Magdaléna Balážová BALÁŽOVÁ - SúKROMNÝ ROĽNÍK [zrušená]

Firma Magdaléna Balážová BALÁŽOVÁ - SúKROMNÝ ROĽNÍK je zrušená od 31.12.1992

Spoločnosť Magdaléna Balážová BALÁŽOVÁ - SúKROMNÝ ROĽNÍK bola založená 18. júla 1933

  • IČO 10914226
  • Sídlo Magdaléna Balážová BALÁŽOVÁ - SúKROMNÝ ROĽNÍK
    124 99131 Kiarov
  • Zápis Číslo živn.registra: 610-79, okresný úrad Veľký Krtíš