Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola, Ul. mieru 23, Kalná nad Hronom [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
26 773 € 57 629 € 62 328 € 64 099 € 66 856 € 89 684 € 76 507 € 94 157 € 92 564 € 101 545 € 97 796 €
02
501
Spotreba materiálu
5 396 € 19 277 € 20 498 € 23 543 € 29 135 € 36 372 € 34 848 € 37 159 € 40 543 € 34 668 €
03
502
Spotreba energie
21 377 € 38 352 € 39 415 € 36 462 € 32 225 € 32 781 € 56 918 € 47 382 € 54 705 € 55 066 €
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0 € 0 € 0 € 0 € 1 826 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 415 € 4 093 € 5 497 € 7 354 € 2 390 € 8 024 € 6 297 € 6 236 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
4 852 € 9 348 € 12 097 € 11 227 € 8 298 € 23 087 € 17 696 € 24 781 € 21 496 € 12 275 €
07
511
Opravy a udržiavanie
1 929 € 2 817 € 872 € 1 106 € 1 107 € 8 790 € 8 265 € 10 341 € 16 956 € 5 530 € 4 441 €
08
512
Cestovné
44 € 211 € 453 € 429 € 112 € 357 € 444 € 846 € 328 € 615 € 776 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
0 € 0 € 0 € 0 € 66 €
10
518
Ostatné služby
2 879 € 6 321 € 10 772 € 9 692 € 7 079 € 14 378 € 6 509 € 7 497 € 15 351 € 6 991 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
214 701 € 242 011 € 306 278 € 342 009 € 405 387 € 449 704 € 435 444 € 440 344 € 383 232 € 351 627 €
12
521
Mzdové náklady
99 734 € 160 513 € 211 110 € 249 471 € 283 414 € 283 735 € 322 841 € 316 936 € 322 229 € 281 466 € 250 702 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
53 042 € 61 111 € 75 038 € 85 322 € 103 016 € 99 092 € 114 460 € 110 925 € 110 811 € 97 643 € 87 191 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
61 924 € 20 388 € 20 130 € 7 215 € 18 957 € 12 403 € 7 582 € 7 304 € 4 122 € 8 983 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 4 751 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
500 € 606 € 636 € 636 € 3 € 2 € 0 € 345 € 410 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0 € 0 € 0 € 345 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
500 € 606 € 636 € 636 € 3 € 2 € 0 € 0 € 410 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
12 937 € 1 991 € 3 523 € 2 892 € 2 583 € 4 407 € 8 313 € 9 993 € 8 119 € 14 211 € 14 368 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 10 877 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 2 € 0 € 247 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60 € 0 € 0 € 0 € 4 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 937 € 1 991 € 3 523 € 2 892 € 2 522 € 4 337 € 8 313 € 9 987 € 8 107 € 14 198 € 3 235 €
28
549
Manká a škody
0 € 1 € 10 € 0 € 6 € 9 € 9 € 8 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
9 203 € 2 624 € 2 339 € 3 662 € 12 955 € 25 175 € 29 556 € 25 563 € 30 268 € 39 845 € 57 659 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 203 € 2 624 € 2 339 € 3 662 € 3 662 € 3 804 € 6 920 € 7 955 € 9 975 € 19 594 € 16 594 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
9 294 € 22 636 € 17 609 € 20 292 € 20 251 € 41 065 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 294 € 22 636 € 17 609 € 20 292 € 20 251 € 40 290 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 775 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
46 € 93 € 119 € 120 € 142 € 207 € 198 € 134 € 88 € 221 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
46 € 93 € 119 € 120 € 142 € 207 € 198 € 134 € 88 € 221 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
269 011 € 314 302 € 386 685 € 424 646 € 496 859 € 524 180 € 587 377 € 583 053 € 596 210 € 560 761 € 534 356 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
13 071 € 25 302 € 29 357 € 28 829 € 31 943 € 35 033 € 37 265 € 32 675 € 25 672 € 40 075 €
67
602
Tržby z predaja služieb
13 071 € 25 302 € 23 226 € 23 662 € 24 914 € 30 720 € 25 905 € 27 384 € 24 816 € 19 332 € 33 617 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
6 131 € 5 167 € 7 029 € 9 128 € 9 880 € 7 858 € 6 340 € 6 457 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
1 156 € 838 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 156 € 838 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
104 € 3 110 € 1 180 € 41 € 60 € 2 017 € 502 € 4 782 € 20 804 € 4 194 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60 € 0 € 0 € 0 € 0 € 374 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
104 € 3 110 € 1 180 € 41 € 2 530 € 2 017 € 502 € 4 782 € 20 804 € 3 819 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
9 294 € 21 371 € 22 636 € 17 609 € 20 292 € 20 251 € 27 075 € 18 075 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
9 294 € 21 371 € 17 609 € 20 292 € 20 251 € 27 075 € 18 075 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 294 € 21 371 € 17 609 € 20 292 € 20 251 € 25 947 € 14 343 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 1 127 € 3 732 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
3 € 2 € 2 € 4 € 8 € 7 € 17 € 22 € 28 € 34 € 50 €
102
662
Úroky
3 € 2 € 2 € 4 € 8 € 17 € 22 € 28 € 34 € 50 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
247 215 € 303 010 € 347 570 € 382 507 € 449 089 € 467 510 € 533 184 € 524 994 € 538 479 € 485 353 € 463 285 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
35 423 € 50 807 € 40 242 € 40 256 € 45 233 € 43 328 € 46 357 € 50 675 € 48 629 € 59 556 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
9 203 € 2 624 € 2 339 € 3 662 € 3 662 € 6 635 € 7 669 € 9 690 € 17 947 € 25 608 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
201 926 € 249 578 € 304 989 € 338 589 € 400 193 € 483 221 € 470 968 € 477 584 € 417 234 € 376 578 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0 € 0 € 0 € 1 544 € 1 544 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
664 € 0 € 0 € 530 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
261 550 € 332 261 € 378 109 € 420 674 € 502 471 € 587 860 € 583 075 € 596 215 € 558 938 € 525 679 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-7 461 € 17 959 € -8 576 € -3 971 € 5 611 € 483 € 22 € 5 € -1 823 € -8 677 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 1 € 1 € 3 € 4 € 5 € 6 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-7 461 € 17 958 € -8 577 € -3 972 € 5 610 € 480 € 18 € 0 € -1 829 € -8 677 €