Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
01.04.2010
31.03.2011
01.04.2009
31.03.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
44 562 225 € 24 764 243 € 18 548 513 € 21 296 726 € 15 262 469 € 8 094 139 € 16 633 493 € 5 630 415 € 11 193 632 € 5 747 952 € 13 933 954 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
44 135 929€ 24 861 163€ 18 478 003€ 21 270 316€ 15 262 469€ 8 094 139€ 16 633 493€ 5 645 373€ 11 178 674€ 5 747 952€ 13 984 074€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
426 296€ -96 920€ 70 510€ 26 410€ -14 958€ 14 958€ -50 120€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
36 451 807 € 18 951 649 € 15 665 718 € 17 743 328 € 12 873 742 € 7 053 022 € 14 895 485 € 5 654 256 € 9 355 946 € 4 931 932 € 10 884 979 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 795 194€ 6 456 447€ 4 705 240€ 3 095 051€ 3 280 919€ 1 417 471€ 2 061 835€ 1 307 029€ 1 721 334€ 1 201 541€ 1 439 236€
10
B.2
Služby
26 656 613€ 12 495 202€ 10 960 478€ 14 648 277€ 9 592 823€ 5 635 551€ 12 833 650€ 4 347 227€ 7 634 612€ 3 730 391€ 9 445 743€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 110 418 € 5 812 594 € 2 882 795 € 3 553 398 € 2 388 727 € 1 041 117 € 1 738 008 € -23 841 € 1 837 686 € 816 020 € 3 048 975 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 347 174 € 5 419 243 € 3 455 647 € 2 646 547 € 1 677 132 € 1 152 287 € 1 058 559 € 954 138 € 899 717 € 660 617 € 1 227 064 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 564 091€ 3 906 859€ 2 478 515€ 1 911 067€ 1 206 083€ 810 177€ 767 470€ 691 982€ 686 170€ 427 312€ 963 876€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 624 212€ 1 387 307€ 883 057€ 670 182€ 423 542€ 289 425€ 257 815€ 226 359€ 197 591€ 182 800€ 237 706€
16
C.4
Sociálne náklady
158 871€ 125 077€ 94 075€ 65 298€ 47 507€ 52 685€ 33 274€ 35 797€ 15 956€ 50 505€ 25 482€
17
D
Dane a poplatky
45 068€ 30 975€ 25 760€ 15 534€ 10 213€ 13 251€ 15 091€ 13 211€ 19 460€ 10 296€ 25 462€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
874 614€ 800 606€ 512 430€ 278 380€ 219 288€ 171 565€ 181 430€ 179 008€ 244 900€ 281 674€ 275 309€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
162 719€ 4 428€ 4 605€ 5 360€ 4 281€ 4 693€ 4 000€ 6 324€ 39 283€ 13 931€ 1 032€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
171 847€ 1 463€ 4 515€ 57 098€ 2 864€ 120€ 39 104€ 9 634€ 1 057€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
34 042€ 6 297€ -74 159€ 14 667€ -30 567€ -33 431€ 355 515€ 460 824€ 51 932€ -295 471€ 517 825€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
176 100€ 169 955€ 129 695€ 247 760€ 134 498€ 209 525€ 174 618€ 116 252€ 47 203€ 93 957€ 301 408€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
807 317€ -102 088€ -720 017€ 597 384€ 443 196€ 265 124€ 278 736€ -442 581€ 415 580€ 212 069€ 276 996€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
169 175 € -169 519 € -187 081 € 196 908 € 205 380 € -313 461 € 27 295 € -1 065 985 € 253 479 € 45 089 € 1 027 702 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-750€ 750€
38
X.
Výnosové úroky
80€ 547€ 886€ 7 313€ 5 009€ 13 766€ 64 246€ 303 868€
39
N
Nákladové úroky
98 667€ 68 882€ 23 134€ 1 136€ 6 160€ 6 060€ 25 969€ 557€ 461€ 3 336€ 8 096€
40
XI.
Kurzové zisky
618€ 40€ 1 119€ 12€ 6€ 73€ 289€
41
O
Kurzové straty
3 520€ 7 118€ 5 527€ 509€ 80€ 121€ 35€ 43€ 90€ 616€ 2 040€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 072€ 6 814€ 5 535€ 4 193€ 4 014€ 7 174€ 4 316€ 5 705€ 9 947€ 8 390€ 5 639€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-108 641 € -82 774 € -33 077 € -5 746 € -8 951 € -12 469 € -22 934 € -1 296 € 3 268 € 51 154 € 288 382 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
60 534 € -252 293 € -220 158 € 191 162 € 196 429 € -325 930 € 4 361 € -1 067 281 € 256 747 € 96 243 € 1 316 084 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-43 462 € 128 016 € 249 077 € 66 551 € 9 005 € -38 793 € -33 985 € -73 653 € 49 083 € 30 087 € 251 665 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
13 110€ 2 880€ 213 099€ 108 801€ 3 048€ 173€ 268€ 853€ 140€ 450 736€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-56 572€ 128 016€ 246 197€ -146 548€ -99 796€ -41 841€ -34 158€ -73 921€ 48 230€ 29 947€ -199 071€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
103 996 € -380 309 € -469 235 € 124 611 € 187 424 € -287 137 € 38 346 € -993 628 € 207 664 € 66 156 € 1 064 419 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
60 534 € -252 293 € -220 158 € 191 162 € 196 429 € -325 930 € 4 361 € -1 067 281 € 256 747 € 96 243 € 1 316 084 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
103 996 € -380 309 € -469 235 € 124 611 € 187 424 € -287 137 € 38 346 € -993 628 € 207 664 € 66 156 € 1 064 419 €