 979€ 390 841€ 387 636€ 376 996€ 358 114€ 311 644€ 288 887€ 293 710€ 286 256€ 254 247€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
23 860€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
75 478€ 95 451€ 65 752€ 47 763€ 49 676€ 70 713€ 42 644€ 40 163€ 41 633€ 37 099€ 32 750€ 14 819€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 17 764€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 955€ 8 389€ 8 274€ 20 304€ 249€ 296€ 1 058€ 641€ 621€ 532€ 759€ 1 058€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
9€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 8€ 9€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 946€ 8 382€ 8 267€ 20 297€ 242€ 289€ 1 051€ 634€ 614€ 524€ 750€ 1 058€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 742€ 7 109€ 2 692€ 3 211€ 2 878€ 3 400€ 2 907€ 11 437€ 2 628€ 429€ 743€ 24 971€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
928€ 0€ 0€ 0€ 658€ 14 647€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 814€ 5 082€ 2 692€ 3 211€ 2 878€ 3 400€ 2 907€ 11 437€ 2 628€ 429€ 18€ 10 324€
28
549
Manká a škody
1 968€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
75 984€ 73 173€ 69 451€ 66 789€ 80 266€ 96 610€ 93 812€ 96 383€ 69 030€ 48 326€ 45 799€ 43 846€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
75 984€ 73 173€ 69 451€ 66 789€ 80 266€ 85 599€ 82 105€ 86 963€ 62 159€ 42 704€ 40 341€ 41 516€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
11 011€ 11 707€ 9 419€ 6 872€ 5 622€ 5 458€ 2 329€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 011€ 11 707€ 9 419€ 6 872€ 5 622€ 5 458€ 2 329€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 424€ 5 001€ 3 464€ 3 607€ 3 933€ 4 176€ 4 589€ 5 391€ 7 121€ 5 981€ 6 738€ 6 276€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
389€ 1 282€ 1 445€ 1 826€ 1 772€
43
563
Kurzové straty
0€ 1€ 0€ 0€ 423€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 424€ 5 001€ 3 464€ 3 607€ 3 933€ 4 176€ 4 589€ 5 003€ 5 838€ 4 536€ 4 913€ 4 080€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 80€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 80€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 683 029€ 2 573 960€ 2 246 779€ 2 414 072€ 2 179 469€ 2 176 004€ 2 033 250€ 2 048 070€ 2 013 033€ 1 709 590€ 1 635 337€ 1 557 778€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
75 436€ 114 683€ 115 335€ 103 680€ 107 368€ 114 590€ 148 824€ 286 875€ 299 725€ 305 115€ 321 213€ 333 272€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
2 115€ 2 213€ 3 321€ 2 105€ 2 731€ 3 711€ 21 945€ 32 674€ 137 733€ 144 656€ 152 893€ 161 815€ 170 231€
67
602
Tržby z predaja služieb
73 321€ 112 470€ 112 014€ 101 575€ 104 637€ 110 879€ 126 879€ 149 142€ 155 069€ 152 222€ 159 398€ 163 041€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
100 815€ 220 013€ 223 402€ 207 923€ 207 827€ 183 487€ 135 335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
100 815€ 220 013€ 223 402€ 207 923€ 207 827€ 183 487€ 135 335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13 363€ 7 194€ 5 854€ 48 492€ 94 438€ 42 294€ 13 024€ 15 671€ 709€ 0€ 854€ 420€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 367€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 275€ 0€ 0€ 66€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 153€ 7 134€ 5 854€ 48 492€ 94 438€ 42 294€ 13 024€ 15 396€ 709€ 0€ 787€ 53€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
191€ 11 009€ 12 281€ 6 200€ 6 872€ 5 622€ 5 458€ 607€ 15 830€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
191€ 11 009€ 12 281€ 6 200€ 6 872€ 5 622€ 5 458€ 607€ 15 830€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 009€ 12 281€ 6 200€ 6 872€ 5 622€ 5 458€ 0€ 2 329€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
191€ 0€ 0€ 0€ 607€ 13 501€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 211€ 4 646€ 2 455€ 4 421€ 3 257€ 5 826€ 10 444€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
309€ 1 678€ 1 753€ 1 321€ 2 366€ 2 393€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 11€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1 211€ 4 338€ 777€ 2 669€ 1 936€ 3 460€ 8 040€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 464 170€ 2 184 385€ 1 878 971€ 2 020 025€ 1 786 479€ 1 854 988€ 1 684 445€ 1 718 523€ 1 744 376€ 1 386 494€ 1 358 281€ 1 168 589€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
561 683€ 634 023€ 550 187€ 802 967€ 432 357€ 325 593€ 323 604€ 398 566€ 454 437€ 322 338€ 375 619€ 374 361€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
6 845€ 7 275€ 4 582€ 2 861€ 2 652€ 2 769€ 2 769€ 3 234€ 2 356€ 1 117€ 1 117€ 1 118€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 835 282€ 1 485 997€ 1 266 438€ 1 156 534€ 1 292 898€ 1 466 535€ 1 297 952€ 1 125 166€ 1 110 127€ 1 026 677€ 945 877€ 753 418€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
58 377€ 55 640€ 57 763€ 57 663€ 57 852€ 60 091€ 60 120€ 62 479€ 51 308€ 35 561€ 35 668€ 35 671€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
1 983€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 062€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 450€ 720€ 129 078€ 126 148€ 800€ 0€ 1 958€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 653 974€ 2 526 276€ 2 223 562€ 2 380 120€ 2 207 121€ 2 208 852€ 1 992 475€ 2 030 396€ 2 054 854€ 1 700 324€ 1 686 780€ 1 528 555€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-29 054€ -47 684€ -23 218€ -33 952€ 27 653€ 32 848€ -40 775€ -17 674€ 41 821€ -9 266€ 51 443€ -29 223€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-29 054€ -47 684€ -23 218€ -33 952€ 27 653€ 32 848€ -40 775€ 40 706€ -17 674€ 41 821€ -9 266€ 51 443€ -29 223€