Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Športový klub Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
b) podpora a rozvoj športu 1 983,03 € úhrada nákladov spojených s činnosťou atletického klubu - cestovné, materiálno technické zabezpečenie
b) podpora a rozvoj športu 1 014,36 € príspevky na MTZ a cestovné náhrady na súťaže pre členov karate klubu
b) podpora a rozvoj športu 3 795,05 € štartovné, cestovné na súťaže pre členov juda klubu
b) podpora a rozvoj športu 2 155,89 € úhrada nákladov spojených s účasťou na súťažiach pre členov basketbalového družstva žien
b) podpora a rozvoj športu 1 559,48 € nákup MTZ, náradia a náčinia pre gymnastický klub
b) podpora a rozvoj športu 1 644,19 € štartovné a ostatné náklady spojené s účasťou na súťažiach členov triatlonového a plaveckého klubu
b) podpora a rozvoj športu 86,77 € náklady na MTZ pre členov klubu technických športov
b) podpora a rozvoj športu 698,56 € nákup MTZ a pomocného materiálu na činnosť horolezeckého klubu
b) podpora a rozvoj športu 569,05 € náklady spojené s prenájmom priestorov a nákup MTZ pre členov športu pre všetkých
Spolu 13 506,38 €
Výrok auditora

Nie je povinnosť overenia závierky audítorom