TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPOJENÉ ZÁVODY

Spoločnosť TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPOJENÉ ZÁVODY bola založená 24. júla 1990

  • IČO 00893901
  • Sídlo TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPOJENÉ ZÁVODY
    Sládkovičova 2 98401 Lučenec
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví