Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Športový klub Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica'
za rok 2012

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 3 335,41 € Úhrada nákladov spojených s činnosťou členov atletického klubu-štartovné, sústredenia, nákup športových potreib
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 452,02 € Judo klub-úhrada cestovných nákladov spojených s účasťou na súťažiach.
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 557,11 € Náklady na sústredenia a nákup športového náčinia pre členov gymnastického klubu
Podpora s rozvoj telesnej kultúry 4 965,25 € Náklady spojené so športovou činnosťou členov klubu športu pre všetkých, technických športov a Horoklubu
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 173,69 € Úhrada nákladov na štartovné pre členov triatlonového klubu.
Spolu 12 483,48 €
Výrok auditora

Nie je povinnosť overenia závierky audítorom.