Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
44 562 225€ 24 764 243€ 18 548 513€ 21 296 726€ 15 262 469€ 8 246 294€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
44 901 044 € 24 938 626 € 18 682 813 € 21 549 846 € 15 401 248 € 8 308 357 € 16 812 111 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
243 015€ 223 288€ 263 397€ 303 614€ 616 126€ 482 364€ 272 603€
05
III.
Tržby z predaja služieb
43 892 914€ 24 637 875€ 18 214 606€ 20 966 702€ 14 646 343€ 7 611 775€ 16 360 890€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
426 296€ -96 920€ 70 510€ 26 410€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
162 719€ 4 428€ 4 605€ 5 360€ 4 281€ 4 693€ 4 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
176 100€ 169 955€ 129 695€ 247 760€ 134 498€ 209 525€ 174 618€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
44 731 869 € 25 108 145 € 18 869 894 € 21 352 938 € 15 195 868 € 8 621 818 € 16 784 816 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 795 194€ 6 456 447€ 4 705 240€ 3 095 051€ 3 280 919€ 1 417 471€ 2 061 835€
14
D.
Služby
26 656 613€ 12 495 202€ 10 960 478€ 14 648 277€ 9 592 823€ 5 635 551€ 12 833 650€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
6 347 174 € 5 419 243 € 3 455 647 € 2 646 547 € 1 677 132 € 1 152 287 € 1 058 559 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 564 091€ 3 906 859€ 2 478 515€ 1 911 067€ 1 206 083€ 810 177€ 767 470€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 624 212€ 1 387 307€ 883 057€ 670 182€ 423 542€ 289 425€ 257 815€
19
E.4.
Sociálne náklady
158 871€ 125 077€ 94 075€ 65 298€ 47 507€ 52 685€ 33 274€
20
F.
Dane a poplatky
45 068€ 30 975€ 25 760€ 15 534€ 10 213€ 13 251€ 15 091€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
874 614€ 800 606€ 512 430€ 278 380€ 219 288€ 171 565€ 181 430€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
874 614€ 800 606€ 512 430€ 322 065€ 209 896€ 171 565€ 181 430€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-43 685€ 9 392€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
171 847€ 1 463€ 4 515€ 57 098€ 2 864€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
34 042€ 6 297€ -74 159€ 14 667€ -30 567€ -33 431€ 355 515€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
807 317€ -102 088€ -720 017€ 597 384€ 443 196€ 265 124€ 278 736€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
169 175 € -169 519 € -187 081 € 196 908 € 205 380 € -313 461 € 27 295 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
8 110 418 € 5 812 594 € 2 882 795 € 3 553 398 € 2 388 727 € 1 041 117 € 1 738 008 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
618 € 40 € 1 119 € 92 € 553 € 886 € 7 386 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
80 € 547 € 886 € 7 313 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
80€ 547€ 886€ 7 313€
42
XII.
Kurzové zisky
618€ 40€ 1 119€ 12€ 6€ 73€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
109 259 € 82 814 € 34 196 € 5 838 € 9 504 € 13 355 € 30 320 €
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-750€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
98 667 € 68 882 € 23 134 € 1 136 € 6 160 € 6 060 € 25 969 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
94 855€ 62 166€ 19 466€ 5 590€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 812€ 6 716€ 3 668€ 1 136€ 6 160€ 470€ 25 969€
52
O.
Kurzové straty
3 520€ 7 118€ 5 527€ 509€ 80€ 121€ 35€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 072€ 6 814€ 5 535€ 4 193€ 4 014€ 7 174€ 4 316€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-108 641 € -82 774 € -33 077 € -5 746 € -8 951 € -12 469 € -22 934 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
60 534 € -252 293 € -220 158 € 191 162 € 196 429 € -325 930 € 4 361 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-43 462 € 128 016 € 249 077 € 66 551 € 9 005 € -38 793 € -33 985 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
13 110€ 2 880€ 213 099€ 108 801€ 3 048€ 173€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-56 572€ 128 016€ 246 197€ -146 548€ -99 796€ -41 841€ -34 158€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
103 996 € -380 309 € -469 235 € 124 611 € 187 424 € -287 137 € 38 346 €